Szukaj szkolenia

Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
21.12.2022 10:00-21.12.2022 16:00
934,80 zł (760,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

OPIS SZKOLENIA:
Podstawą współpracy pomiędzy partnerami handlowymi powinno być wzajemne zaufanie. Niestety, wielu partnerów uznaje ten fakt jedynie do momentu powstania sporu, a o ten w trakcie realizacji umowy nie jest trudno. Dlatego też, każdy z partnerów stara się w jak najlepszy sposób zabezpieczyć zapisami umowy.

Powszechnie wiadomo, że takie zabezpieczenia, w szczególności korzystne dla jednego z partnerów, są przedmiotem ostrego sprzeciwu drugiej strony. Wielu handlowców stara się więc podejść do tego problemu manipulacyjnie – jak „przemycić” w umowie określone zapisy, żeby partner nie zwrócił na to uwagi. Niektórzy robią to „na wszelki wypadek”, ale są tacy, którzy potrafią to później skutecznie wykorzystać i to wcale nie w sytuacji spornej. Takie zapisy nazywamy pułapkami, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że słowo „pułapka” może oznaczać też brak zapisu, który powinien się pojawić, a nie uzgodniono takiej kwestii, co powoduje zastosowanie względnie obowiązujących rozwiązań prawnych czy zwyczajów, niekorzystnych dla naszej firmy.

Pamiętajmy, że w umowie znacznie trudniej szuka się tego, czego w niej nie ma. Mimo dużego zainteresowania w tym zakresie, zdecydowanie odmawiamy uczenia tego, jak stosować pułapki wobec partnera. Naszym obowiązkiem jest jednak uczenie tego, jak takich pułapek unikać i jak przed nimi się zabezpieczać. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

 

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom::

 • zapoznanie z zasadami analizy kontraktów i umów pod kątem niebezpiecznych sformułowań dla sprzedającego i kupującego,
 • wykształcenie umiejętności prognozowania konsekwencji określonych sformułowań w umowie krajowej i kontrakcie zagranicznym,
 • uzyskanie praktycznych porad dotyczących pułapek i błędów w umowach,
 • nabycie umiejętności zabezpieczania się w umowach przed niebezpieczeństwami wynikającymi z pułapek.
 • Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.


PROGRAM SZKOLENIA:


1. JAKIE RYZYKA WIĄŻĄ SIĘ Z UMOWĄ Z PARTNEREM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM? 

 • Jakie ryzyka związane są z umową krajową a jakie z kontraktem zagranicznym?
 • Jak ustalić z góry problemy, które mogą pojawić się na etapie realizowania umowy?
 • Jak zmiana sytuacji rynkowej może wpłynąć na znalezienie się jednej ze stron w trudnej sytuacji lub na brak możliwości realizacji umowy krajowej lub kontraktu?

2. JAK PARTNERZY MOGĄ W SPOSÓB MANIPULACYJNY STARAĆ SIĘ UJĄĆ NIEKORZYSTNE DLA NAS SFORMUŁOWANIA W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH?

 • Jakie są problemy wynikające z nieświadomych błędów w umowie?
 • Jakie są problemy wynikające z braku prognozowania skutków określonych zapisów umownych?
 • Jakie mogą być konsekwencje pominięcia określonych zapisów w umowie?
 • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach zasadniczych?
 • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach ogólnych umowy?

3. GDZIE SZUKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW W UMOWACH I KONTRAKTACH HANDLOWYCH?

 • Które metody wyszukiwania pułapek są najskuteczniejsze?
 • Dlaczego powinniśmy starać się szukać w umowach tego czego tam nie ma?
 • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
 • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?

4. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC KUPUJĄCYM LUB IMPORTEREM?

 • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez sprzedających i eksporterów?
 • Gdzie w umowie powinien szukać niebezpieczeństw kupujący?
 • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać ofertę oraz potwierdzenie zamówienia i jak temu zapobiegać?
 • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Sprzedaży?
 • Jak powinien unikać kupujący zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za niedotrzymanie?

5. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC SPRZEDAJĄCYM LUB EKSPORTEREM?

 • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez kupujących i importerów?
 • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać zapytanie ofertowe oraz zamówienie i jak temu zapobiegać?
 • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Zakupu?
 • Jak powinien unikać sprzedający zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za podmioty trzecie, czy za bark dostawy spowodowany siłą wyższą?

6. JAK ELIMINOWAĆ NIEZGODNOŚCI W UMOWACH I KONTRAKTACH? 

 • Jakie są zasady pierwszeństwa poszczególnych części umowy i jak rozwiązywać niezgodności pomiędzy nimi?
 • Jakie niebezpieczeństwa pojawiają się w załącznikach do umowy?
 • Które z zapisów w jej części zasadniczej mogą aktywować odmienne postanowienia w częściach uzupełniających?
 • Kiedy rozbieżności pomiędzy umową a warunkami ogólnymi na stronie www partnera mogą stanowić niebezpieczeństwo?

7. JAK ODWOŁAĆ SIĘ DO PRAWA WŁAŚCIWEGO W CELU ELIMINOWANIA NIEBEZPIECZEŃSTW?

 • Kiedy można obronić się przed niekorzystnymi postanowieniami prawno-zwyczajowymi, poprzez właściwe ich wyłączenie w tekście, a kiedy będzie to nieskuteczne?
 • W jaki sposób partner może wesprzeć się w sytuacji spornej systemem uwarunkowań umowy (konwencjami, prawem UE, ustawami, uzansami i zwyczajami)?
 • Które z niebezpieczeństw mogą wynikać z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów i uzansów?

8. JAK RELACJE PARTNERSKIE Z PARTNEREM HANDLOWYM WYKORZYSTAĆ DO ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ W UMOWACH?

 • Na czym powinny polegać relacje partnerskie w biznesie i jak uświadomić to partnerowi?
 • Jakich argumentów użyć wobec partnera w trudnej sytuacji, która wyniknęła z niebezpiecznych zapisów w umowie?
 • Jak budować relacje z partnerem w celu rozwiązywania problemów, pojawiających się na etapie realizacji umowy?

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):

 • wyszukiwanie pułapek w kontraktach eksportowych i importowych oraz umowach krajowych
 • praktyczna analiza umów i procedur pod kątem zabezpieczeń przed pułapkami
 • analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach)

DODATKOWO: 

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


 

Grupa docelowa.

Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi. Zapraszamy też przedstawicieli małych przedsiębiorstw

Certyfikaty.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Metodologia.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line. 
09:50 – 10:00 Logowanie do platformy 
10:00 – 13:00 Zajęcia część I 
13:00 – 14:00 przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 Zajęcia część II


Cena promocyjna szkolenia online wynosi 760 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Cena po okresie promocji: 860 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP .

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.


W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
 

Lokalizacje i terminy

online
10.10.2022 - 10.10.2022
934,80 zł (760,00 netto)
online
21.12.2022 - 21.12.2022
934,80 zł (760,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? Praktyczne warsztaty.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Import i zakupy wewnątrzwspólnotowe. Profesjonalne zabezpieczenie interesów kupującego.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji (B2B) w kraju i za granicą.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zawieranie umów handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko przy zawieraniu umów handlowych?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowy najmu w czasach kryzysu
Langas Group
Do ustalenia
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW - nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
System INTRASTAT - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
10% rabatu Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z, TWORZENIE, UAKTUALNIANIE, UDOSTĘPNIANIE, ARCHIWIZOWANIE, OBIEG DOKUMENTÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Kompendium Biura Zarządu: KSH posiedzenia zarządu walne dokumentacja biura zarządu umowy i uchwały
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla Działów Zakupów
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu, OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I AKCYJNEJ
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
TOP 10 - największe błędy w umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
10% rabatu Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z, TWORZENIE, UAKTUALNIANIE, UDOSTĘPNIANIE, ARCHIWIZOWANIE, OBIEG DOKUMENTÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe