Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

OCENA I BADANIE OFERT WYKONAWCÓW Z UWZGL

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
1 800,00 zł (1 463,41 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Oferta jako oświadczenie woli
2.    Treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
3.    Jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
4.    Wyjaśnianie treści oferty
5.    Jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
6.    Jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

  • niezgodność z ustawą
  • niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
  • czyn nieuczciwej konkurencji
  • rażąco niska cena
  • błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
  • nieważność na podstawie odrębnych przepisów

7.    Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
8.    Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania po nowelizacji
9.    Wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
10.    Zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
11.    Korzystanie z zasobów innych podmiotów
12.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Czas trwania szkolenia 2 dni.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych problemów występujących podczas oceny i badania ofert w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu i przesłanek odrzucenia ofert a także stosowania kryteriów oceny ofert.

W ramach warsztatów zostanie przeprowadzonych kilkadziesiąt symulacji problemów, które najczęściej spotyka się na etapie oceny ofert - opracowanych na podstawie orzecznictwa sądów okręgowych, KIO oraz wyników kontroli – z uwzględnieniem nowych dyrektyw UE.

Grupa docelowa

Wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności z tego zakresu.

Certyfikaty

Imienne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.


Więcej szczegółów na www.orylion

lub pod nr telefonu 81 5326206

Lokalizacje

Zakopane woj. małopolskie
dokładne miejsce zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem
darmowe

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe