Szukaj szkolenia

online - Zarządzanie gospodarką materiałową

Kategoria szkolenia: Logistyka
online
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

 • Poznanie zasad funkcjonowania i zarządzania w zintegrowanym systemie zaopatrzenia.
 • Zapoznanie z systemowym spojrzeniem na procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej.
 • Wskazanie nowych obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji, w tym standaryzacja procesu zakupu oraz selektywnego zarządzania zapasami.
 • Omówienie głównych aspektów magazynowania w sferze zaopatrzenia.

Korzyści:

 • Poznanie elementów mających wpływ na kształtowanie dostaw i utrzymywanie zapasów w sferze zaopatrzenia.
 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową, w tym poznanie metod szacowania kosztów zaopatrzenia – logistycznych oraz planowania dostaw.
 • Uwrażliwienie na aspekty przebiegu procesu zakupów.
 • Poznanie zasad ustalania wielkości/partii dostaw.

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania zaopatrzenia.
 • Specjaliści działów zaopatrzenia i zakupów, którzy współpracują w realizacji dostaw zaopatrzeniowych i koordynują działania z innymi komórkami w przedsiębiorstwie.
 • Pracownicy obszaru magazynowania w sferze zaopatrzenia.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw zaopatrzeniowych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Zakres i zadania współczesnej gospodarki materiałowej.

 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja.
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami.

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych.
  • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów.
  • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów.
  • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego.
  • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu.
  • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą.
  • Proces oceny i wyboru dostawcy.

Podsumowanie 1 dnia, pytania i odpowiedzi

 

DZIEŃ 2

Czynniki kształtujące poziom zapasów.

 • Powody gromadzenia zapasów w zaopatrzeniu i czynniki zakłócające.
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów.
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów.
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody).

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami.

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi.
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji).
 • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy.
 • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym.
 • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki.

Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową.

 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy.
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe.
  • Dobranie sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania.
 • Metody wyznaczania miejsc składowych.
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej.
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych.
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych.

Podsumowanie 2 dnia, pytania i odpowiedzi

 

Informacje organizacyjne:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:30 Zajęcia
Do 14:00 pytania i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1250 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
14.02.2022 - 15.02.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online
25.04.2022 - 26.04.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
ZAKUPY I NEGOCJACJE W BIZNESIE
GOODMAN GROUP Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
ZAKUPY I NEGOCJACJE W BIZNESIE
GOODMAN GROUP Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Lean Manufacturing
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1
GS1 Polska
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Warunki handlowe INCOTERMS 2020
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Konwencja CMR, ustawa Prawo przewozowe
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
10% rabatu Agile w zakupach ZWINNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPOWYMI
Langas Group
Do ustalenia
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
oferta promowana
Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
10% rabatu Agile w zakupach ZWINNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPOWYMI
Langas Group
Do ustalenia
2 054,10 zł (1 670,00 netto)
Szkolenie online: Intrastat – teoria i praktyka. Aktualne zmiany w systemie Intrastat
Intrako
Do ustalenia
400,00 zł (400,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie zmianą
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE ATMOSFERĄ
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
Podstawy znakowania produktów według GS1
GS1 Polska
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Menadżer pewny siebie
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
5% rabatu HR – strategiczny partner Zarządu - Wprowadzenie
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
190,00 zł (154,47 netto)
5% rabatu HR – strategiczny partner Zarządu
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Podstawy identyfikacji produktów i lokalizacji w oparciu o standardy GS1
GS1 Polska
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe