Szukaj szkolenia

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***, Gdańsk, pomorskie
27.09.2021 - 28.09.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Zakres tematyczny szkolenia

 

Opis szkolenia i cel 


Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji. 


Korzyści dla uczestników 


• rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego, 
• poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne, 
• poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego, 
• nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym i zewnętrznych), 
• umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów, 
• uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych, 
• poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu, 
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa, 
• umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia. 


 
Program szkolenia 


1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie: 
• uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa, 
• integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 
• planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P), 
• punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem, 
• indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych, 
• struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu, 
• mechanizm MRP - przykład kalkulacji. 
2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów: 
• analiza procesu zaopatrzenia, 
• organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców, 
• procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców, 
• kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji, 
• składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów, 
• planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym. 
3. Przepływy materiałów i zapasy: 
• proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie, 
• planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych, 
• planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych, 
• systemy planowania zamówień i dostaw, 
• punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa, 
• współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI, 
• czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH, 
• analiza poziomów (wielkości) zapasów, 
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, 
• wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji, 
• poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów, 
• ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji, 
• koszty zapasów, podział i analiza. 
4. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa: 
• analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas, 
• organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia, 
• ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa, 
• kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia, 
• budżetowanie gospodarki materiałowej, 
• budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji, 
• analiza wartości w procesie zaopatrzenia. 
5. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie: 
• system informatyczny gospodarki materiałowej, 
• zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability, 
• elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji. 
 

Grupa docelowa

• kierownicy ds. zaopatrzenia lub zakupów,
• specjaliści ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
• specjaliści ds. sieci/łańcuchów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami,
• branżyści i kupcy, analitycy rynków surowcowo-materiałowych,
• koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, specjaliści komórek indeksacji materiałowej,
• specjaliści ds. gospodarki materiałowej działów: utrzymania ruchu, serwisowych oraz remontów i napraw,
• kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków logistyki przedsiębiorstwa zajmujący się m. in.:
• planowaniem zapasów materiałowych,
• kontrolą wyników i kosztów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia


• sesja analizy potrzeb uczestników, 
• wykład wprowadzający, 
• warsztaty, 
• ćwiczenia - oparte na realnych przykładach, 
• case study, 
• gra - symulacja zarządzania zapasem w warunkach popytu niezależnego. 

 

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
16.04.2020 - 17.04.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
25.05.2020 - 26.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Mercure Poznań Centrum****
24.09.2020 - 25.09.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
03.12.2020 - 04.12.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Mercure Airport Okęcie***
11.03.2021 - 12.03.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Mercure Wrocław Centrum****
26.04.2021 - 27.04.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***
27.09.2021 - 28.09.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Mercure Wrocław Centrum****
21.10.2021 - 22.10.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Mercure Airport Okęcie***
25.11.2021 - 26.11.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zakopane woj. małopolskie
Hotel Aquarion Zakopane****
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Warszawa Centrum***, Warszawa, mazowieckie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Controlling w logistyce – kompendium wiedzy skutecznego menedżera
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
27.09.2021 - 29.09.2021
1 940,00 zł (1 577,24 netto)
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Warszawa Centrum***, Warszawa, mazowieckie
16.08.2021 - 17.08.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Wrocław Centrum****, Wrocław, dolnośląskie
11.10.2021 - 12.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
08.12.2021 - 10.12.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
LFMEA zgodnie z wymaganiami FMEA IATF VDA
Progress Project Sp. z o.o.
centrum szkoleniowe Progress Project, Warszawa, mazowieckie
20.09.2021 - 21.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
16.09.2021 - 17.09.2021
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, dolnośląskie
20.09.2021 - 21.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
06.10.2021 - 07.10.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.09.2021 - 24.09.2021
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Dwór Prawdzica***, Gdańsk, pomorskie
25.08.2021 - 27.08.2021
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Lean Management w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Konferencyjne SWPS Sopot, Sopot, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
06.10.2021 - 08.10.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Transport kolejowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
15.10.2021 - 15.10.2021
934,80 zł (760,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
24.08.2021 - 24.08.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Wrocław, dolnośląskie
13.10.2021 - 13.10.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Warszawa Centrum***, Warszawa, mazowieckie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Controlling w logistyce – kompendium wiedzy skutecznego menedżera
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
27.09.2021 - 29.09.2021
1 940,00 zł (1 577,24 netto)
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Warszawa Centrum***, Warszawa, mazowieckie
16.08.2021 - 17.08.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Wrocław Centrum****, Wrocław, dolnośląskie
11.10.2021 - 12.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
08.12.2021 - 10.12.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
LFMEA zgodnie z wymaganiami FMEA IATF VDA
Progress Project Sp. z o.o.
centrum szkoleniowe Progress Project, Warszawa, mazowieckie
20.09.2021 - 21.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
16.09.2021 - 17.09.2021
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, dolnośląskie
20.09.2021 - 21.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
06.10.2021 - 07.10.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.09.2021 - 24.09.2021
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Dwór Prawdzica***, Gdańsk, pomorskie
25.08.2021 - 27.08.2021
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Lean Management w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Konferencyjne SWPS Sopot, Sopot, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
06.10.2021 - 08.10.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Transport kolejowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
15.10.2021 - 15.10.2021
934,80 zł (760,00 netto)
5% rabatu Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - certyfikowane warsztaty praktyczne dla menedżerów i specjalistów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.08.2021 - 26.08.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
System INTRASTAT w pigułce – aktualności i zmiany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
27.08.2021 - 27.08.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
23.08.2021 - 23.08.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
14.09.2021 - 14.09.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.09.2021 - 20.09.2021
971,70 zł (790,00 netto)
ADR 2021 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2021 - 21.09.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.09.2021 - 24.09.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe