Szukaj szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 590,00 zł
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej(kliknij temat szkolenia)

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

▪ Ujęcie biologiczne▪ Ujęcie psychologiczne▪ Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)▪ Ujęcie płynności procesowej▪ Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

▪ Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru▪ Lider rynkowy / Ogon rynkowy▪ Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”▪ „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how▪ Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

▪ Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)▪ Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)▪ Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)▪ Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)▪ Odpowiedzialność stanowiskowa▪ Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków▪ Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)▪ Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy▪ Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

▪ Rola trenera▪ Rola Instruktora▪ Rola mentora▪ Rola coacha*▪ Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

▪ Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)▪ Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji▪ Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)▪ Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

▪ Formalizowane programy adaptacji▪ Spontaniczne programy adaptacji▪ Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

▪ Zakres działań przed przyjęciem pracownika▪ Zakres działań po przyjęciu pracownika▪ Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)▪ Zakres działań na koniec procesu adaptacji▪ Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

▪ Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych▪ Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

▪ Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)▪ List powitalny, mail powitalny▪ Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca▪ Kwestionariusz satysfakcji Kandydata▪ Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna▪ Mapa drogowa procesu adaptacji▪ Tablica informacyjna o firmie▪ Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia▪ Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału▪ Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)▪ Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej▪ Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych▪ Zestaw powitalny* dla nowego pracownika▪ Materiał stały/ aktualizowany▪ Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

▪ Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie▪ Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

 Cel szkolenia:Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie. Korzyści ze szkolenia:Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:
 • ✓ Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
 • ✓ Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • ✓ Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • ✓ Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
 • ✓ Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • ✓ Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • ✓ Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • ✓ Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
 • ✓ Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • ✓ Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Metody pracy:Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:
 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Zarządzanie zespołem handlowym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie zespołem w nowoczesnej firmie. Techniki i narzędzia menedżera.
EVOLVO SzkoleniaandCoaching
Do ustalenia
FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zadaniowe zarządzanie personelem
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
Komunikacja nastawiona na wspolprace
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
Zespolowe rozwiazywanie problemow
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - praktyczny przegląd metodyk: PCM PRINCE2 PMBoK. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Dokumentacja firmowa
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
Efektywne zarządzanie czasem własnym i współpracowników
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w oświacie - krok po kroku
Dictum Piotr Gabrysz
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza jednostek samorzadu terytorialnego
Dictum Piotr Gabrysz
Do ustalenia
Przywództwo w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Co sprawdzi Inspecja Pracy biorac pod uwage nowa dyrektywe maszynowa i narzedziowa
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
MENEDŻER COACHEM. Jak wydobyć z zespołu to co najlepsze?
Europejski Instytut Psychologii Biznesu
Do ustalenia
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
Jak usprawnic produkcje i poprawic wyniki finansowe firmy? Lean Management
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarzadzajacych.
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Przywodztwo we wdrozeniu strategii. Rola i wyzwania szefa organizacji.
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Komunikacja strategii firmy. Jak przekonac pracownikow do realizacji strategii firmy?
Francuski Instytut Gospodarki Polska sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Adept s.c.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
Adept s.c.
Do ustalenia
MENEDŻER XXI WIEKU. Inspirowanie zespołu do rozwoju i działania.
Europejski Instytut Psychologii Biznesu
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe