Szukaj szkolenia

Negocjacje Zakupowe. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej?

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
online
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

OPIS SZKOLENIA:
W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy kupca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia dostawcy i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy. 

Wszystkie ćwiczenia oparte są na konkretnych sytuacjach handlowych, a kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych. Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z doświadczeniem negocjacyjnym, zdobytym na wszystkich 7 kontynentach, opowiadając jak przełamywać impas z kupcami z różnych kultur. Korzyści, jakie można odnieść z tak praktycznej wiedzy i wymiany doświadczeń także pomiędzy uczestnikami są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
 

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uporządkują swoją wiedzę na temat uwarunkowań negocjacji zakupowych oraz zasad jej wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat doboru propozycji negocjacyjnych przy zawieraniu umów w sferze zakupów,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia negocjacji zakupowych,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się taktykami negocjacyjnymi w negocjacjach  zakupowych,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy negocjowaniu umów zakupu,
 • zdobędą praktyczne umiejętności analizy sytuacji dostawcy oraz jego taktyk i limitów,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o negocjacjach na rynku zakupowym,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu negocjacji  zakupowych,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów i impasu podczas negocjacji  zakupowych.


PROGRAM SZKOLENIA:
 

1. JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ NEGOCJACJE ZAKUPOWE? 

 • Jak uzależnić negocjacje zakupowe od segmentu dostawcy i polityki zakupowej?
 • Jak ustalić propozycję wyjściową w negocjacjach ze strony kupującego?
 • Jak przyjąć strategię negocjacji zakupowych i stworzyć scenariusz ewentualnych ustępstw?
 • Jak przygotować się do użycia rekwizytów negocjacyjnych?
 • Jak zdobyć wiedzę o firmie dostawcy i osobach negocjujących ze strony dostawcy?
 • Jak ustalić limity ustępstw i punkty oporu?

2. JAK PROWADZIĆ NEGOCJACJE WSTĘPNE W ZAKUPACH?

 • Jak ustosunkować się do wstępnej propozycji (oferty) dostawcy?
 • Jak negocjować przez telefon?
 • Jak prowadzić wstępne negocjacje poprzez wymianę korespondencji?
 • Jak stworzyć zapytanie ofertowe i odpowiedzieć na ofertę?
 • Jak nie dać się złapać w pułapki wstępnego okresu negocjacji?
 • Jak wykorzystać tzw. „koncepcję szachową” przy ustalaniu scenariusza negocjacji?

3. JAK PRZYJĄĆ DOSTAWCĘ I JAK ZACHOWAĆ SIĘ JADĄC DO DOSTAWCY?

 • Jak przyjąć ekipę negocjacyjną dostawcy?
 • Jak nie ulegać presji czasu i nie dać się złapać w pułapkę gościnności?
 • Jak zacząć negocjować z monopolistą?
 • Jak przygotować pomieszczenie negocjacyjne i koncepcję jego zmiany?
 • Jak powitać dostawcę i wykorzystać pierwsze 10 minut rozmowy?
 • Jak interpretować mowę ciała w negocjacjach?

4. JAK PROWADZIĆ NEGOCJACJE CEN ZAKUPU?

 • Jak zacząć rozmowy o cenie i jak ją negocjować z dostawcą?
 • Jak stworzyć ewentualny limit ustępstw w zakresie ustaleń cenowych?
 • Jak namówić dostawcę na negocjacje wokół meritum?
 • Jak prowadzić negocjacje dystrybucyjne?
 • Jak testować limity dostawcy i ustalić obszar porozumienia?

5. JAK NEGOCJOWAĆ POZACENOWE WARUNKI UMOWY Z DOSTAWCĄ?

 • Jak negocjować warunki płatności w umowie z punktu widzenia kupującego?
 • Jak operować kosztotwórczymi elementami umowy, w tym bazą dostawy?
 • Jak negocjować kary umowne i inne warunki ogólne umowy, korzystne dla kupującego?

6. JAK SKUTECZNIE KUPUJĄCY MOŻE WYKORZYSTAĆ TAKTYKI NEGOCJACYJNE?

 • Jak zastosować taktykę "rosyjskiego frontu"?
 • Jak posłużyć się taktyką "nagrody w raju"?
 • Jak…. (ćwiczenia praktyczne na temat zastosowania i werbalizacji kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych)
 • Jak rozpoznać granice dozwolonej manipulacji i jej nie przekraczać?

7. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ SIĘ PRZED MANIPULACJĄ ZE STRONY DOSTAWCY?

 • Jak przeciwdziałać taktyce "zdechłej ryby"?
 • Jak zareagować na taktykę „inspektora Columbo"?
 • Jak… (ćwiczenia praktyczne na temat obrony przed praktykami partnera)
 • Jak negocjować zgodnie ze zwyczajami handlowymi?
 • Jak zapewnić sobie właściwe i etyczne podejście do negocjacji ze strony różnych dostawców?

8. JAK PRZEŁAMYWAĆ IMPAS I WYKORZYSTAĆ TECHNIKI RETORYCZNE?

 • Jak przełamać impas w negocjacjach (analiza kilkunastu technik)?
 • Jak rozpoznać zamierzenia dostawcy?
 • Jak posługiwać się pytaniami w negocjacjach zakupowych?
 • Jak zastosować skuteczna perswazję wobec dostawcy?
 • Jak posłużyć się taktykami retorycznymi w negocjacjach zakupowych?
 • Jak negocjować z dostawcami z różnych krajów?

8. JAK KOŃCZYĆ NEGOCJACJE ZAKUPOWE I DOKONYWAĆ PODSUMOWANIA UZGODNIEŃ?

 • Jak zadawać pytania podsumowujące i kończące negocjacje zakupowe?
 • Jak stosować taktyki finalizujące rozmowy z dostawcą?
 • Jak dokonać spisania uzgodnień?
 • Jak nie dać się złapać w taktyki stosowane po zakończeniu rozmów przy wspólnym stole?
 • Jak spisywać uzgodnienia umowy zakupu i kontraktu importowego?
 • Jak zmienić charakter związku z dostawcą na płaszczyznę partnerstwa, realizując swoje cele zakupowe?

Ćwiczenia praktyczne:

 • inscenizacja negocjacji zakupowych przy wirtualnym wspólnym stole rokowań na przykładzie umowy,
 • symulacja zachowań kupieckich w różnych sytuacjach kontraktowych (na przykładach).

Grupa docelowa.

Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: zakupów, zaopatrzenia, importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zapraszamy także dostawców!

Certyfikaty.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin w wersji elektronicznej.

Metodologia.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów -  symulacja różnych sytuacji kontraktowych i ćwiczenie zachowań negocjacyjnych w tych sytuacjach (zastosowanie taktyk, cyklu ewentualnych ustępstw i negocjowanie konkretnych zapisów umownych.)

Informacje dodatkowe.

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 1290 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 1390 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.
 

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
 

Lokalizacje i terminy

online
13.10.2022 - 14.10.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
online
01.12.2022 - 02.12.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Chiny. Różnice kulturowe, zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerem chińskim.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 672,80 zł (1 360,00 netto)

Polecane szkolenia

Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Zwinne zarządzanie backlogiem
eduFuturo
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy zdalnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trening sprawnego rozwiązywania problemów i funkcjonowania w zespole – warsztat w formule Action Learning
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Komunikowanie zmian
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Informacja zwrotna i egzekwowanie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Budowanie autorytetu lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Exposé szefa - najważniejsze wystąpienie lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Ustalanie celów i delegowanie zadań (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Tajemnice feedbacku (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Wywieranie wpływu menedżerskiego (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
online - Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Chiny. Różnice kulturowe, zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerem chińskim.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 672,80 zł (1 360,00 netto)
online - Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywne zarządzanie sobą w czasie i swoimi obowiązkami w trakcie kryzysu.
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem w formule Home Office
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
online - Zarządzanie zespołem pracowniczym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe