Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

System Intrastat – warsztat praktyczny z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2020 roku

Kategoria szkolenia: Zawodowe
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
11.12.2020 - 11.12.2020
787,20 zł (640,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

 

Opis szkolenia i cel 


Szkolenie dotyczy wszystkich osób które pragną poznać lub pogłębić czy zaktualizować swoją wiedzę z zakresu Systemu INTRASTAT. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z przepisami celnymi i podatkowymi oraz ich interpretacją w celu późniejszego wykorzystania do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą (zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej).  


Szkolenie z systemu INTRASTAT przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych, które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata. 


Korzyści dla uczestników 


• poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT, 
• nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT, 
• uzyskanie praktycznej umiejętności wprowadzenia korekty do omawianego zgłoszenia, 
• nabycie umiejętności udokumentowania i wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy VAT a INTRASTATEM w trakcie kontroli celno–skarbowej. Program szkolenia 


1. System INTRASTAT – do czego służy? 
2. BREXIT – co dalej z wymianą towarową? 
• miękki, 
• twardy. 
3. Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego: 
• kto może założyć konto? 
• ile osób może zgłaszać deklaracje? 
• jak powiązać siebie z firmą? 
4. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT. 
5. Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami towarzyszącymi? 
6. Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT. 
7. Odpowiedzialność za zgłaszanie danych. 
8. Transakcje podlegające zgłoszeniu. 
9. Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT? 
10. Organizacja systemu INTRASTAT. 
11. Władanie nad towarem – kto powinien wówczas zgłosić obrót? 
12. Uczestnicy systemu INTRASTAT. 
13. Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice? 
14. Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT? 
15. Okres i obowiązek sprawozdawczy: 
• co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia? 
• jak zgłaszać brak obrotu? 
16. Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą? 
17. Nomenklatura Scalona (CN). 
18. Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT. 
19. Forma zgłoszenia – różnice: 
• złożenie, 
• korekta, 
• zamiana. 
20. Deklarowanie towarów o małej wartości. 
21. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego. 
22. SIMSTAT – założenia nowego systemu. 
23. Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy deklaracjami. 
24. Część praktyczna. 
25. Problemy indywidualne. 
 

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane bezpośrednio do pracowników podmiotu gospodarczego zobowiązanego do składania deklaracji INTRASTAT albo jego reprezentantów, tj. prokurenta, agentów celnych oraz adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego.
Szkolenie powinny odbyć osoby:
•    odpowiedzialne za realizację tego obowiązku sprawozdawczego polegającego na sporządzeniu deklaracji INTRASTAT,
•    przygotowujące dokumentację zawierającą informacje niezbędne do deklarowania danych
o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach,
•    opracowujące dane dla potrzeb systemu podatkowego (deklaracje VAT i deklaracje podsumowujące),
•    sprawujące nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi.

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną na temat systemu INTRASTAT, jak i umiejętności praktycznego sporządzania deklaracji zawierających informacje
o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych w przywozie i wywozie. W części teoretycznej przekazywane są informacje dotyczące podstawowych założeń systemu INTRASTAT, celów realizacji obowiązku sprawozdawczego, podstawy prawnej systemu, wymogów organizacyjnych w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych, reguł ustalania zakresu obowiązku, zasad poprawnego dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz ich korygowania, możliwości korzystania z uproszczeń w deklarowaniu, dalszych planowanych zmian w systemie. W części praktycznej uczestnicy wykonują ćwiczenia polegające na samodzielnym wypełnianiu deklaracji INTRASTAT
w przypadku dokonywania zgłoszenia oraz korygowania wcześniej złożonych deklaracji. Szkolenie prowadzone jest w pierwszej części w formie wykładu przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, w trakcie którego istnieje możliwość zadawania pytań czy wyjaśniania wątpliwości. Część druga - praktyczna, sprowadza się do wypełniania papierowej formy deklaracji INTRASTAT w celu zgłaszania przywozu i wywozu towarów, dokonania korekty deklaracji oraz przeprowadzenia monitoringu
w zakresie obowiązku sprawozdawczego w świetle nowych wysokości progów statystycznych.

Na zakończenie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie zagadnień objętych systemem INTRASTAT.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
24.04.2020 - 24.04.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel Centrum Katowice****
08.05.2020 - 08.05.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Szczecin woj. zachodniopomorskie
Hotel Novotel Szczecin Centrum****
15.05.2020 - 15.05.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel Best Western Premier****
22.05.2020 - 22.05.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel Marina***
05.06.2020 - 05.06.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
19.06.2020 - 19.06.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Zakopane woj. małopolskie
Hotel Mercure Kasprowy***
11.12.2020 - 11.12.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Wrocław, dolnośląskie
22.02.2021 - 23.02.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Zarządzanie kosztami na produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
29.03.2021 - 30.03.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
18.02.2021 - 19.02.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Wrocław, dolnośląskie
17.05.2021 - 18.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 000,00 zł (813,01 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1+Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Prac Transportowych (IBPT)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wroclaw, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wroclaw, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 800,00 zł (1 463,41 netto)
Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ dla Zadania)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
600,00 zł (487,80 netto)
Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Wrocław, dolnośląskie
19.04.2021 - 21.04.2021
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
17.03.2021 - 18.03.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Kierowanie zespołem produkcyjnym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
29.03.2021 - 30.03.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.02.2021 - 23.02.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
System 5 „S” – organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
11.02.2021 - 12.02.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.02.2021 - 19.02.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Szkolenie podstawowe BASIC
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
02.03.2021 - 12.03.2021
7 257,00 zł (5 900,00 netto)
Badania wizualne VT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
24.05.2021 - 27.05.2021
5 596,50 zł (4 550,00 netto)
Badania magnetyczno-proszkowe MT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Ustroń, śląskie
08.06.2021 - 11.06.2021
5 596,50 zł (4 550,00 netto)
Badania penetracyjne PT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
07.04.2021 - 09.04.2021
5 473,50 zł (4 450,00 netto)
Badania penetracyjne PT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
22.02.2021 - 26.02.2021
3 382,50 zł (2 750,00 netto)
Badania radiograficzne RT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
21.04.2021 - 27.04.2021
8 118,00 zł (6 600,00 netto)
Badania radiograficzne RT 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Kędzierzyn-Koźle, opolskie
14.06.2021 - 24.06.2021
5 473,50 zł (4 450,00 netto)
Badania radiograficzne RT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Kędzierzyn-Koźle, opolskie
08.03.2021 - 25.03.2021
8 548,50 zł (6 950,00 netto)
Ocena zdjęć radiograficznych RT IO 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Kędzierzyn-Koźle, opolskie
17.06.2021 - 24.06.2021
3 628,50 zł (2 950,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Ustroń, śląskie
24.03.2021 - 30.03.2021
8 610,00 zł (7 000,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
22.02.2021 - 05.03.2021
6 027,00 zł (4 900,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT PA 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
19.04.2021 - 29.04.2021
6 027,00 zł (4 900,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT 1
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
09.02.2021 - 19.02.2021
4 520,25 zł (3 675,00 netto)
Badania prądami wirowymi ET 1
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
10.05.2021 - 15.05.2021
5 104,50 zł (4 150,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe