Szukaj szkolenia

Związki zawodowe OCHRONA INTERESÓW, PRZYWILEJE I NADUŻYCIA, WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PANDEMII

10% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo pracy
online
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
Chcesz otrzymać rabat? Zobacz kod
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników25

Kryzys wywołany ogłoszeniem stanu epidemii uaktywnił sporą cześć związków zawodowych. Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych i umiejętności utrzymania właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu organizacji.

Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziomej wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych praw i obowiązków zgodnych z literą prawa, a także praktykami rynkowymi.

Pracodawca w tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji. Jest to szczególnie istotne w okresie pandemii, kiedy finansowe wsparcie Państwa dla przedsiębiorstw jest uzależnione od zawarcia porozumień pracodawcy z partnerem społecznym.

Korzyści

 • Poznasz zasady negocjowania porozumień opartych na „Tarczach Antykryzysowych” oraz ich wpływu na indywidualne uprawnienia pracowników
 • Dowiesz się, jakie są konsekwencje objęcia prawem koalicji osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Poznasz konieczne warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową
 • Dowiesz się jak negocjować i zawierać układy zbiorowe pracy i innych porozumienia zbiorowe

Uczestnicy

 • Członkowie zespołów negocjacyjnych, zarówno ze strony pracodawcy jak organizacji pracowniczej
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy
 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej
 • Dyrektorzy zarządzający, operacyjni, departamentów HR i kadr

Program

8.30          logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00           rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA?

 • Zasady negocjowania porozumień kryzysowych w oparciu o „Tarcze”
 • Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
 • Prawa pracownika i ochrona jego dóbr osobistych oraz danych osobowych w kontekście działania związków zawodowych
 • Kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów zatrudnionych
 • Rozstanie z pracownikiem – rola związków zawodowych

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ NADUŻYCIA – INTERPRETACJA POD KĄTEM DOŚWIADCZENIA, PRAKTYK RYNKOWYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji możliwość realizacji strategii?
 • Wynikające z RODO obowiązki nałożone na pracodawcę a konieczność przekazywania danych osobowych związkom zawodowym
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest uprawnieniem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami – przywileju nie można nadużywać
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?
 • W jaki sposób RODO wpływa na współprace pracodawcy ze związkami zawodowymi?

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W TRAKCIE PANDEMII

 • Zawieranie porozumień umożliwiających uzyskanie od Państwa dofinansowania wynagrodzeń pracowników w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy
 • Zawieranie porozumień zwiększających elastyczność czasu pracy
 • Zawieranie innych porozumień związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusowej

ZWIĄZKI ZAWODOWE A POWSZECHNA I SZCZEGÓLNA OCHRONA TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo)

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO                                                    

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych
 • Żądania związków – przedsporne prowadzenie rozmów
 • Zasady prowadzenia rokowań i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia mediacji ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności
 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych

ROLA I UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCEDURZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH? 

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia – obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych

15.00        zakończenie szkolenia

 

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Trenerzy biorący udział

Langas Group

Agnieszka Tworzyńska
226
Godziny kontaktu
pn-pt 9-17
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego
Langas Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
10% rabatu Prawo dla działu HR NAJTRUDNIEJSZE I NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE PRAWNE ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY PRACOWNIKÓW I FIRMY
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla działu HR NAJTRUDNIEJSZE I NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE PRAWNE ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY PRACOWNIKÓW I FIRMY
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Związki zawodowe OCHRONA INTERESÓW, PRZYWILEJE I NADUŻYCIA, WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PANDEMII
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla działu HR NAJTRUDNIEJSZE I NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE PRAWNE ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY PRACOWNIKÓW I FIRMY
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji 2021
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Certyfikat Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)

Polecane szkolenia

Webinar: Pandemia koronawirusa a obowiązki pracodawcy i pracownika
Kompetea
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
Webinar: zatrudnianie w formie telepracy vs praca zdalna
Kompetea
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego
Langas Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
online - Prawo pracy dla menedżerów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Płace 2020 kompleksowo
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - zmiany przepisów obowiązujące od dnia 30 lipca 2020 r.
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Lista płac 2020 w czasie pandemii - Nowości związane z Tarczą Antykryzysową
Most Wanted!
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Zasady prawa pracy przy przejściu z dokumentacji papierowej na elektroniczną
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Urlop wypoczynkowy w pigułce - wszystko co trzeba wiedzieć o urlopie w tym roku
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Lista płac a PPK w praktyce
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Praca zdalna zgodnie z nowo-wprowadzonymi regulacjami
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Dokumentacja pracownicza w nowej rzeczywistości - zasady poprawnego gromadzenia i przechowywania dokumentów
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym i w wydłużonym okresie rozliczeniowym regulacjami
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Niezbędnik kadrowca – najnowsze zagadnienia prawa pracy - szkolenie 3 dniowe
Most Wanted!
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
Lista płac 2020 w czasie pandemii - Nowości związane z Tarczą Antykryzysową
Most Wanted!
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Czas pracy dla kierowników – co każdy kierownik powinien na ten temat wiedzieć?
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Urlopy i inne uprawnienia pracownicze – o czym decyduje kierownik i co może egzekwować?
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
PPK dla pracownika
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
KURS KADRY i PŁACE - 10 dni
Most Wanted!
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
Najważniejsze zasady prawa pracy i nawiązanie stosunku pracy
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe