Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Towary podwójnego zastosowania - Dual Use

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
25.02.2020 - 25.02.2020
848,70 zł (662,00 netto)

TOWARY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA - DUAL USE

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne 
w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania:

·         przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki i spedycji,

·         agenci  i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego,

·         osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi oraz agencjami celnymi,

·         osoby odpowiedzialne za współpracę i kontakty z organami kontroli obrotu i organami monitorującymi,

·         wszystkie osoby pragnące poszerzyć kwalifikacje w zakresie handlu zagranicznego towarami podwójnego zastosowania.

Cele szkolenia:

·         przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy 
z zakresu objętego programem szkolenia,

·         konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja,

·         przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie klasyfikowania towarów DU, zastosowania ułatwień oraz użycia stosownej dokumentacji.

Korzyści dla uczestników:

·         udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera,

·         zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności zawodowej,

·         zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,

·         możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia.

 

Czas szkolenia:

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień

Program szkolenia:

1.       Towary podwójnego zastosowania – zakres pojęć i definicje:

·         towary podwójnego zastosowania definicja i zakres pojęcia,

·         klauzula „Catach All” i zasady jej stosowania.

2.       Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy:

·         podstawowe i szczegółowe cele kontroli obrotu,

·         pojęcie proliferacji towarów i technologii wrażliwych oraz jej globalne znaczenie,

·         reżimy kontrolne i konwencje międzynarodowe dotyczące kontroli obrotu towarami strategicznymi,

·         kraje objęte embargiem na dostawy towarów o zastosowaniu militarnym, towarów objętych klauzulą „Catch All” oraz towarów nie wymienionych na listach kontrolnych będących w założeniu prekursorami  towarów DU,

·         najważniejsze przepisy prawa UE i prawa polskiego dotyczące obrotu towarami 
o podwójnym zastosowaniu.

3.       Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) - klasyfikacja towarów:

·         lista towarów podwójnego zastosowania wprowadzona w krajach UE i w Polsce, klasyfikacja ECCN,

·         rola rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 428/2009 z późniejszymi zmianami – załącznik I, rozporządzenia wprowadzające zmiany, wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz, tranzyt, pośrednictwo i pomoc techniczną, monitorowanie szczególnych przypadków importu.

4.       Praktyka identyfikacji towarów o podwójnym zastosowaniu na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną:

·         znaczenie kodu taryfy celnej w powiązaniu z listami kontrolnymi,

·         praktyka identyfikacji towarów na podstawie kodów TARIC i pozycji zawartych w aplikacji ISZTAR 4, znaczenie i zastosowanie przypisów LU i DU,

·         praktyka identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania (DU) na listach kontrolnych,

·         demonstracja i praktyczne czynności identyfikacyjne z użyciem Taryfy Celnej (ISZTAR 
4 lub TARIC) w powiązaniu z listami kontrolnymi.

 

5.       Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania – zakres i zasady stosowania, praktyka uzyskania zezwolenia i zastosowania go w operacjach celno-podatkowych:

·         rodzaje zezwoleń na obrót międzynarodowy towarami strategicznymi,

·         informacje teoretyczne i podejście praktyczne do uzyskania zezwolenia na obrót.

·         teoria i praktyka stosowania zezwoleń w toku odpraw celnych i kontroli celnej.

6.       Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania oraz przepisy karne:

·         konsekwencje braku stosowania lub świadomego łamania przepisów prawa,

·         sankcje karne oraz kary porządkowe stosowane w Polsce w stosunku do podmiotów 
i osób realizujących obrót towarami strategicznymi z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.

7.       Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami DU:

·         polskie organy kontroli obrotu, organy nadzoru, rola organów celnych UE w realizacji operacji w ramach handlu międzynarodowego,

·         szczególna rola Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w obrocie towarami strategicznymi, wydawanie zezwoleń i konsultacje.

8.       Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat uprzednio zgłoszonych przypadków.

*Trener zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności omawianych zagadnień oraz przedstawienie wybranych tematów w sposób bardziej szczegółowy, jeżeli wynika to ze zgłoszonych w toku szkolenia potrzeb uczestników.

 

Cena obejmuje:

1.       Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.

2.       Materiały szkoleniowe.

3.       Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

4.       Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
16.12.2019 - 16.12.2019
799,50 zł (650,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław
07.02.2020 - 07.02.2020
814,26 zł (662,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
25.02.2020 - 25.02.2020
848,70 zł (690,00 netto)

Perfect Mind Szkolenia

Piotr
730
Godziny kontaktu
8.00-16.00
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Dokumentacja oraz procedury w obrocie towarowym z zagranicą i zmiany związane z BREXIT
Perfect Mind Szkolenia
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
INTRASTAT - jak przygotować deklaracje
Perfect Mind Szkolenia
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
09.03.2020 - 09.03.2020
590,00 zł (479,67 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW
Perfect Mind Szkolenia
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
06.03.2020 - 06.03.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo Celne od podstaw
Perfect Mind Szkolenia
Warszawa/Zabrze, Warszawa/Zabrze, mazowieckie
06.03.2020 - 06.03.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Obrót wyrobami akcyzowymi dziś i po zmianie w przepisach.
Perfect Mind Szkolenia
Zabrze, Zabrze, śląskie
05.05.2020 - 05.05.2020
873,30 zł (710,00 netto)
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Kraków, Kraków, małopolskie
15.04.2020 - 15.04.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Export / Import - jak prawidłowo przewozić towary przez granicę UE, teoria i praktyka od podstaw
Perfect Mind Szkolenia
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 574,40 zł (1 280,00 netto)

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Zakopane, Hotel Logos ***, ul. Grunwaldzka 10 (blisko Krupówek), Zakopane, małopolskie
04.03.2020 - 06.03.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 11.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
24.03.2020 - 24.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.
Centrum Szkoleń Eureka
Hotel Europejski, Kraków, małopolskie
27.03.2020 - 27.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
675,27 zł (549,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2020
Fundacja Wszechnicy Budowlanej
siedziba Fundacji, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 29.04.2020
553,50 zł (450,00 netto)
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE
Centrum Szkoleń Eureka
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.04.2020 - 10.04.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.06.2020 - 22.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
13.03.2020 - 13.03.2020
590,00 zł (479,67 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
5% rabatu Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień adm publ
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 12.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.03.2020 - 13.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
21.04.2020 - 24.04.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
28.02.2020 - 28.02.2020
490,00 zł (490,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe