Szukaj szkolenia

online - Zarządzanie gospodarką materiałową

Kategoria szkolenia: Logistyka
online
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

 • Poznanie zasad funkcjonowania i zarządzania w zintegrowanym systemie zaopatrzenia.
 • Zapoznanie z systemowym spojrzeniem na procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej.
 • Wskazanie nowych obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji, w tym standaryzacja procesu zakupu oraz selektywnego zarządzania zapasami.
 • Omówienie głównych aspektów magazynowania w sferze zaopatrzenia.

Korzyści:

 • Poznanie elementów mających wpływ na kształtowanie dostaw i utrzymywanie zapasów w sferze zaopatrzenia.
 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową, w tym poznanie metod szacowania kosztów zaopatrzenia – logistycznych oraz planowania dostaw.
 • Uwrażliwienie na aspekty przebiegu procesu zakupów.
 • Poznanie zasad ustalania wielkości/partii dostaw.

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania zaopatrzenia.
 • Specjaliści działów zaopatrzenia i zakupów, którzy współpracują w realizacji dostaw zaopatrzeniowych i koordynują działania z innymi komórkami w przedsiębiorstwie.
 • Pracownicy obszaru magazynowania w sferze zaopatrzenia.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw zaopatrzeniowych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Zakres i zadania współczesnej gospodarki materiałowej.

 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja.
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami.

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych.
  • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów.
  • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów.
  • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego.
  • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu.
  • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą.
  • Proces oceny i wyboru dostawcy.

Podsumowanie 1 dnia, pytania i odpowiedzi

 

DZIEŃ 2

Czynniki kształtujące poziom zapasów.

 • Powody gromadzenia zapasów w zaopatrzeniu i czynniki zakłócające.
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów.
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów.
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody).

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami.

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi.
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji).
 • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy.
 • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym.
 • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki.

Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową.

 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy.
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe.
  • Dobranie sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania.
 • Metody wyznaczania miejsc składowych.
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej.
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych.
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych.

Podsumowanie 2 dnia, pytania i odpowiedzi

 

Informacje organizacyjne:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:30 Zajęcia
Do 14:00 pytania i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1250 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
14.02.2022 - 15.02.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online
25.04.2022 - 26.04.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Lean Manufacturing
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
TISAX – system bezpiecznej wymiany informacji w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SMED - szybkie przezbrojenia maszyn - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Metoda 5S lean - szkolenie otwarte Wrocław
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Training Within Industry- TWI lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
TPM Lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Przewóz towarów objętych Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
2% rabatu Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 107,00 zł (900,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
455,10 zł (370,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
5% rabatu Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe