Szukaj szkolenia

Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Performance Management, czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy(kliknij temat szkolenia)

 • „ PM jako proces integrujący ZZL ze strategia organizacji.
 • „ Miejsce PM w systemie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • „ Powiązania procesu PM ze strategią organizacji.
 • „ Relacje PM z zarządzaniem przez cele, zarządzaniem kompetencjami oraz system oceny i rozwoju pracowników.
 • „Rola PM w budowaniu zaangażowania / motywacji pracowników, a także ich lojalnej postawy wobec organizacji.
 • „PM jako sposób na realizowanie roli przywódczej i weryfikowanie elastyczności stylów zarządzania.

 • Określenie kluczowych kompetencji korporacyjnych w powiązaniu z przyjęta strategią działania

  Przygotowanie opisów stanowisk w odniesieniu do aktualnej struktury organizacyjnej

  • „ Przygotowanie formalnych opisów stanowisk zawierających opisy celów, zadań, funkcji oraz  wskaźników oczekiwanego poziomu wykonania (KPIs)
  • „ Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy definiujących zasoby potrzebne do  poprawnego realizowania zadań oraz gwarantujące uzyskanie oczekiwanego poziomu wykonania


  Zastosowanie modelu kompetencji do systemu oceny okresowej (SOOP)

  • „ SOOP – ogólne zasady poprawnego przygotowania systemu oceny okresowej
  • „ Rodzaje oceny pracownika wspomagające system PM
  • „ Klasyczna metoda oceny okresowej (SOOP)
  • „ Metody obserwacji uczestniczącej (obserwacja na stanowisku pracy)
  • „ Metodaoceny sytuacyjnej typu assessmentcenter – AC
  • „ Ocena wykonywana jedynie przez zwierzchnika
  • „ Ocena wykonywana przez zwierzchnika i pracownika (samoocena)
  • „ Ocena wykonywana przez różnych uczestników życia zawodowego (oceny typu 360 stopni i pokrewne)
  • „ Podstawowe zasadyanalizy ocen pracowniczych i formułowania wniosków z oceny
  • „ analiza luk kompetencyjnych i ich źródeł (plany szkoleniowe)
  • „ analiza potencjału rozwojowego i planowanie sposobu jego wykorzystania (plany ścieżek rozwoju zawodowego czy ścieżek karier)

  Certyfikaty

  Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

  Metodologia

  Performance Management (inaczej w ang. Performance Appraisal) to jeden z kluczowych podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi, dotyczący zarządzania poziomem realizacji zadań, czyli efektywności pracy. Po tym rozwiązaniem kryją się zatem dwie złożone aktywności menedżerskie:

  „ z jednej strony precyzyjny system planowania pracy z naciskiem na definicję celu stawianego przed pracownikiem, określenie wytycznych sposobu wykonania zadań oraz określenie wskaźników właściwego poziomu wykonania (tzw. KPIs – key performance indicators); podstawą tej części jest pełny opis stanowiska pracy oraz wytyczne strategiczne dotyczące celów stanowiska, zadań i odpowiedzialności

  „ z drugiej strony efektywny system oceny pracownika łączący w sobie ocenę wyników pracy oraz kompetencji, dalej połączony z systemem doskonalenia zawodowego oraz rozwoju zawodowego

  Celem zarządzania wynikami jest maksymalizowanie efektywności pracowników przez trafną i sprawiedliwą ocenę dobrze zaplanowanej pracy oraz adekwatną reakcję na zauważone spadki w efektywności poprzedzone gruntowna analizą przyczyn tych problemów.


  Zakres tego szkolenia w naturalny sposób łączy w sobie treści/elementy trzech innych szkoleń dotyczących pojedynczych aspektów, z których proces PM jest złożony tj.: zarządzania przez cele, oceny pracowników oraz zarządzania kompetencjami.

  Z uwagi na to, że PM bazuje na analizie czterech aspektów – oceny wyników pracy, oceny kompetencji pracownika, oceny potrzeb /oczekiwań pracownika oraz oceny potrzeb i możliwości organizacji całość systemu trzeba rozpocząć od wytycznych w zakresie strategii organizacji i modelu kompetencji.

  Informacje dodatkowe

  Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty

  Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu

  W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad

  Pomagamy w rezerwacji noclegów
  Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Controlling personalny - Controlling procesów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 790,00 zł (1 455,28 netto)
  Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 550,00 zł (1 260,16 netto)
  Doskonalenie umiejętności menadżerskich
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 190,00 zł (967,48 netto)
  Przywództwo i zarządzanie zespołem
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Czas pracy 2016 r.
  Kompetea
  Do ustalenia
  550,00 zł (447,15 netto)
  Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
  Kompetea
  Do ustalenia
  2 400,00 zł (1 951,22 netto)
  PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  2 400,00 zł (1 951,22 netto)
  Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)

  Polecane szkolenia

  Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Do ustalenia
  1 100,00 zł (894,31 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  400,00 zł (325,20 netto)
  Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 480,00 zł (1 203,25 netto)
  Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
  HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
  Do ustalenia
  1 500,00 zł (1 219,51 netto)
  Zarządzanie sobą poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Trening kompetencji menedżerskich
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Motywowanie pracowników I
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowa efektywnego zespołu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Tworzenie biznesplanu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie logistyczne
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami - warsztaty
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie sytuacją kryzysową
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarzadzanie projektami
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie personelem
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe