Szukaj szkolenia

WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2020

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
siedziba Fundacji, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 29.04.2020
553,50 zł (450,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

1.     Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych

1.1.  Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

1.2.  Pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach budowlanych

1.3.  Zakres przedmiotowy ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby budowlane objęte regulacjami ustawy)

1.4.  Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych):

1.4.1.     wyroby budowlane oznakowane CE;

1.4.2.     wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym;

1.4.3.     Wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym na podstawie „wzajemnego uznawania”.

1.5.  Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

2.     Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

2.1.  Wyroby budowlane objęte obowiązkiem oznakowania CE;

2.2.  Nieobowiązkowe oznakowania CE wyrobów budowlanych;

2.3.  Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE i sposób jej dostarczania z wyrobem budowlanym;

2.4.  Oznakowanie CE (etykieta CE) i informacja towarzysząca temu oznakowaniu;

2.5.  Normy zharmonizowane na wyroby budowlane

2.6.  Europejski Dokument Oceny EDO i Europejska Ocena Techniczna oraz jednostki upoważnione do ich wydawania;

2.7.  Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE (systemy europejskie).

3.     Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym

3.1.  Wyroby budowlane objęte obowiązkiem stosowania oznakowania znakiem budowlanym:

3.1.1.     do  31 grudnia 2020 r.

3.1.2.     od  stycznia 2021 r.

3.2.  Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym;

3.3.  Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; zdania producentów strony trzeciej (akredytowanych jednostek certyfikujących i laboratoriów);

3.4.  Grupy wyrobów  budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny;

3.5.  Wzór, treść i sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych;

3.6.  Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi;

3.7.  Krajowa ocena techniczna –zasady udzielania, zmiany i uchylania  oraz jednostki upoważnione do ich wydawania

4.     Obowiązki podmiotów gospodarczych  wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym

4.1.  Obowiązki producenta;

4.2.  Obowiązki upoważnionego przedstawiciela producenta;

4.3.  Obowiązki Importera;

4.4.  Obowiązki sprzedawcy (dystrybutora);

5.     Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym raz organy właściwe w tym zakresie

6.     Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlany:

6.1.  Czyny zabronione;

6.2.  Ustalanie wysokości kary pieniężnej oraz egzekwowanie ustalonych w drodze decyzji kar pieniężnych.

7.     Przewidywane zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych (w trakcie procesu legislacyjnego).

Grupa docelowa

Producenci, importerzy, sprzedawcy materiałów budowlanych. Kierownicy budów, inspektorzy nadzoru budowlanego, projektanci obiektów budowlanych pracownicy inspektoratów nadzoru budowlanego

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z możliwością zadawania pytań i rozwiązywaniem problemów indywidualnych

Metodologia

Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z możliwością zadawania pytań i rowiązywaniem problemów indywidualnych

 

Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa w szkoleniu-przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na mail.: fwb5@wp.pl

(zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko uczestnika szkolenia,termin i temat szkolenia oraz dane do faktury - nazwa firmy, adres i NIP)oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.

Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury(wymaga podpisu księgowego).

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu.

Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
siedziba Fundacji
16.01.2020 - 16.01.2020
553,50 zł (450,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
siedziba Fundacji
29.04.2020 - 29.04.2020
553,50 zł (450,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Zakopane, Hotel Logos ***, ul. Grunwaldzka 10 (blisko Krupówek), Zakopane, małopolskie
04.03.2020 - 06.03.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 11.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
24.03.2020 - 24.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.
Centrum Szkoleń Eureka
Hotel Europejski, Kraków, małopolskie
27.03.2020 - 27.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
675,27 zł (549,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE
Centrum Szkoleń Eureka
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.04.2020 - 10.04.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.06.2020 - 22.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
13.03.2020 - 13.03.2020
590,00 zł (479,67 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
5% rabatu Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień adm publ
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 12.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.03.2020 - 13.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
21.04.2020 - 24.04.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
28.02.2020 - 28.02.2020
490,00 zł (490,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
971,70 zł (790,00 netto)
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe