Szukaj szkolenia

Akademia HR Business Partnera - 5 dniowe warsztaty

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
3 700,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Akademia HR Business Partnera - 5 dniowe warsztaty(kliknij temat szkolenia)
PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1. Rola i zadania HR Business Partnera w organizacji - perspektywa HR i biznesu.

Perspektywa HR

 1. Wykuta w działaniu koncepcja tworzenia wartości przez HR i jej praktyczne zastosowanie :
  • kierunki rozwoju działów HR i ewolucja roli działów HR na bazie oczekiwań biznesu,
  • modelowa struktura działów HR w nowoczesnych organizacjach,
  • kompetencje pracowników działów HR – trendy i potrzeby,
  • wyłonienie się potrzeby wdrożenia HR Business Partnering, perspektywa rozwoju a stan obecny.
 2. Dwa kierunki rozwoju HR Business Partneringu na świecie:
  • model Davida Ulricha,
  • model Corporate Liderschip Center,
  • rozwiązania strukturalne i podział ról w HR z uwzględnieniem HR BP, współpraca pomiędzy Zespołem HR a HR Business Partnerami,
  • praktyczne stosowanie HR Business Partneringu u polskich i zagranicznych pracodawców.
 3. Kluczowe role i zadania HR Business Partneringu oraz poszczególnych HR Business Partnerów we wdrażaniu rozwiązań HR:
  • role i zadania HR Business Partnerów z perspektywy całego biznesu i poszczególnych zespołów (różne organizacje, różne oczekiwania, role i zadania – przykłady rynkowe),
  • rozwiązywanie problemów biznesu i doradztwo strategiczne,
  • współpraca z menedżerami w sprawach operacyjnych i personalnych.

Perspektywa biznesu

 1. Idea Human Performance Improvement w pracy HR Business Partnera.
  • Rozumienie biznesu podstawą działań HR Business Partnerów – zakres informacji o organizacji niezbędny HR Business Partnerom (strategia firmy, rozumienie zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań),
  • Oczekiwania menedżerów wobec współpracy z HR Business Partnerami – pożądane konkretne efekty biznesowe,
  • Human Performance Improvement – cykl zarządczy skierowany na efekty w służbie HR Business Partnerów – model i zastosowanie, case problemowy,
  • Ścisłe określanie problemów i oczekiwanych efektów jako klucz do pracy z biznesem.
 2. Jak ustalić priorytety dla HR? Strategia biznesowa a strategia HR:
  • Strategia biznesowa i cele strategiczne firmy w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów i rozwoju oraz miejsce celów strategicznych HR w strategii firmy,
  • Najważniejsze metody analizy strategicznej w obszarze HR przydatne dla HR Business Partnerów i definiowanie sparametryzowanych celów strategicznych HR


Moduł 2. Najważniejsze narzędzia i procesy HR - niezbędnik HRBP.

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników
 2. Planowanie rozwoju pracowników – plany szkoleń, ścieżki karier i program zarządzania talentami
 3. Performance Management – rodzaje oceń pracwniczych i ich rola we współczesnym zarządzaniu organizacją
 4. KPI dla HR Business Partnerów – studium przypadkuModuł 3. Wsparcie menadżerów w procesie zarządzania ludźmi i budowania efektywnych zespołów.

 1. Wyzwania dla HR Business Partnera w zakresie wsparcia zarządzania zespołem:
  • Dzień z życia menedżera – oto dlaczego menedżerowie mają trudności w zarządzaniu zespołami,
  • Oczekiwania wobec menedżerów w zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi a wyzwania HR Business Partnera,
  • Najczęstsze problemy na lini menedżer-pracownik,
  • Trudności menedżerów z komunikacją, uzyskiwaniem jakości, efektywności i innowacyjności osobistej a kryzys przywództwa – interwencje HR BUsiness Partnerów.
 2. Jak pomagać budować efektywną komunikację i efektywne zespoły ?
  • Diagnoza zespołów – poszukiwanie efektywnego stylu komunikacji w zależności od charakterystyki członków zespołu
  • Fazy pracy zespołu i pomoc HR Business Partnerów w kształtowaniu efektywnej współpracy zespołowej – model i case,
  • Koncepcje preferencji osobistych oraz zarządzanie kompetencjami – wkład HR Business Partnera do doboru członków do zespołu i kształtowania podziału zadań – model i case,
  • Koncepcje ról zespołowych wg. Belbina a realna efektywność zespołu w procesach i projektach – wsparcie budowy, integracji i optymalizacji pracy zespołowej przez HR Business Partnera.
 3. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Wdrażanie rozwiązań High Performing Organiozation HR Business Partnera :
  • Idea High Performing Organization i High Performing Team jako cel pracy HR Business Partnera,
  • Warunki powstania i działania wysokoefektywnych zespołów oraz adekwatny system motywacji,
  • Główne bariery wysokoefektywnego działania zespołów i ich sposoby ich niwelowania,
  • Dzielenie się wiedzą i współpraca bez barier podstawą synergii zespołowej.
 4. Motywowanie ludzi:
  • ZaHierarchia potrzeb i stosowane sposoby motywowania
  • Zasady skutecznego wynagradzania – trendy
  • Motywatory materialne i pozapłacowe
  • Motywowanie osób vs. zespołów
  • Zasady i techniki skutecznego motywowania biorąc od uwagę pokolenia X,Y,ZModuł 4. Zarządzanie zmianą w organizacji oraz tworzenie kultury organizacyjnej, która wspiera efektywność działania, cele i strategię organizacji

 1. Zarządzanie zmianą i budowa zaufania w procesie rozwoju, zmian i restrukturyzacji – wsparcie liderów zmian przez HR Business Partnerów:
  • zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów,
  • menedżerowie w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez HR Business Partnerów,
  • pracownicy w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez menedżerów i HR Business Partnerów,
  • utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu transformacji.
 2. Jak integrować wartości pracowników z wartościami firmy i wzbudzać lojalność wobec firmy?
  • Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny jako pole integracji organizacji i wdrażania pozytywnych zmian przez HR Business Partnerów – model i case problemowy,
  • Sfera wartości firmy jako wyznacznik wyboru, motywowania i wynagradzania, oceny i rozwoju, a także zwalniania pracowników w firmie – model i case problemowy
  • Sprawianie, by wszyscy w firmie działali wspólnie na rzecz strategii w oparciu o wspólne standardy – warsztat.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

AKADEMIA HR BUSINESS PARTNERA TO:
 • 5-dniowy warsztat, prowadzony w oparciu o praktyczne narzędzia oraz inspirujące przykłady rynkowe
 • rozbudowane szkolenie skierowane do menadżerów i specjalistów HR, których rola oparta jest o:
 1. rozumienie biznesu i rozwiązań HR oraz własnej roli łączącej te dwie perspektywy
 2. wsparcie menedżerów w pracy nad zaangażowaniem i efektywnością pracowników
 3. wsparcie menedżerów we wdrażaniu zmian
 • dopasowany merytorycznie program, poprzedzony indywidualnym badaniem Twoich potrzeb szkoleniowych
 • szkolenie, po którym otrzymasz 30-dniowy e-mentoring oraz sesję follow-up

Cel szkolenia:
Praca HR Business Partnera :

 • łączy perspektywę biznesu (strategia, procesy operacyjne) z perspektywą personalną (strategia, polityka i codzienne działania w obszarze zarządzania ludźmi,
 • wymaga szczególnej umiejętności łączenia interesów firmy i zarządu, menedżerów oraz pracowników,
 • dedykowana jest głównie współpracy z menadżerami, gdyż to oni są zobligowani do osiągania celów biznesowych poprzez swoich ludzi,
 • polega na skutecznym wsparciu menedżerów rozwiązaniami strategicznymi, organizacyjnymi, zarządczymi i z obszaru HR.

Podstawową kompetencją jest umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych i inspirujących relacji, opartych jednak na budowaniu efektywności i zaangażowania wśród pracowników i menedżerów, skutecznym rozwiązywaniu problemów w obszarze personalnym i kreatywnym wsparciu działań biznesowych, zarządczych i organizacyjnych. Nasze szkolenie ma za zadanie pomóc HR Business Partnerom stać się mistrzem w budowaniu efektywności i zaangażowania oraz we współpracy i wsparciu menedżerów.

Metody pracy:
Trening prowadzony jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studies, ćwiczeniach i warsztatach oraz wymianie opinii. Części wykładowe (mini wykłady) są stosowane tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie koncepcji i metod pracy, a także wzorów gotowych dokumentów. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera.

Informacje dodatkowe

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty

Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu

W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad

Pomagamy w rezerwacji noclegów

Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Zarządzanie zespołem handlowym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie zespołem w nowoczesnej firmie. Techniki i narzędzia menedżera.
EVOLVO SzkoleniaandCoaching
Do ustalenia
FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zadaniowe zarządzanie personelem
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
Komunikacja nastawiona na wspolprace
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
Zespolowe rozwiazywanie problemow
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM PRINCE2 PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Dokumentacja firmowa
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
Efektywne zarządzanie czasem własnym i współpracowników
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w oświacie - krok po kroku
Dictum Piotr Gabrysz
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza jednostek samorzadu terytorialnego
Dictum Piotr Gabrysz
Do ustalenia
Przywództwo w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Co sprawdzi Inspecja Pracy biorac pod uwage nowa dyrektywe maszynowa i narzedziowa
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
MENEDŻER COACHEM. Jak wydobyć z zespołu to co najlepsze?
Europejski Instytut Psychologii Biznesu
Do ustalenia
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
Jak usprawnic produkcje i poprawic wyniki finansowe firmy? Lean Management
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarzadzajacych.
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Przywodztwo we wdrozeniu strategii. Rola i wyzwania szefa organizacji.
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Komunikacja strategii firmy. Jak przekonac pracownikow do realizacji strategii firmy?
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Adept s.c.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
Adept s.c.
Do ustalenia
MENEDŻER XXI WIEKU. Inspirowanie zespołu do rozwoju i działania.
Europejski Instytut Psychologii Biznesu
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe