Szukaj szkolenia

Jak prowadzić szkolenie radząc sobie ze stresem - program aposterioryczny (3 dni)

Kategoria szkolenia: Edukacja
Do ustalenia
19 680,00 zł (16 000,00 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników12

Cena brutto - za całą grupę szkoleniową

Warsztat aposterioryczny - oparty na zdobywaniu umiejętności poprzez doświadczenia, dzięki jeszcze większej ilości zajęć praktycznych. 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących prowadzenie szkoleń lub pragnących usystematyzować i pogłębić swój warsztat szkoleniowy. Dodatkowo szkolenie zawiera techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem w czasie szkolenia, w sytuacjach trudnych oraz w innych aktywnościach związanych z ekspozycją społeczną.

Cele szkolenia

- Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia szkoleń 
- Nabycie wiedzy z metodologii prowadzenia zajęć szkoleniowych: diagnozy potrzeb, metod i technik prowadzenia szkoleń, ewaluacji 
- Praktyczne poznanie wykorzystania nowoczesnych technologii jako istotnych elementu projektowania i realizacji szkoleń 
- Rozwój umiejętności pracy z grupą 
- Nabycie kompetencji profesjonalnego trenera 
- Zdobycie praktycznych technik radzenia sobie ze stresem w ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz innych aktywności związanych z ekspozycją społeczną 

Program ramowy

Dzień 1 (8 godzin)  
1. Style, cechy i umiejętności dobrego trenera 
   • moje mocne i słabe strony jako trenera 
   • wykorzystanie doświadczeń z innych dziedzin w początkach pracy trenerskiej 

2. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 
   • sytuacje, w których warto być asertywnym etapy procesu szkoleniowego 
   • kwintet szkoleniowy – podział ról i obowiązków 
   • narzędzia diagnozy 

3. Zasady uczenia dorosłych – cykl Kolba i zasady jego stosowania 
   • cykl Kolba na etapie projektowania szkolenia 
   • cykl Kolba na etapie realizacji szkolenia 
   • cykl kolba na etapie działań poszkoleniowych 

4. Metody szkoleniowe i ich wybór w zależności od programu oraz uczestników – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem każdej z metod 
   • mini-wykłady 
   • studium przypadku 
   • ice-breakery 
   • energizery 
   • praca pytaniami 
   • burza mózgów 
   • dyskusje 
   • praca w grupach – dzielenie na grupy, podział ról, monitorowanie pracy 

5. Metodyka wykorzystywania w szkoleniach wirtualnej rzeczywistości, narzędzi grywalizacyjnych oraz symulacji  
   • zasady wykorzystania VR i nowoczesnych technologii 
   • zasady tworzenia i wykorzystania narzędzi grywalizacyjnych 
   • symulacje na szkoleniach 

6. Trener przed grupą  
   • pierwsze wrażenie – wpływ na przebieg szkolenia 
   • autoprezentacja 
   • integracja z grupą – ćwiczenia pozwalające na wzajemne poznanie się 
   • zawieranie kontraktu z grupą 
   • diagnoza oczekiwań 

7. Komunikacja trenera z grupą 
   • treść – wybór i sposób przekazywania 
   • głos – zasady i higiena pracy z głosem 
   • ćwiczenia poprawiające dykcję 
   • wykorzystanie mowy ciała w pracy trenera 
   • odbiór komunikacji niewerbalnej 
   • wspieranie przekazu za pomocą mowy ciała 
   • mity związane z mową ciała 

Dzień 2 (8 godzin) 
8. Proces grupowy na sali szkoleniowej 
   • zasady pracy z grupą 
   • praca trenerska w procesie grupowym 

9. Trudne sytuacje podczas szkolenia – jak ich unikać i radzić sobie w przypadku ich wystąpienia 
   • wywoływane przez uczestników 
   • wynikające z awarii i zakłóceń technicznych 
   • jako efekt niedoskonałości organizacyjnych  
   • trening umiejętności radzenia sobie ad hoc 

10. Praca ze stresem trenera wynikającym z przekonań ograniczających 
   • tworzenie się przekonań ograniczających 
   • praca i eliminowanie przekonań ograniczających 

11. Przeramowania w pracy trenerskiej 
   • przeramowania a stres trenera 
   • przeramowania w pracy z grupą 

12. Stosowanie kotwic neurolingwistycznych w pracy ze stresem na sali 
   • zasady zakładania kotwic neurolinwistycznych 
   • praktyczne kowiczenie spokoju i opanowania w sytuacji ekspozycji społecznej 

13. Stosowanie trzech pozycji percepcyjnych w zapobieganiu reakcjom stresowym związanych z prowadzeniem szkoleń 
   • pierwsza pozycja percepcyjna 
   • druga pozycja percepcyjna 
   • trzecia pozycja percepcyjna 

14. Zakończenie i podsumowanie szkolenia 
   • wyznaczenie obszarów do dalszej pracy indywidualnej 

Szczegółowy program jest zawsze dostosowywany do indywidualnych celów i potrzeb firmy oraz uczestników.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedzieć jak:

- Definiować cele szkoleniowe i przygotowywać szkolenie 
- Prowadzić profesjonalne szkolenia  
- Wykorzystywać nowoczesne narzędzia szkoleniowe oraz technologię VR do wzmacniania efektów nauczania 
- Budować autorytet trenera 
- Pracować z wykorzystaniem różnych form szkoleniowych 
- Zarządzać pracą grupy uwzględniając proces grupowy 
- Radzić sobie z trudnymi uczestnikami 
- Radzić sobie ze stresem na szkoleniach oraz w innych sytuacjach związanych z ekspozycją społeczną 

Certyfikat

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training. 
 

Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów i coachingów.

Metodyka*

90% czasu warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi. 
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba. 
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski. 

*Metodyka - metody realizacji szkolenia (nie mylimy metodyki z metodologią, która jest nauką o badaniach naukowych stosowanych w danej dziedzinie).

Informacje dodatkowe

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych.Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w biznesie: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje.


Profesjonalizm naszego zespołu trenerów i coachów gwarantują następujące certyfikaty: ICC (International Coaching Community), Certyfikat Coach LMI™, Hogan Assessment Systems, Insights Discovery, Certyfikat Praktyk i Master NLP (The Society of Neuro-Linguistic Programming – Christina Hall, USA), MaxieDISC, DISC, De Bono Thinking Systems (Six Thinking Hats trainer, Indigo Busieness London), Andreas Novak Consulting Berlin – Lateral Thinking, TOC for Education Inc., Professor Tony Buzan – Mind Mapping for Business, Certyfikat Modelu ROI™ (USA – J. J. Phillips), Certyfitat ROI Institute oraz metodologii HPI (USA), Certyfikat ASTD (USA), HRD BP (Human Resources Development Business Partnering).

VR Training

Adam Sobiechart
505
Godziny kontaktu
8:00 - 18:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

TRAIN THE TRAINERS
VR Training
Do ustalenia
Jak prowadzić szkolenie radząc sobie ze stresem - program aposterioryczny (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Jak prowadzić szkolenie radząc sobie ze stresem - program intensywny (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
13 530,00 zł (11 000,00 netto)
Jak prowadzić szkolenie radząc sobie ze stresem - program intensywny (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
1 722,00 zł (1 400,00 netto)

Polecane szkolenia

Prospecting czyli sztuka odkrywania i pozyskiwania nowych klientów 18-19.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rachunkowość i controlling 07-08.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych w pracy menadżera 26-27.11 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 600,00 zł (1 300,81 netto)
Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem 11-12.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Prospecting. Sztuka odkrywania i pozyskiwania nowych klientów. 18-19.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy 25-26.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI.
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Prawne aspekty windykacji 15-16.09 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 800,00 zł (1 463,41 netto)
Profesjonalna obsługa klienta w kontakcie telefonicznym 06-07.10 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy 24-25.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Prospecting - sztuka odkrywania i pozyskiwania nowych klientów 18-19.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) 06-07.02.2014 WYSOKA SZANSA REALIZACJI Szkolenia otwart
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą 19-21.11 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 544,72 netto)
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) 02-03.04.2014 TERMIN PEWNY Szkolenia otwarte Warszawa
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami 24-25.02 Warszawa Szkolenia otwarte HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 200,00 zł (975,61 netto)
Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Techniki umysłowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Rachunkowość i controlling 07-08.08 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 22-23.09 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce 24-25.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 600,00 zł (1 300,81 netto)
Profesjonalna Obsługa Klienta w kontakcie telefonicznym 11-12.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Reklamacja i obsługa trudnego Klienta 26-27.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego 9-10.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami 23-24.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 200,00 zł (975,61 netto)
Telefoniczne umawianie spotkań 25-26.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Postawa asertywna i zarządzanie stresem w rozmowach telefonicznych 30.06-01.07 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Profesjonalny wizerunek w biznesie-szkolenie biznesowe 26-27.06 WYSOKA SZANSA REALIZACJI
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe