Szukaj szkolenia

Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

 

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Opis szkolenia i cel 


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pełniących różne role w projektach (nie tylko dla kierowników projektów), którzy chcieliby usystematyzować swoją wiedzę o zarządzaniu projektami i wymienić doświadczenia. 
Pragniemy zdecydowanie przekazać punkt widzenia traktujący zarządzanie projektami jako jeden z wielu składowych ładu (ang. governance) organizacji, który powinien integrować się ze wszystkimi innymi składnikami ładu, takimi jak zwykła działalność biznesowa (ang. business as usual), portfel (ang. portfolio), program (ang. programme). Sztuka skutecznego zarządzania projektami to efekt potencjału, czyli zdolności organizacji do realizacji projektów, choć oczywiście talenty osób uczestniczących w projekcie np. kierownika projektu nie są do pominięcia. 


Szkolenie pokazuje wysokopoziomowy model POTI projektu złożonego z następujących składników potencjału: 
• Procesy (ang. processes) 
• Role i ich odpowiedzialności (ang. roles and responsibilities) 
• Techniki i narzędzia (ang. techniques and tools) 
• Przepływy informacyjne (ang. information flows) 


Korzyści dla uczestników 


• zrozumienie usytuowania ładu projektowego w ładzie organizacji (portfel, program, projekt, zwykła działalność biznesowa), 
• poznanie profesjonalnego języka projektowego, 
• poznanie cyklu życia projektu, 
• zrozumienie przyczyn niepowodzenia projektów, 
• poznanie wysokopoziomowego modelu projektowego, 
• poznanie praktyk do szybkiego, samodzielnego zastosowania w swoich projektach, 
• ukierunkowanie jakie szkolenia będą pomocne indywidualnie i dla organizacji, 
• ogólne poznanie metod osadzenia ładu projektowego w organizacji. 

Program szkolenia 


1. Wprowadzenie: 
• Cele szkolenia 
• Przedstawienie się 
• Problemy z projektami 
2. Kontekst projektu w organizacji 
• Koncepcja ładu organizacji 
• Portfel 
• Program 
• Projekt 
• Zwykła działalność biznesowa 
• Model POTI 
3. Style zarządzania projektami 
• Styl Agile 
• Styl Waterfall 
4. Przykładowe podejścia do zarządzania projektami 
• PRINCE2 (model i pryncypia) 
• AgilePM (model i pryncypia) 
• PMBOK (model) 
5. Cykl życia projektu 
• Cykl życia PRINCE2 
• Cykl życia AgilePM 
• Przepływy informacyjne w procesach PRINCE2 
• Przepływy informacyjne w procesach AgilePM 
6. Organizacja projektu 
• Role i odpowiedzialności w PRINCE2 
• Role i odpowiedzialności w AgilePM 
7. Komunikacja i współpraca w projekcie 
• Poziomu Zespoł 
• Zarządzanie interesariuszami 
8. Zakres i planowanie 
• Koncepcja planów w PRINCE2 (w tym technika planowania opartego na produktach) 
• Koncepcja planów w AgilePM (w tym inżynieria wymagań) 
• Koncepcja planów w PMBOK (technika planowania opartego na pracy) 
9. Szacowanie 
10. Uzasadnienie Biznesowe 
• Uzasadnienie Biznesowe w PRINCE2 
• Uzasadnienie Biznesowe w AgilePM 
• Uzasadnienie Biznesowe w PMBOK 
11. Zarządzanie zagadnieniami 
12. Zarządzanie ryzykiem 
• Ryzyka tradycyjne 
• Ryzyka wybranej metodyki 
13. Zarządzanie jakością 
• Jakość Rozwiązania 
• Jakość Zarządzania 
• Koncepcje testowania w AgilePM 
• Weryfikacje i walidacje 
14. Monitorowanie i kontrola 
• Koncepcja PRINCE2 
• Koncepcje AgilePM 
• Praktyki AgilePM 
• Timeboxing 
• Rozwój Iteracyjny 
• Codzienne Stand-upy 
• Wartość wypracowana PMBOK 
15. Wdrożenie metodyki w organizacji 
• Cykl życia programu 
• Model P3O 


 

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

Poszczególne podejścia do zarządzania projektami, takie jak PRINCE2®, AgilePM®, PMBOK®, IPMA, pomagają zbudować ramy (ang. framework) POTI, organizacyjnej metodyki projektowej i dostosować (ang. tailor) je do każdego środowiska projektu. Chcemy, by każdy uczestnik szkolenia zapamiętał, iż wspomniane wyżej podejścia do zarządzania projektami nie są w konflikcie, ale umiejętnie wykorzystane pozwolą na zestawienie spójnego potencjału zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki każdej organizacji i środowiska projektowego. Ekspert zarządzania projektami powinien zatem poznać je wszystkie i śledzić ich rozwój, ponieważ zarządzanie projektami jest dziedziną, która ciągle się rozwija. W czasie tych zajęć nie możemy wyłożyć pełnej wiedzy o wszystkich podejściach. Postaramy się jednak pokazać praktycznie kluczowe aspekty każdego z nich tak, aby zachęcić uczestników do pogłębiania wiedzy samodzielnie lub na szkoleniach certyfikowanych.

Szkolenie pokaże cykl życia projektu oraz to co najważniejsze w każdym momencie tego cyklu życia. Ćwiczenia mogą odnosić się do własnego scenariusza projektu lub do propozycji sytuacji projektowych proponowanych przez uczestników.

Lokalizacje i terminy

Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel Marina***
03.06.2020 - 05.06.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Hotel Omega Olsztyn***
01.07.2020 - 03.07.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel Marina***
26.08.2020 - 28.08.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Zakopane woj. małopolskie
Hotel Mercure Kasprowy***
09.12.2020 - 11.12.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Efekt Kraków****, Kraków, małopolskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania współdziałania z pracodawcą negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 290,00 zł (1 861,79 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
13.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.11.2020 - 17.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
03.11.2020 - 04.11.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Efekt Kraków****, Kraków, małopolskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe