Szukaj szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 590,00 zł
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej(kliknij temat szkolenia)

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

▪ Ujęcie biologiczne▪ Ujęcie psychologiczne▪ Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)▪ Ujęcie płynności procesowej▪ Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

▪ Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru▪ Lider rynkowy / Ogon rynkowy▪ Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”▪ „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how▪ Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

▪ Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)▪ Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)▪ Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)▪ Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)▪ Odpowiedzialność stanowiskowa▪ Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków▪ Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)▪ Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy▪ Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

▪ Rola trenera▪ Rola Instruktora▪ Rola mentora▪ Rola coacha*▪ Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

▪ Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)▪ Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji▪ Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)▪ Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

▪ Formalizowane programy adaptacji▪ Spontaniczne programy adaptacji▪ Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

▪ Zakres działań przed przyjęciem pracownika▪ Zakres działań po przyjęciu pracownika▪ Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)▪ Zakres działań na koniec procesu adaptacji▪ Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

▪ Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych▪ Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

▪ Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)▪ List powitalny, mail powitalny▪ Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca▪ Kwestionariusz satysfakcji Kandydata▪ Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna▪ Mapa drogowa procesu adaptacji▪ Tablica informacyjna o firmie▪ Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia▪ Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału▪ Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)▪ Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej▪ Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych▪ Zestaw powitalny* dla nowego pracownika▪ Materiał stały/ aktualizowany▪ Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

▪ Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie▪ Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

 Cel szkolenia:Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie. Korzyści ze szkolenia:Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:
 • ✓ Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
 • ✓ Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • ✓ Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • ✓ Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
 • ✓ Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • ✓ Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • ✓ Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • ✓ Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
 • ✓ Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • ✓ Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Metody pracy:Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:
 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia

Polecane szkolenia

FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM PRINCE2 PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
Przywództwo w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Adept s.c.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
Adept s.c.
Do ustalenia
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą poprzez cele
Adept s.c.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
Adept s.c.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
Adept s.c.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
Adept s.c.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Adept s.c.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
Adept s.c.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
Adept s.c.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Adept s.c.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe