Szukaj szkolenia

online - Problem Solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów

Kategoria szkolenia: Organizacja
online
18.10.2021 09:00-19.10.2021 15:00
1 476,00 zł (1 200,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie praktycznie w przykładach i warsztacie umożliwia opanowanie skutecznego użycia narzędzi Problem Solving. W zakresie realizowanego warsztatu główny nacisk został położony na synergię poszczególnych metod. Kształtowane są również proaktywne postawy pracownicze. Szkolenie uświadamia uczestnikom, iż problemy mimo tego, że wyglądają na pierwszy rzut oka jak przyczyny, nimi nie są. Zła diagnoza marnuje czas i zasoby, dlatego ważnym jest, aby zbierać dane i systematycznie je analizować. W trakcie szkolenia występują również odniesienia do zarządzania motywacją – celem uzyskania efektywnej pracy zespołowej.

Szkolenie wpierw „skupia się” na analizie case’ów i następnie na ćwiczeniu metod i narzędzi Problem Solving. Po uzyskaniu wymaganego poziomu wiedzy, drugiego dnia jest realizowany w podgrupach etapowy warsztat. Tematyka traktowana jest wdrożeniowo tzn. spojrzenie na prace ma charakter „paretowski”. Przyjęto założenie, iż metody i techniki mają być wdrażane tam, gdzie przynosi to największe korzyści. Nakład pracy porównywany jest w sposób ciągły do spodziewanych wyników. Całość realizowana jest między innymi z uwzględnieniem technik: 5Why’s, 5W+1H, RCA, diagram Ishikawy, metody heurystyczne, elementy TRIZ, diagram Pareto, diagram Spaghetti, Kaizen i PDCA, formularz A3, metoda Philipsa 623, 8D, elementy focused improvement.

Cel szkolenia:

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia jest pewien poziom „excellence” w stosowaniu metod i technik Problem Solving – dostrzeżenie uniwersalności i synergii metod.

Korzyści dla uczestników:

 • opanowanie praktyki użycia narzędzi Problem Solving w ramach Lean Thinking,
 • warsztatowe przećwiczenie nabytych umiejętności,
 • zrozumienie synergii do innych metod i narzędzi Lean,
 • nabycie umiejętności definiowania podejścia do problemu – rozwiązywania problemu i doskonalenia codziennej pracy,
 • opanowanie procesu postępowania z możliwą eskalacją problemu,
 • podniesie poziomu wiary we własne możliwości, rozwój inicjatywy i kreatywności, a nie czekanie na polecenia przełożonych,
 • poprawienie pracy zespołowej,
 • dostrzeżenie różnych szkół rozwiązywania problemów np. Lean, TRIZ, …
 • nauka konstruktywnego i systematycznego formułowania rozwiązania, skupionego na korekcie procesu, redukcja występowania sytuacji pt. „kto jest winny”.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

 • podstawy Lean Thinking i miejsce metod Problem Solving,
 • metodycznie: Kaizen, PDCA, A3, 8D, DMAIC … czyli co i kiedy używać,
 • najważniejsze metody Problem Solving – ich synergia i sekwencje wdrożeniowe,
 • ćwiczenie: określanie priorytetów i miejsc wdrażania usprawnień.

Organizacja pracy w zespole – Team Problem Solving:

 • zasady współpracy w zespole,
 • wielkość zespołu, a jakość komunikacji i pracy,
 • budowanie zespołu – trzy „rzeczy” do weryfikacji,
 • rozwijanie motywacji i kreatywności – konkretne przykłady.

Wyodrębnienie i określenie PROBLEMU, charakterystyka prac:

 • poszukiwanie przyczyn,
 • identyfikacja faktycznej sprzeczności (problemu) – lekcje płynące z TRIZ,
 • działania korygujące i standaryzacja,
 • ćwiczenie: bycie SMART w określaniu problemu, potrzeb i wymagań.

Esencja i istotność pracy Kaizen w Problem Solving:

 • schemat rozwiązywania problemów – od drobnych zmian po pełen projektowy charakter,
 • Kaizen i rola Problem Solving w PDCA,
 • podstawowe błędy w użyciu PDCA względem wdrażanych metod i technik – dobre praktyki i błędy w stosowaniu.

Plan: co jest analizowane – produkt fizyczny/usługa?, wskaźniki ważne/krytyczne do usprawnienia w tzw. definicji wartości klienta, opis problemu przez 5W+1H i poszukiwanie źródłowej przyczyny 5Why’s, diagram Ishikawy dla „uchwycenia” priorytetów – skupienie na RCA, metody zbierania danych i margines błędu charakterystyczny dla typowo spotykanych źródeł danych.

Do: formułowanie planu działań od Quick Kaizen po rozwinięty harmonogram, celem eliminacji przyczyny/faktycznego problemu.

Check: weryfikacja skuteczności proponowanych rozwiązań, udowodnienie skuteczności zmiany z użyciem wskaźników.

8Act: zapewnienia trwałości rozwiązania, od metod technicznych przez szkolenia i audyty po kulturę organizacyjną.

Szczegółowo o synergii: metoda 5Why’s,5W+1H, metoda RCA i diagram Ishikawy, diagram Pareto

 

Dzień II

Raport/formularz A3:

 • A3, jako metoda komunikacji z zespołem projektowym,
 • dlaczego właśnie powierzchnia A3?,
 • layout’y formularzy A3,
 • co jest lepsze – software czy kartka A3?,
 • przejrzystość i pozytywna prostota metody,
 • uniwersalność użycia – zarządzanie projektami, delegowanie zadań, rozwiązanie problemów, szkolenia liderów, organizacja pracy zespołowej, raportowanie wyników dla management.

Podział na zespoły i przypisanie tematów warsztatów/projektów – praktyka i symulacja – celem warsztatu jest faktyczne wykazanie i zaprezentowanie skuteczności użycia narzędzi Problem Solving we własnej specyfice pracy. Uzyskane efekty są cyklicznie prezentowane i omawiana na forum szkolonej grupy.

Metodyka rozwiązywania problemów 8D:

 • D0 – przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – powołanie zespołu 8D,
 • D2 – opis problemu,
 • D3 – wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
 • histogram,
 • D5 – wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – podziękowania, celebracja i uznania dla zespołu 8D.

 

Podsumowanie zajęć, literatura, lessons learned, sesja ocen, follow-up.

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I-II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Grupa docelowa

Pracownicy działów techniczno-technologicznych,

 • Pracownicy działu przygotowania produkcji,
 • Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
 • Osoby średniego i  wyższego szczebla zarządzania.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metody szkoleniowe:

 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
 • dodatkowo, gdy wariant realizacji jest online: podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom/Teams, przed zajęciami przekazany jest uczestnikom link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową do sesji szkoleniowej, materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1200 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
22.04.2021 - 23.04.2021
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online
18.10.2021 - 19.10.2021
1 476,00 zł (1 200,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - SMED – skracania czasów przezbrojeń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)

Polecane szkolenia

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015
Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum sp. z o. o.
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Wymagania normy / audytor ISO 45001
Centrum Doskonalenia Zarzadzania MERITUM Sp. z o.o.
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
PN ISO/IEC 27001:2017 E-AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Centrum Doskonalenia Zarzadzania MERITUM Sp. z o.o.
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
PN-EN ISO 14001:2015 E-AUDITOR WEWNĘTRZNY
Centrum Doskonalenia Zarzadzania MERITUM Sp. z o.o.
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
EFFECTIVE PROBLEM SOLVING (wg podręcznika AIAG)
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
Do ustalenia
5% rabatu Certyfikowane szkolenie online- webinarium: Zarządzanie kryzysowe, czyli jak zapanować nad chaosem w nowej sytuacji?
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Certyfikowane szkolenie online- webinarium: Praca zdalna - jak skutecznie zaplanować i zorganizować?
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
5% rabatu Certyfikowane szkolenie online- webinarium: Skuteczne Planowanie i Wdrażanie Planów Ciągłości Działania.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
Zarządzanie Ryzykiem w sytuacji kryzysowej On LINE
WIK Consulting
Do ustalenia
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Zarządzanie zespołem na home office
Langas Group
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie na home office
Langas Group
Do ustalenia
Organizacja projektów zwinnych
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
MUZEA - TRENDY ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Narzędzia doskonalenia oraz narzędzia analizy i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Lean Management – wybrane elementy
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Wdrożenie i doskonalenie SZ BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Zarządzanie ciągłością działania
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Ochrona danych osobowych zgodna z RODO w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Prowadzenie audytów systemów zarządzania zgodnych z normami ISO w trybie pracy zdalnej.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wymagania, procesy, zarządzanie ryzykiem
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym oraz wzorcami,materiałami odniesienia w akredytowanym lab. badawczym
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Wymagania normy ISO 50001:2018-09 do systemu zarządzania energią
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Do ustalenia
613,77 zł (499,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe