Szukaj szkolenia

online - Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
online
1 414,50 zł (1 150,00 netto)

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu z Państwa, stworzyliśmy  szkolenie online i mamy pewność, że możemy wzmocnić u Państwa motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania relacjami, świadomość korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych, obniżyć poziom stresu i konfliktów.

Jeśli chcesz:

 • przestać tłumić emocje, a jednocześnie nie pozwalać na to, by odebrały Ci kontrolę
 • redukować nadmierne napięcie
 • umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres
 • skutecznie rozwijać poczucie własnej wartości
 • zacząć cenić swoją naturalność, a nie to, co inni myślą o Tobie
 • przestać się porównywać do innych
 • zacząć żyć tu i teraz zamiast ciągle myśleć o tym, jakby to było gdybyś był/a mądrzejszy/a, bogatszy/a, wyższy/a itp.
 • przestać bać się popełniania błędów
 • sympatię do samego siebie przełożyć na sukces prywatny i zawodowy
 • zrozumieć, jak Twoje emocje kształtują relacje z innymi
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość
 • budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
 • poprzez zrozumienie własnych emocji wpłynąć na swój wizerunek
 • wiedzieć, jak wpływać na emocje, samopoczucie i zachowanie klientów,
 • zrozumieć, jak emocje wykorzystywać do budowania zespołu i do zarządzania ludźmi
 • znajdować motywację do rozwoju
 • dzięki emocjom osiągać dużo lepsze wyniki
 • zaufać swojej intuicji
 • przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia

 

TO WIEDZ, ŻE TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE!

Cele szkolenia:

Spodziewamy się, że po szkoleniu każdy Uczestnik:

w zakresie WIEDZY

 • poszerzy wiedzę na temat emocji i potrafi nazwać więcej niż kilka emocji
 • ma wiedzę z zakresu metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • zna podstawy empatii, wie jakie są obszary inteligencji emocjonalnej, wie co się składa na pojęcie inteligencji emocjonalnej
 • wie, jak stres wpływa na jego emocje
 • wie na czym polega postawa asertywna oraz nieasertywna
 • zna typy manipulacji, ma wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z manipulacją za pomocą inteligencji emocjonalnej oraz wie, jak jej nie używac wobec innych
 • ma wiedzę o wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu sobą, zarządzaniu relacjami z innymi oraz zarządzaniu zespołem

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi przeprowadzić autodiagnozę własnych mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania emocjami
 • posiada umiejętność wyzwolenia autorefleksji i korekty w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • potrafi określić, co go motywuje i co sprawia, że ma chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym
 • umie sprawować kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami
 • umie odpowiednio reagować na sytuacje stresowe
 • umie radzić sobie z emocjami, które pojawiają się w sytuacji stresowej
 • potrafi budować dobre jakościowo kontakty z klientami i współpracownikami

w zakresie POSTAWY

 • ma świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń związanych ze swoimi emocjami
 • rozumie, że inni mogą mieć inne potrzeby, pragnienia, zalety, wady i ograniczenia, a także inaczej reagować na emocje
 • ma wyższą motywację do rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych
 • przejawia postawę asertywną względem współpracowników
 • zachowuje kontrolę nad trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacjach trudnych i stresujących
 • posiada większą świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • jest mniej podatny na wypalenie zawodowe
 • poprawia jakość kontaktów ze współpracownikami i klientami
 • jest zmotywowany do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

 

Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, kluczowej, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie.

 

Program szkolenia

 

Krótki wstęp

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

Czym są emocje. Co to jest inteligencja emocjonalne

 • Doprecyzujemy istotne pojęcia z zakresu EQ
 • Zastanowimy się – jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie? I co mi to daje
 • Stworzymy „Moją mapę emocji” – zidentyfikujesz źródła emocji w swoim życiu
 • spojrzymy na czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne – czy wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?
 • Zastanowimy się, czy warto rozwijać emocjonalność, jaki ma wpływ na komfort życia, skuteczność, relacje, osiąganie celów itd

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej

Poznamy i rozszyfrujemy:

 • Sześć zasad inteligencji emocjonalnej
 • temat odporności psychicznej i jej wpływ na rozwój osobisty oraz relacje
 • porównamy korzyści wysokiej IQ (inteligencji racjonalnej), a wysokiej EQ (inteligencji emocjonalnej) i zastanowimy się, czy to jedyne inteligencje w naszym życiu
 • poznamy destrukcyjne mity związane z inteligencją emocjonalną

Rozwijamy kompetencje

Poznamy i rozszyfrujemy 5 obszarów inteligencji emocjonalnej i ich roli:

 • Samoświadomość – czy mam świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń
 • Samokontrola – czy mam kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz emocjami?
 • Automotywacja – co mnie motywuje? Co sprawia, że mam chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym?
 • Empatia – Czy potrafię identyfikować emocje i uczucia innych osób oraz utożsamiać się z nimi?
 • Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?

Stres, negatywne emocje i nieporozumienia

Stres – historia prawdziwa:

 • Definicja stresu – czy istnieje tylko jedna, czy też jest ich więcej?
 • Jak reagujemy na sytuacje stresowe – rodzaje naszych zachowań, wywoływanych przez stres emocji
 • Mapa emocji – co się z nami dzieje w trudnych dla nas sytuacjach?
 • Inteligencja emocjonalna w służbie radzenia sobie ze stresem

Podsumowanie warsztatów

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

 

Rozkład godzinowy:

DZIEŃ I i II:  9:00-14:00

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online (wybór programu ustalamy indywidualnie z Decydentami, preferujemy platformy komunikacyjne znane wcześniej Uczestnikom szkolenia lub wskażemy zewnętrzne)
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Dyplom ukończenia szkolenia – w formie elektronicznej
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1 150 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniuonline jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
27.04.2022 - 28.04.2022
1 414,50 zł (1 150,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Klient wymagający – współczesne wyzwania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Komunikacja i współpraca w zespole rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
Trening zachowań asertywnych (online)
VR Training
Do ustalenia
200,00 zł (162,60 netto)
Trening zachowań asertywnych (online)
VR Training
Do ustalenia
200,00 zł (162,60 netto)
Coaching rozwojowy w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Coaching rozwojowy w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Wpływaj subtelnie pytaniami (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Wpływaj subtelnie pytaniami (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Zapomniana siła parafrazy (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Zapomniana siła parafrazy (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Motywacja umysłu (online)
VR Training
Do ustalenia
260,00 zł (211,38 netto)
Motywacja umysłu (online)
VR Training
Do ustalenia
260,00 zł (211,38 netto)
Strach się bać - wystąpienia publiczne w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
250,00 zł (203,25 netto)
Strach się bać - wystąpienia publiczne w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
250,00 zł (203,25 netto)
online - Radzenie sobie ze stresem, napięciem i destrukcyjnymi myślami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
online - Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA-CZ1 komunik. interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność oraz inteligencja emocjonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
5% rabatu Trener Biznesu On-line. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
5% rabatu Jak stosować techniki kreatywne w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Efektywna praca zdalna (on-line)
Kompetea
Do ustalenia
450,00 zł (365,85 netto)
online - Klient wymagający – współczesne wyzwania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej i asertywności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu Intensywny trening dla trenerów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
Sztuka Przekonywania Perswazja i Wywieranie Wpływu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
CV i list motywacyjny - jak przygotować swoją wizytówkę i wyróżnić się na rynku pracy?
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (280,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe