Szukaj szkolenia

Szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Kategoria szkolenia: BHP
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
12.06.2023 - 16.06.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
  • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:

 

  • Kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki oraz obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi
  • Definiować, oceniać, planować, kontrolować i sugerować rozwiązania dotyczące problemów bhp w zakładzie pracy
  • Badać, analizować i wytyczać działania zapobiegające wypadkom oraz redukować przyczyny zagrożeń
  • Współpracować z pracodawcami i pracownikami w określaniu występujących zagrożeń oraz planować i dostarczać im niezbędną wiedzę wpływającą na kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Program ramowy szkolenia


Wykładowcy: Pracownicy naukowi CIOP-PIB, głównie specjaliści z zakresu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz specjaliści
z zakresu poszczególnych zagrożeń i czynników środowiska pracy


Forma zakończenia szkolenia
Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu.
Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia
Informacje organizacyjne

 

  • Czas trwania 5 dni
  • Cena 1300 zł
  • Informacja o zakwaterowaniu informacja zawarta w miejscu "Zakwaterowanie"


Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesalać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (na e-mail: makal@ciop.pl, pocztą lub faksem)


Kontakt :

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy "Centrum Edukacyjne"
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 022 623 36 76
tel. 022 623 37 85

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
12.06.2023 - 16.06.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
12.06.2023 - 16.06.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
19.06.2023 - 23.06.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
18.09.2023 - 22.09.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
23.10.2023 - 27.10.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
27.11.2023 - 01.12.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CIOP- PIB Warszawa ul Czerniakowska 16
11.12.2023 - 15.12.2023
1 300,00 zł (1 300,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Marta Kalinowska
22 22
Godziny kontaktu
8.00 -16.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
12.06.2023 - 16.06.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Substancje chejmiczne w środowisku pracy - czy wiem z czym pracuję?
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Online, Online, mazowieckie
12.09.2023 - 12.09.2023
450,00 zł (450,00 netto)
Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
04.05.2023 - 02.10.2023
850,00 zł (850,00 netto)
Zasadnicze i minimalne wymagania bhp dotyczące maszyn oraz dostosowanie użytkowanych maszyn do wymagań minimalnym
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
13.11.2023 - 15.11.2023
850,00 zł (850,00 netto)
Badanie wypadków związanych z pełnieniem służby
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Szkolenie w trybie online, Online, mazowieckie
05.12.2023 - 05.12.2023
280,00 zł (280,00 netto)
Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.06.2023 - 28.06.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Pragmatyka służby bhp – warsztaty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
05.10.2023 - 06.10.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu inwestycją budowlaną
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
17.11.2023 - 17.11.2023
350,00 zł (350,00 netto)
Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.09.2023 - 27.09.2023
650,00 zł (650,00 netto)
Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
22.11.2023 - 24.11.2023
700,00 zł (700,00 netto)
Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.06.2023 - 28.06.2023
900,00 zł (900,00 netto)
Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
20.11.2023 - 21.11.2023
650,00 zł (650,00 netto)
Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
07.12.2023 - 08.12.2023
700,00 zł (700,00 netto)
Ergonomia stanowisk pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.05.2023 - 25.09.2023
600,00 zł (600,00 netto)
Badanie wypadków przy pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
25.09.2023 - 26.09.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Przystosowanie stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
11.12.2023 - 12.12.2023
750,00 zł (750,00 netto)
Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
11.12.2023 - 12.12.2023
750,00 zł (750,00 netto)

Polecane szkolenia

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
12.06.2023 - 16.06.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Substancje chejmiczne w środowisku pracy - czy wiem z czym pracuję?
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Online, Online, mazowieckie
12.09.2023 - 12.09.2023
450,00 zł (450,00 netto)
Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
04.05.2023 - 02.10.2023
850,00 zł (850,00 netto)
Zasadnicze i minimalne wymagania bhp dotyczące maszyn oraz dostosowanie użytkowanych maszyn do wymagań minimalnym
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
13.11.2023 - 15.11.2023
850,00 zł (850,00 netto)
Badanie wypadków związanych z pełnieniem służby
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Szkolenie w trybie online, Online, mazowieckie
05.12.2023 - 05.12.2023
280,00 zł (280,00 netto)
Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.06.2023 - 28.06.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Pragmatyka służby bhp – warsztaty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
05.10.2023 - 06.10.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu inwestycją budowlaną
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
17.11.2023 - 17.11.2023
350,00 zł (350,00 netto)
Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.09.2023 - 27.09.2023
650,00 zł (650,00 netto)
Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
22.11.2023 - 24.11.2023
700,00 zł (700,00 netto)
Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.06.2023 - 28.06.2023
900,00 zł (900,00 netto)
Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
20.11.2023 - 21.11.2023
650,00 zł (650,00 netto)
Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
07.12.2023 - 08.12.2023
700,00 zł (700,00 netto)
Ergonomia stanowisk pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
26.05.2023 - 25.09.2023
600,00 zł (600,00 netto)
Badanie wypadków przy pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
25.09.2023 - 26.09.2023
800,00 zł (800,00 netto)
Przystosowanie stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
11.12.2023 - 12.12.2023
750,00 zł (750,00 netto)
Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB Warszawa ul Czerniakowska 16, Warszawa, mazowieckie
11.12.2023 - 12.12.2023
750,00 zł (750,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe