Szukaj szkolenia

TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Kategoria szkolenia: Zawodowe
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

(kliknij temat szkolenia)
Program szkolenia:

1 blok szkoleniowy: powitanie, wprowadzenie do Lean, rozpoznanie potrzeb i celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań.

2 i 3 blok szkoleniowy: TPM a 5S, miejsce SMED w UR, założenia, geneza, Narzędzia Lean a Kultura Lean, UR a Produkcja, Muda – z czym chcemy się zmierzyć, ćwiczenie, dzielenie się doświadczeniem

Założenia podejścia TPM do utrzymania ruchu w firmie

 • tradycyjne utrzymanie ruchu a kompleksowe podejście zgodne z TPM
 • przedstawienie i omówienie założeń Total Productive Maintenance jako nowoczesnej metody zarządzania parkiem maszynowym
 • wpływ TPM na ograniczenie nieplanowanych przestojów oraz awarii urządzeń

Ćwiczenie: główne straty w obszarze parku maszynowego – diagnozowanie występujących strat i ich przyczyn – warsztaty grupowe

4 blok szkoleniowy: Total Productive Maintenance – zarządzanie parkiem maszynowym

 • przedstawienie i omówienie 8 podstawowych filarów TPM
 • szczegółowe omówienie „Autonomicznego utrzymania” i 7 kroków jego wdrożenia,
 • podstawowe działania w zakresie wdrożenia TPM
  • dobre rozwiązania z zakresu „Autonomicznego utrzymania”,
 • operator maszyny jako kluczowa osoba we wdrożeniu TPM.
  • TPM – sposób efektywnego wykorzystania zasobów parku maszynowego
 • działania służące zwiększeniu dostępności maszyn,
 • sposoby szybkiego reagowania na pojawiające się zdarzenia,
 • rozliczanie pracy Służb Utrzymania Ruchu,
 • istotność harmonogramów przeglądów, ich realizacji i weryfikacji,
 • jak planować remonty maszyn – podział odpowiedzialności
 • sposoby zwiększenia dostępność Służb Utrzymania Ruchu – istota mierzenia przestojów maszyn
 • dlaczego warto mierzyć nawet 5 minutowe przestoje,
 • sposoby raportowania i monitorowania przestojów maszyn
 • standaryzacja i wizualizacja w zakresie TPM – istotny element szkolenia załogi
 • elastyczna załoga i efektywny zespół Utrzymania Ruchu.

Prezentacja w/w aspektów przy użyciu symulacji procesu produkcyjnego

5 blok szkoleniowy: Podstawowe wskaźniki TPM

 • wskaźnik wykorzystania maszyn OEE (OverallEquipmentEffectiveness) i jego znaczenie w organizacji,
 • współczynnik dyspozycyjności, wydajności, jakości, jako wyznaczniki dalszych działań, – wskaźnik awaryjności MTTR, MTBF i ich znaczenie w zarządzaniu parkiem maszynowym,
 • rodzaje awarii – dlaczego warto mierzyć i analizować.

Omówienie wpływu przestojów na wskaźniki

6 i 7 blok szkoleniowy: miejsce 5S i SMED w koncepcji TPM

 • etapy i zasady wdrażania 5S,
 • znaczenie wizualizacji 5S i standaryzacji
 • tworzenie instrukcji – praca grupowa
 • przykłady wdrożeń TPM
 • Planowanie Utrzymania Ruchu w planowaniu produkcji
 • Analiza ryzyka awarii oraz jego wpływu na ciągłość produkcji
 • TPM a tradycyjne Utrzymanie Ruchu w zarządzaniu efektywnością produkcji
 • Optymalizacja produkcji i utrzymanie ciągłości jako wspólna odpowiedzialność


8 blok szkoleniowy: ludzka strona TPM  i szerzej – Lean

 • Ludzie w LEAN – jak motywować:
 • Umysł i mózg człowieka
 • Motywowanie – piramida
 • Wywieranie wpływu
 • Zmiana nawyków
 • Negocjacje, poziomy komunikacji
 • Zespół w LEAN i Przywództwo
 • Film LEAN OFFICE – opcja

Co powinno być priorytetem w codziennej pracy UR?

 • Czy znasz swoje priorytety? – Coaching grupowy
 • Miary w UR
 • Projekty w Utrzymaniu Ruchu
 • Jakie są problemy z projektami?
 • Dlaczego projekty się opóźniają?


9 blok szkoleniowy:

 • Sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania
 • Podsumowanie trenera
 • Ankiety
 • Dyplomy

Zakończenie szkolenia

Grupa docelowa

Pracownicy odpowiedzialni za stan maszyn, operatorzy oraz pracownicy służb utrzymania ruchu. Kierownicy, liderzy i mistrzowie produkcji oraz innych działów wspierających produkcję, technolodzy, planiści. Kadra kierownicza każdego szczebla.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie celu oraz zasad systemu TPM
 • Omówienie etapów budowania zespołu wdrożeniowego TPM, motywowania
 • Omówienie elementów składowych TPM
 • Wymiana doświadczeń w oparciu o studium przypadku oraz praktykę uczestników
 • Praktyczne ćwiczenia i udział w symulacji zastosowania wybranych narzędzi LEAN

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik po szkoleniu będzie rozumiał różnice pomiędzy tradycyjnym utrzymaniem Ruchu a utrzymaniem TPM
 • Uczestnik szkolenia zostanie zaangażowany w tworzenie zasad skutecznego wdrożenia systemu TPM a także dowie się jakie aspekty psychologiczne należy uwzględniać przy pracy z ludźmi.

Metody pracy:

ćwiczenia w zespołach, prezentacje uczestników, wykład, symulacja, studium przypadku, najlepsze praktyki – wymiana doświadczeń

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Zakopane woj. małopolskie
Hotel**** Resort & SPA
darmowe
Katowice woj. śląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Zakopane woj. małopolskie
Hotel***
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic****
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

VSM - budowanie efektywnych procesów produkcyjnych oraz administracyjnych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Zarządzanie kosztami na produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5 S - eliminacja straconego czasu poprzez systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Brygadzista / Mistrz jako lider w dziale produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 150,00 zł (934,96 netto)
Idealny przepływ materiałów – system ssący
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Kaizen SSP – jak stworzyć i skutecznie rozwijać System Sugestii Pracowniczych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Lean Game czyli wprowadzenie do Lean Management + gra symulacyjna
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wprowadzenie do Lean Manufacturing - techniki i metody odchudzonych procesów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Normowanie czasu pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Ergonomia w praktyce
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Optymalizacja planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Wdrożenie One Piece Flow poprzez VSM – odchudzanie procesu produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Balansowanie procesów metodą MTM – normowanie czasów czynności
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Budowanie zaangażowania zespołu w procesie wdrożenia narzędzi oraz kultury LEAN manufacturing
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Problem Solving – warsztat rozwiązywania problemów jakościowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Skuteczne komunikowanie w lean manufacturing
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Akademia Lean Lidera – zarządzanie zmianą na poziomie GEMBA
Kompetea
Do ustalenia
3 700,00 zł (3 008,13 netto)

Polecane szkolenia

VSM - budowanie efektywnych procesów produkcyjnych oraz administracyjnych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Zarządzanie kosztami na produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5 S - eliminacja straconego czasu poprzez systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Brygadzista / Mistrz jako lider w dziale produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 150,00 zł (934,96 netto)
Idealny przepływ materiałów – system ssący
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Kaizen SSP – jak stworzyć i skutecznie rozwijać System Sugestii Pracowniczych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Lean Game czyli wprowadzenie do Lean Management + gra symulacyjna
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wprowadzenie do Lean Manufacturing - techniki i metody odchudzonych procesów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Wprowadzenie do normowania pracy
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
780,00 zł (634,15 netto)
Od PUSH do PULL Symulacja eliminacji strat
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
890,00 zł (723,58 netto)
Praca standaryzowana
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
780,00 zł (634,15 netto)
Robust engineering
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Lider Zespołu Produkcyjnego
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
780,00 zł (634,15 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości Value Stream Mapping
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
780,00 zł (634,15 netto)
Wstęp do TPM
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
680,00 zł (552,85 netto)
Warsztaty Lean SMED i Hoshin
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
780,00 zł (634,15 netto)
Normowanie czasu pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Ergonomia w praktyce
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Optymalizacja planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Wdrożenie One Piece Flow poprzez VSM – odchudzanie procesu produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników - Kompleksowe metody techniki i narzędzia zarządzania jakością - dodatkowa oferta!
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
980,00 zł (796,75 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
5S w praktyce - organizacja miejsca pracy
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Lean Manufacturing
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe