Szukaj szkolenia

Akademia HR Business Partnera - 5 dniowe warsztaty

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
3 700,00 zł (3 008,13 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Akademia HR Business Partnera - 5 dniowe warsztaty(kliknij temat szkolenia)
PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1. Rola i zadania HR Business Partnera w organizacji - perspektywa HR i biznesu.

Perspektywa HR

 1. Wykuta w działaniu koncepcja tworzenia wartości przez HR i jej praktyczne zastosowanie :
  • kierunki rozwoju działów HR i ewolucja roli działów HR na bazie oczekiwań biznesu,
  • modelowa struktura działów HR w nowoczesnych organizacjach,
  • kompetencje pracowników działów HR – trendy i potrzeby,
  • wyłonienie się potrzeby wdrożenia HR Business Partnering, perspektywa rozwoju a stan obecny.
 2. Dwa kierunki rozwoju HR Business Partneringu na świecie:
  • model Davida Ulricha,
  • model Corporate Liderschip Center,
  • rozwiązania strukturalne i podział ról w HR z uwzględnieniem HR BP, współpraca pomiędzy Zespołem HR a HR Business Partnerami,
  • praktyczne stosowanie HR Business Partneringu u polskich i zagranicznych pracodawców.
 3. Kluczowe role i zadania HR Business Partneringu oraz poszczególnych HR Business Partnerów we wdrażaniu rozwiązań HR:
  • role i zadania HR Business Partnerów z perspektywy całego biznesu i poszczególnych zespołów (różne organizacje, różne oczekiwania, role i zadania – przykłady rynkowe),
  • rozwiązywanie problemów biznesu i doradztwo strategiczne,
  • współpraca z menedżerami w sprawach operacyjnych i personalnych.

Perspektywa biznesu

 1. Idea Human Performance Improvement w pracy HR Business Partnera.
  • Rozumienie biznesu podstawą działań HR Business Partnerów – zakres informacji o organizacji niezbędny HR Business Partnerom (strategia firmy, rozumienie zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań),
  • Oczekiwania menedżerów wobec współpracy z HR Business Partnerami – pożądane konkretne efekty biznesowe,
  • Human Performance Improvement – cykl zarządczy skierowany na efekty w służbie HR Business Partnerów – model i zastosowanie, case problemowy,
  • Ścisłe określanie problemów i oczekiwanych efektów jako klucz do pracy z biznesem.
 2. Jak ustalić priorytety dla HR? Strategia biznesowa a strategia HR:
  • Strategia biznesowa i cele strategiczne firmy w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów i rozwoju oraz miejsce celów strategicznych HR w strategii firmy,
  • Najważniejsze metody analizy strategicznej w obszarze HR przydatne dla HR Business Partnerów i definiowanie sparametryzowanych celów strategicznych HR


Moduł 2. Najważniejsze narzędzia i procesy HR - niezbędnik HRBP.

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników
 2. Planowanie rozwoju pracowników – plany szkoleń, ścieżki karier i program zarządzania talentami
 3. Performance Management – rodzaje oceń pracwniczych i ich rola we współczesnym zarządzaniu organizacją
 4. KPI dla HR Business Partnerów – studium przypadkuModuł 3. Wsparcie menadżerów w procesie zarządzania ludźmi i budowania efektywnych zespołów.

 1. Wyzwania dla HR Business Partnera w zakresie wsparcia zarządzania zespołem:
  • Dzień z życia menedżera – oto dlaczego menedżerowie mają trudności w zarządzaniu zespołami,
  • Oczekiwania wobec menedżerów w zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi a wyzwania HR Business Partnera,
  • Najczęstsze problemy na lini menedżer-pracownik,
  • Trudności menedżerów z komunikacją, uzyskiwaniem jakości, efektywności i innowacyjności osobistej a kryzys przywództwa – interwencje HR BUsiness Partnerów.
 2. Jak pomagać budować efektywną komunikację i efektywne zespoły ?
  • Diagnoza zespołów – poszukiwanie efektywnego stylu komunikacji w zależności od charakterystyki członków zespołu
  • Fazy pracy zespołu i pomoc HR Business Partnerów w kształtowaniu efektywnej współpracy zespołowej – model i case,
  • Koncepcje preferencji osobistych oraz zarządzanie kompetencjami – wkład HR Business Partnera do doboru członków do zespołu i kształtowania podziału zadań – model i case,
  • Koncepcje ról zespołowych wg. Belbina a realna efektywność zespołu w procesach i projektach – wsparcie budowy, integracji i optymalizacji pracy zespołowej przez HR Business Partnera.
 3. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Wdrażanie rozwiązań High Performing Organiozation HR Business Partnera :
  • Idea High Performing Organization i High Performing Team jako cel pracy HR Business Partnera,
  • Warunki powstania i działania wysokoefektywnych zespołów oraz adekwatny system motywacji,
  • Główne bariery wysokoefektywnego działania zespołów i ich sposoby ich niwelowania,
  • Dzielenie się wiedzą i współpraca bez barier podstawą synergii zespołowej.
 4. Motywowanie ludzi:
  • ZaHierarchia potrzeb i stosowane sposoby motywowania
  • Zasady skutecznego wynagradzania – trendy
  • Motywatory materialne i pozapłacowe
  • Motywowanie osób vs. zespołów
  • Zasady i techniki skutecznego motywowania biorąc od uwagę pokolenia X,Y,ZModuł 4. Zarządzanie zmianą w organizacji oraz tworzenie kultury organizacyjnej, która wspiera efektywność działania, cele i strategię organizacji

 1. Zarządzanie zmianą i budowa zaufania w procesie rozwoju, zmian i restrukturyzacji – wsparcie liderów zmian przez HR Business Partnerów:
  • zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów,
  • menedżerowie w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez HR Business Partnerów,
  • pracownicy w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez menedżerów i HR Business Partnerów,
  • utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu transformacji.
 2. Jak integrować wartości pracowników z wartościami firmy i wzbudzać lojalność wobec firmy?
  • Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny jako pole integracji organizacji i wdrażania pozytywnych zmian przez HR Business Partnerów – model i case problemowy,
  • Sfera wartości firmy jako wyznacznik wyboru, motywowania i wynagradzania, oceny i rozwoju, a także zwalniania pracowników w firmie – model i case problemowy
  • Sprawianie, by wszyscy w firmie działali wspólnie na rzecz strategii w oparciu o wspólne standardy – warsztat.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

AKADEMIA HR BUSINESS PARTNERA TO:
 • 5-dniowy warsztat, prowadzony w oparciu o praktyczne narzędzia oraz inspirujące przykłady rynkowe
 • rozbudowane szkolenie skierowane do menadżerów i specjalistów HR, których rola oparta jest o:
 1. rozumienie biznesu i rozwiązań HR oraz własnej roli łączącej te dwie perspektywy
 2. wsparcie menedżerów w pracy nad zaangażowaniem i efektywnością pracowników
 3. wsparcie menedżerów we wdrażaniu zmian
 • dopasowany merytorycznie program, poprzedzony indywidualnym badaniem Twoich potrzeb szkoleniowych
 • szkolenie, po którym otrzymasz 30-dniowy e-mentoring oraz sesję follow-up

Cel szkolenia:
Praca HR Business Partnera :

 • łączy perspektywę biznesu (strategia, procesy operacyjne) z perspektywą personalną (strategia, polityka i codzienne działania w obszarze zarządzania ludźmi,
 • wymaga szczególnej umiejętności łączenia interesów firmy i zarządu, menedżerów oraz pracowników,
 • dedykowana jest głównie współpracy z menadżerami, gdyż to oni są zobligowani do osiągania celów biznesowych poprzez swoich ludzi,
 • polega na skutecznym wsparciu menedżerów rozwiązaniami strategicznymi, organizacyjnymi, zarządczymi i z obszaru HR.

Podstawową kompetencją jest umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych i inspirujących relacji, opartych jednak na budowaniu efektywności i zaangażowania wśród pracowników i menedżerów, skutecznym rozwiązywaniu problemów w obszarze personalnym i kreatywnym wsparciu działań biznesowych, zarządczych i organizacyjnych. Nasze szkolenie ma za zadanie pomóc HR Business Partnerom stać się mistrzem w budowaniu efektywności i zaangażowania oraz we współpracy i wsparciu menedżerów.

Metody pracy:
Trening prowadzony jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studies, ćwiczeniach i warsztatach oraz wymianie opinii. Części wykładowe (mini wykłady) są stosowane tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie koncepcji i metod pracy, a także wzorów gotowych dokumentów. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera.

Informacje dodatkowe

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty

Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu

W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad

Pomagamy w rezerwacji noclegów

Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
Kompetea
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe