Szukaj szkolenia

Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
850,00 zł

Opis szkolenia:

Szkolenie realizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną mechanizmy konkurencyjności na europejskim rynku usług transportowych. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą samodzielnie rozwiązywać problemy natury prawnej, organizacyjnej itp. Szkolenie umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania transportem, reklamacji i roszczeń zgodnie z najnowszymi uregulowaniami krajowymi i międzynarodowymi.

Cele szkolenia:
Prezentacja praktycznych przykładów na drodze reklamacji i roszczeń w transporcie oraz spedycji, która pozwoli na:

o   uniknięcie błędów w obsłudze reklamacji,

o   określenie kompleksowych założeń sprawnego dochodzenia roszczeń,

o   określenie zadań i odpowiedzialność poszczególnych osób funkcyjnych,

o   przedstawienie standardów obsługi klienta w działalności transportowo - spedycyjnej,

o   zapoznanie się z wymogami prawnymi dotyczącymi reklamacji i roszczeń w transporcie

     oraz spedycji.

Program szkolenia:

1. Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno - logistycznego i powiązania między nimi:

- Rynek usług transportowo - spedycyjnych
- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej

2. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:

- Ustawa - Prawo przewozowe
- Ustawa o transporcie drogowym
- Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
- Ustawa o czasie pracy kierowców
- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002
- Kodeks Cywilny
- INCOTERMS 2010
- Umowa Przewozu i Umowa Spedycji

3. Podział odpowiedzialności:

- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

- Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym
- Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania
- Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora
- Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora
- Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń

4. Ryzyko szkód i roszczenia

- Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce - na nabywcę
- Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce
- Reklamacje i roszczenia
- Roszczenia i przedawnienie roszczeń
 

5. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
- Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania
- Odszkodowania i ich wysokości

6. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.

Prowadzący:

dr hab. Maciej Stajniak - Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główny Specjalista ds. Logistyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Członek sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

 

Dla kogo skierowane:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za obsługę roszczeń i reklamacji w transporcie i spedycji.

Nabyte umiejętności:

Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z reklamacjami, roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie w/w szkolenia wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 

850,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę

RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.

Co obejmuje cena:

- uczestnictwo w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe w formie papierowej,

- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),

- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,

- przerwy kawowe i lunch.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

ZAPRASZAMY!

Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
20.11.2019 - 20.11.2019
850,00 zł

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

„Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami – moda czy konieczność”
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, wielkopolskie
19.11.2019 - 19.11.2019
"Monitoring towarów w systemie SENT"
Instytut Logistyki i Magazynowania Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
"Międzynarodowa spedycja i transport"
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 21.11.2019
850,00 zł

Polecane szkolenia

Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Twoja firma, Do uzgodnienia,
17.12.2019 - 17.12.2019
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Kwalifikacja i Ocena Dostawców. Organizacja Współpracy w Procesie Zaopatrzenia. Zakupy logistyka.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Czas pracy kierowców - z uwzględnieniem zmian od 3 września 2018 - Nowy taryfikator kar. – STAN PRAWNY NA ROK 2019.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 13.11.2019
Transport Drogowy: Mocowanie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
05.12.2019 - 05.12.2019
Zarządzanie Zakupami i Redukcja Kosztów Zaopatrzenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
VAT w transporcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
19.12.2019 - 20.12.2019
1 190,00 zł
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) – ZMIANY I AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9, Katowice, śląskie
10.12.2019 - 10.12.2019
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
Transport Drogowy: TRANSPORT DROGOWY - AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 14.11.2019
ADR- Przewóz Towarów Niebezpiecznych Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 14.11.2019
1 537,50 zł
Transport Spedycja Krajowa i Międzynarodowa Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 13.11.2019
1 537,50 zł
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 25.11.2019
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.11.2019 - 26.11.2019
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe