Szukaj szkolenia

Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera(kliknij temat szkolenia)

Program szkolenia :


1. ROLA MENEDŻERA A DECYZJE MENEDŻERSKIE

 • Funkcje kierownicze w oparciu o koncepcję wartości dodanej
 • Podejmowanie decyzji - najważniejsza funkcja zarządzania
 • Decydowanie vs. działanie

2. NIEPEWNOŚĆ DECYZYJNA
 • Chaos decyzyjny
 • Informacja, ryzyko i decyzja
 • Decydowanie
 • Klasyczny model podejmowania decyzji

3. PARADOKSY DECYZYJNE
 • Teoria a praktyka
 • Niejednoznaczność korzyści z decyzji
 • Otwarte i zamknięte systemy decyzyjne
 • Decyzyjność w problemach niestandardowych i standardowych
 • Podejście systemowe i podejście sytuacyjne
 • Otoczenie kierownika - Interesariusze
 • Dylematy etyczne decydenta (etyka biznesu)

4. DECYZYJNOŚĆ W FIRMIE
 • Model biznesowy firmy
 • Strategia firmy - najważniejsze perspektywy a decyzje
 • Podejście do delegowania odpowiedzialności za decyzje (centralizacja / decentralizacja)

5. INDYWIDUALNE STRATEGIE PODEJMOWANIA DECYZJI
 • Kilka małoefektywnych indywidualnych modeli podejmowania decyzji
 • Cechy osobiste wpływające na styl podejmowanych decyzji – preferencje globalne
 • Styl kierowniczy a styl podejmowania decyzji
 • Normatywna teoria decyzji a styl zadaniowy
 • Warunkowy model przywództwa a styl relacyjny
 • Diagnoza własnego stylu kierowania (w kilku aspektach)

6. STRUKTURA PROBLEMU DECYZYJNEGO
 • Proces podejmowania decyzji
 • Racjonalność decyzji
 • Typy decyzji
 • Obszary funkcjonalne decyzji

7. ROZPOZNANIE PROBLEMU
 • Sformułowanie problemu decyzyjnego
 • Rodzaje problemów
 • Ciągłe doskonalenie a rozwój poprzez przełomy
 • Problemy poznawcze
 • Rozpoznanie problemu decyzyjnego wyspecjalizowanymi metodami
 • Rola informacji w procesie decyzyjnym

8. USTALENIE WARIANTÓW ROZWIĄZANIA PROBLEMU (WARIANTÓW WYBORU)
 • Podstawowe strategie dochodzenia do decyzji
 • Algorytmy decyzyjne
 • Heurystyki
 • Inne metody podejmowania decyzji

9. GENEROWANIA WARIANTÓW DECYZYJNYCH
 • Indywidualne opracowanie możliwych rozwiązań (alternatyw, wariantów)
 • Kreatywność grupy, grupowe rozwiązywanie problemów i procedury formalne pracy grupy
 • Diagram pokrewieństwa
 • Ustalenie rozwiązań alternatywnych

10.  USTALENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
 • Uruchomienie procesu decyzyjnego
 • Określenie kryteriów
 • Metoda rangowania
 • Metoda sumy ważonej- macierz wypłat
 • Przewidywanie i ocena ewentualnych wyników dla każdej z alternatyw


11.  PRZEWIDYWANIE I OCENA EWENTUALNYCH WYNIKÓW DLA KAŻDEJ Z ALTERNATYW

 • Ryzyka, zagrożenia i negatywne fakty oraz zarządzanie nimi
 • Zarządzanie ryzkiem jako prewencja
 • Ocena ryzyka
 • Wybór wariantu do realizacji


12.  WYBÓR OSTATECZNEJ DECYZJI - INDYWIDUALNIE I GRUPOWO

 • Cechy dobrej decyzji indywidualnej
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Konsultowanie i partycypacja
 • Grupowe rozwiązywanie problemów


13.  WYDANIE DECYZJI, MONITOROWANIE WYKONANIA I KONTROLA EFEKTÓW

 • Zlecanie zadań i organizacja ich wykonania
 • Zasady stawianie celów wg zasady SMART
 • Kontrola – model czteroetapowy

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studiem, ćwiczeniach i warsztatach. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie treści lub metodologii. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z zastosowaniem metodyk decyzyjnych. Szkolenie jest nastawione na :

 • poznanie własnych preferencji decyzyjnych w zależności od własnego stylu menedżerskiego
 • określenie wymagań otoczenia wobec własnej decyzyjności
 • rozpoznanie wpływu otoczenia na własną decyzyjność
 • przećwiczenie metod analizy problemów decyzyjnych, rozwiązania problemów, generowania opcji
 • przećwiczenie różnych strategii podejmowania decyzji

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
Kompetea
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe