Szukaj szkolenia

Transport odpadów na terenie RP

Kategoria szkolenia: Prawo administracyjne
online
848,70 zł (690,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Szkolenie kierujemy do:

firm spedycyjnych oraz przedsiębiorców indywidualnych transportujących ładunki stanowiące odpad na terytorium RP.

 

Cele i efekty szkolenia:

 • celem szkolenia jest prezentacja najnowszej wiedzy na temat zgodnego z prawem transportu odpadów.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę nt. prawidłowego kwalifikowania ładunku jako odpadu oraz obowiązków związanych z prawidłowym ich transportowaniem, w tym:

 • posiadaniem właściwych oznaczeń pojazdów,
 • przygotowaniem na czas transportu właściwych dokumentów
 • oraz kwestii związanych z odpowiedzialnością za transportowany odpad.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład,
 • prezentacja PP,
 • dyskusja,
 • analiza studiów przypadku.
 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Co jest odpadem w rozumieniu prawa?

 • kiedy transportujesz odpad, a kiedy surowiec, półprodukt itp.?
 • jakie są skutki uznania, że transportujesz odpady?

2. Kto ponosi odpowiedzialność  za transportowany odpad?

3. Wpis do BDO dla transportujących odpady:

 • czym jest baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami (BDO)?
 • od kiedy istnieje obowiązek wpisu? co z dotychczasowymi zezwoleniami na transport odpadów?
 • zakres  wpisu i wynikające zeń uprawnienia.

4.      Obowiązki transportującego odpad w BDO:

 • przygotowanie karty przekazania odpadu, wygenerowanie potwierdzenia z BDO, zamknięcie transportu – kto jest zobowiązany do tych działań?
 • jakie dokumenty przygotować w razie awarii BDO?
 • „papierowe” karty przekazania odpadu – czy jeszcze obowiązują?
 • transport zwolniony z BDO – jakie dokumenty należy posiadać?
 • Sankcje za brak dokumentów transportu odpadów.

5.      Wymagania szczegółowe dla transportu odpadów wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów:

 • jak przygotować ładunek? kto odpowiada za przygotowanie ładunku?
 • nakaz oznakowania transportu
 • dokumenty niezbędne podczas transportu odpadów.

6.      Sankcje za transport odpadów niezgodny z przepisami rozporządzenia oraz przepisami ustawy o ruchu drogowym:

 • zatrzymanie pojazdu z odpadami  – kto i kiedy może go dokonać. Co może sprawdzać organ dokonujący zatrzymania?
 • skierowanie pojazdu na „miejsce wyznaczone” – przesłanki i forma.
 • opłata za przechowanie pojazdu w „miejscu wyznaczonym”. Procedura odwoławcza.
 • zawiadomienie o możliwości odebrania pojazdu – przesłanki i skutki. 

7.      Odpad stanowiący towar niebezpieczny – relacja przepisów umowy ADR do wymagań dla transportu odpadów:

 • oznaczenie pojazdu oznaczeniami ADR a oznaczenie wymagane na potrzeby transportu odpadów,
 • dokumenty wymagane podczas transportu odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

8.      Odpad transportowany jako materiał kategorii I-III  (produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego):

 • kto wydane zezwolenie na transport?
 • jak należy oznakować i zabezpieczyć pojazd?
 • jakie dokumenty  należy posiadać podczas transportu?

9.      Transport odpadów stanowiących „towary objęte systemem monitorowania drogowego”

 • obowiązek dokonywania zgłoszeń w systemie SENT – jakich odpadów może dotyczyć?

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy 
 • 09:00 – 12:15 Zajęcia część I
 • 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
 • 12:45 – 15:00 Zajęcia część II

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 790 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR). 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 

Lokalizacje i terminy

online
07.10.2022 - 07.10.2022
848,70 zł (690,00 netto)
online
15.11.2022 - 15.11.2022
848,70 zł (690,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a obrót nieruchomościami o przeznaczeniu nierolniczym
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
399,00 zł (324,39 netto)
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2021 r. 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bhp.
Centrum Szkoleń Eureka
Do ustalenia
552,27 zł (449,00 netto)
online - Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Prawo antymonopolowe w działalności Grup Kapitałowych
Certified Global Education
Do ustalenia
1 469,85 zł (1 195,00 netto)
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE – postępowanie z e-dokumentem, ePUAP i nowy system eDoręczeń
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
2% rabatu POLSKI ŁAD - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
2% rabatu ESTOŃSKI CIT z uwzględnieniem zmian w 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
2% rabatu Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r.
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
565,80 zł (460,00 netto)
5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy - 1-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
10% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
2% rabatu ESTOŃSKI CIT z uwzględnieniem zmian w 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
10% rabatu Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
2% rabatu Sygnalista w praktyce biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
5% rabatu Ochrona Danych Osobowych (RODO) - Praktyczne aspekty stosowania przepisów -2-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Podpis elektroniczny w nowym prawie zamówień publicznych (nPzp). 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
910,20 zł (740,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe