Szukaj szkolenia

online - Problem Solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

Kategoria szkolenia: Organizacja
online
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie praktycznie w przykładach i warsztacie umożliwia opanowanie skutecznego użycia narzędzi Problem Solving. W zakresie realizowanego warsztatu główny nacisk został położony na synergię poszczególnych metod. Kształtowane są również proaktywne postawy pracownicze. Szkolenie uświadamia uczestnikom, iż problemy mimo tego, że wyglądają na pierwszy rzut oka jak przyczyny, nimi nie są. Zła diagnoza marnuje czas i zasoby, dlatego ważnym jest, aby zbierać dane i systematycznie je analizować. W trakcie szkolenia występują również odniesienia do zarządzania motywacją – celem uzyskania efektywnej pracy zespołowej.

Szkolenie wpierw „skupia się” na analizie case’ów i następnie na ćwiczeniu metod i narzędzi Problem Solving. Po uzyskaniu wymaganego poziomu wiedzy, drugiego dnia jest realizowany w podgrupach etapowy warsztat. Tematyka traktowana jest wdrożeniowo tzn. spojrzenie na prace ma charakter „paretowski”. Przyjęto założenie, iż metody i techniki mają być wdrażane tam, gdzie przynosi to największe korzyści. Nakład pracy porównywany jest w sposób ciągły do spodziewanych wyników. Całość realizowana jest między innymi z uwzględnieniem technik: 5Why’s, 5W+1H, RCA, diagram Ishikawy, metody heurystyczne, elementy TRIZ, diagram Pareto, diagram Spaghetti, Kaizen i PDCA, formularz A3, metoda Philipsa 623, 8D, elementy focused improvement.

Cel szkolenia:

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia jest pewien poziom „excellence” w stosowaniu metod i technik Problem Solving – dostrzeżenie uniwersalności i synergii metod.

Korzyści dla uczestników:

 • opanowanie praktyki użycia narzędzi Problem Solving w ramach Lean Thinking,
 • warsztatowe przećwiczenie nabytych umiejętności,
 • zrozumienie synergii do innych metod i narzędzi Lean,
 • nabycie umiejętności definiowania podejścia do problemu – rozwiązywania problemu i doskonalenia codziennej pracy,
 • opanowanie procesu postępowania z możliwą eskalacją problemu,
 • podniesie poziomu wiary we własne możliwości, rozwój inicjatywy i kreatywności, a nie czekanie na polecenia przełożonych,
 • poprawienie pracy zespołowej,
 • dostrzeżenie różnych szkół rozwiązywania problemów np. Lean, TRIZ, …
 • nauka konstruktywnego i systematycznego formułowania rozwiązania, skupionego na korekcie procesu, redukcja występowania sytuacji pt. „kto jest winny”.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

 • podstawy Lean Thinking i miejsce metod Problem Solving,
 • metodycznie: Kaizen, PDCA, A3, 8D, DMAIC … czyli co i kiedy używać,
 • najważniejsze metody Problem Solving – ich synergia i sekwencje wdrożeniowe,
 • ćwiczenie: określanie priorytetów i miejsc wdrażania usprawnień.

Organizacja pracy w zespole – Team Problem Solving:

 • zasady współpracy w zespole,
 • wielkość zespołu, a jakość komunikacji i pracy,
 • budowanie zespołu – trzy „rzeczy” do weryfikacji,
 • rozwijanie motywacji i kreatywności – konkretne przykłady.

Wyodrębnienie i określenie PROBLEMU, charakterystyka prac:

 • poszukiwanie przyczyn,
 • identyfikacja faktycznej sprzeczności (problemu) – lekcje płynące z TRIZ,
 • działania korygujące i standaryzacja,
 • ćwiczenie: bycie SMART w określaniu problemu, potrzeb i wymagań.

Esencja i istotność pracy Kaizen w Problem Solving:

 • schemat rozwiązywania problemów – od drobnych zmian po pełen projektowy charakter,
 • Kaizen i rola Problem Solving w PDCA,
 • podstawowe błędy w użyciu PDCA względem wdrażanych metod i technik – dobre praktyki i błędy w stosowaniu.

Plan: co jest analizowane – produkt fizyczny/usługa?, wskaźniki ważne/krytyczne do usprawnienia w tzw. definicji wartości klienta, opis problemu przez 5W+1H i poszukiwanie źródłowej przyczyny 5Why’s, diagram Ishikawy dla „uchwycenia” priorytetów – skupienie na RCA, metody zbierania danych i margines błędu charakterystyczny dla typowo spotykanych źródeł danych.

Do: formułowanie planu działań od Quick Kaizen po rozwinięty harmonogram, celem eliminacji przyczyny/faktycznego problemu.

Check: weryfikacja skuteczności proponowanych rozwiązań, udowodnienie skuteczności zmiany z użyciem wskaźników.

8Act: zapewnienia trwałości rozwiązania, od metod technicznych przez szkolenia i audyty po kulturę organizacyjną.

Szczegółowo o synergii: metoda 5Why’s,5W+1H, metoda RCA i diagram Ishikawy, diagram Pareto

 

Dzień II

Raport/formularz A3:

 • A3, jako metoda komunikacji z zespołem projektowym,
 • dlaczego właśnie powierzchnia A3?,
 • layout’y formularzy A3,
 • co jest lepsze – software czy kartka A3?,
 • przejrzystość i pozytywna prostota metody,
 • uniwersalność użycia – zarządzanie projektami, delegowanie zadań, rozwiązanie problemów, szkolenia liderów, organizacja pracy zespołowej, raportowanie wyników dla management.

Podział na zespoły i przypisanie tematów warsztatów/projektów – praktyka i symulacja – celem warsztatu jest faktyczne wykazanie i zaprezentowanie skuteczności użycia narzędzi Problem Solving we własnej specyfice pracy. Uzyskane efekty są cyklicznie prezentowane i omawiana na forum szkolonej grupy.

Metodyka rozwiązywania problemów 8D:

 • D0 – przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – powołanie zespołu 8D,
 • D2 – opis problemu,
 • D3 – wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
 • histogram,
 • D5 – wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – podziękowania, celebracja i uznania dla zespołu 8D.

 

Podsumowanie zajęć, literatura, lessons learned, sesja ocen, follow-up.

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I-II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Grupa docelowa

Pracownicy działów techniczno-technologicznych,

 • Pracownicy działu przygotowania produkcji,
 • Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
 • Osoby średniego i  wyższego szczebla zarządzania.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metody szkoleniowe:

 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
 • dodatkowo, gdy wariant realizacji jest online: podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom/Teams, przed zajęciami przekazany jest uczestnikom link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową do sesji szkoleniowej, materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
23.05.2022 - 24.05.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
21.11.2022 - 22.11.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online - Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - SMED – skracania czasów przezbrojeń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

Organizacja projektów zwinnych
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
452,64 zł (368,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
507,99 zł (413,00 netto)
System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. E-learning
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Compliance w instytucji finansowej w czasie kryzysu – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
695,00 zł (565,04 netto)
Zarządzanie czasem
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz ich wykorzystanie w polityce personalnej organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Efektywny proces szkoleniowy – od projektu do realizacji działań rozwojowych w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Bezpieczny OFF-BOARDING – derekrutacja kadr w organizacji, narzędziowy program wsparcia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej
Kompetea
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Planowanie ścieżek karier
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Zarządzanie kryzysowe – narzędziowy program interwencyjny przeciwdziałania skutkom kryzysu
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
online - Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
TPM – Total Productive Maintenance. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
VSM – Mapowanie Strumienia Wartości. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
Rekrutacja i selekcja pracowników branży IT
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (280,00 netto)
10% rabatu Komunikacja w zespole projektowym
eduFuturo
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Współpraca Biznesu i Informatyki czyli IT-Business Alignment w praktyce
eduFuturo
Do ustalenia
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Procesy zarządzania usługami w IT
eduFuturo
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Management 3.0 - warsztat online
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
online - Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - SMED – skracania czasów przezbrojeń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe