Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
850,00 zł (850,00 netto)

Opis szkolenia:

Szkolenie realizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną mechanizmy konkurencyjności na europejskim rynku usług transportowych. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą samodzielnie rozwiązywać problemy natury prawnej, organizacyjnej itp. Szkolenie umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania transportem, reklamacji i roszczeń zgodnie z najnowszymi uregulowaniami krajowymi i międzynarodowymi.

Cele szkolenia:
Prezentacja praktycznych przykładów na drodze reklamacji i roszczeń w transporcie oraz spedycji, która pozwoli na:

o   uniknięcie błędów w obsłudze reklamacji,

o   określenie kompleksowych założeń sprawnego dochodzenia roszczeń,

o   określenie zadań i odpowiedzialność poszczególnych osób funkcyjnych,

o   przedstawienie standardów obsługi klienta w działalności transportowo - spedycyjnej,

o   zapoznanie się z wymogami prawnymi dotyczącymi reklamacji i roszczeń w transporcie

     oraz spedycji.

Program szkolenia:

1. Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno - logistycznego i powiązania między nimi:

- Rynek usług transportowo - spedycyjnych
- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej

2. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych:

- Ustawa - Prawo przewozowe
- Ustawa o transporcie drogowym
- Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
- Ustawa o czasie pracy kierowców
- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002
- Kodeks Cywilny
- INCOTERMS 2010
- Umowa Przewozu i Umowa Spedycji

3. Podział odpowiedzialności:

- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

- Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym
- Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania
- Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora
- Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora
- Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń

4. Ryzyko szkód i roszczenia

- Kiedy przechodzi ryzyko szkód w przesyłce - na nabywcę
- Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce
- Reklamacje i roszczenia
- Roszczenia i przedawnienie roszczeń
 

5. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji
- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
- Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania
- Odszkodowania i ich wysokości

6. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.

Prowadzący:

dr hab. Maciej Stajniak - Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główny Specjalista ds. Logistyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Członek sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

 

Dla kogo skierowane:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za obsługę roszczeń i reklamacji w transporcie i spedycji.

Nabyte umiejętności:

Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z reklamacjami, roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie w/w szkolenia wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 

850,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę

RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.

Co obejmuje cena:

- uczestnictwo w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe w formie papierowej,

- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),

- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,

- przerwy kawowe i lunch.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

ZAPRASZAMY!

Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
20.11.2019 - 20.11.2019
850,00 zł (850,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Polecane szkolenia

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
09.07.2020 - 10.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.07.2020 - 14.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
LFMEA zgodnie z wymaganiami FMEA IATF VDA
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
MS Excel w logistyce
Network Masters
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
15.06.2020 - 16.06.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Warunki dostaw INCOTERMS 2020 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 04.06.2020
934,80 zł (760,00 netto)
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
08.06.2020 - 08.06.2020
971,70 zł (790,00 netto)
INCOTERMS 2020 Zasady prawidłowego stosowania reguł w krajowych i międzynarodowych dostawach towarów
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS (POM)
MPM Productivity Management Sp. z o.o.
fabryka Woodward, Niepołomice, małopolskie
24.06.2020 - 26.06.2020
4 059,00 zł (3 300,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
01.06.2020 - 01.06.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.09.2020 - 25.09.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Lean Management w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Lean w IT
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
16.09.2020 - 18.09.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
16.06.2020 - 16.06.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.06.2020 - 26.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
02.06.2020 - 05.06.2020
3 062,70 zł (2 490,00 netto)
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Omega Olsztyn***, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
14.09.2020 - 15.09.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
787,20 zł (640,00 netto)
System INTRASTAT w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
17.06.2020 - 17.06.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
03.06.2020 - 04.06.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Pozwolenie AEO
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
19.10.2020 - 19.10.2020
910,20 zł (740,00 netto)
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
21.09.2020 - 21.09.2020
910,20 zł (740,00 netto)
Transakcje handlowe w ramach WDT, WNT, eksport i import towarów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe