Szukaj szkolenia

Podstawy prawa pracy

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy.


Program szkolenia

I. Aktualne przepisy dotyczące prawa pracy.

1) Kodeks pracy.

2) Ustawa „antykryzysowa”.

3) Ustawy szczególne.

4) Przepisy wewnątrzzakładowe.

Krótkie omówienie gdzie i jak szukamy odpowiednich przepisów.

 

II. Stosunek pracy.

1) Rodzaje umów o pracę- wady i zalety poszczególnych umów o pracę z perspektywy pracodawcy.

a) umowa na czas określony- czasowa i ilościowa możliwość zawierania.

b) umowa na czas nieokreślony.

c) umowa na zastępstwo.

d) umowa na czas wykonania określonej pracy.

e) umowa na okres próbny.

2) Umowy o pracę na czas określony a ustawa „antykryzysowa”.

3) Umowy o prace a umowy cywilnoprawne.

a) umowa zlecenie.

b) umowa o dzieło.

- różnice, wady i zalety poszczególnych umów z perspektywy pracodawcy i pracownika.

Składki ZUS  przy umowach cywilnoprawnych.

Godziny nadliczbowe a umowy cywilnoprawne.

4) Rozwiązanie umowy o pracę:

a) za porozumieniem.

b) za wypowiedzeniem.

c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

- terminy, wady i zalety poszczególnych sposobów rozwiązania umowy o pracę.

- ćwiczenia z kodeksem pracy (obliczanie terminów wypowiedzenia).

5) Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

6) „Porzucenie” pracy przez pracownika – sankcje jakie pracodawca może zastosować w stosunku do pracownika porzucającego pracę.

 

III. Wynagrodzenie za pracę.

1) przepisy ogólne.

2) wynagrodzenie minimalne.

3) przestój.

4) ochrona wynagrodzenia za prace.

- wysokość potrąceń.

5) odprawy.

Definicja i przykłady przestoju.

Potrącenia komornicze  z wynagrodzenia w praktyce. Wysokość potrąceń przy alimentach.

Możliwość kontroli przez pracodawcę lub ZUS w czasie zwolnienia lekarskiego. Sankcje i orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

 

IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

- obowiązki ogólne.

- zakaz konkurencji.

Zakaz konkurencji-sankcje i odszkodowania

 

V. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.

a) rodzaje kar porządkowych.

 b) tryb nakładania i odwoływania się od kar porządkowych.

 

VI. Odpowiedzialność materialna pracowników.

a) Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

b) Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Wina pracownika: umyślna lub nieumyślna. Wysokość odszkodowawcza pracownika.

 

VII. Czas pracy.

1) przepisy ogólne.

2) praca w godzinach nadliczbowych.

3) dojazd pracowników do pracy a czas pracy.

Czas pracy jako jedno z trudniejszych zagadnień prawa pracy.

Okresy rozliczeniowe, możliwość pracy w  godzinach nadliczbowych, rozliczanie czasu pracy za godziny nadliczbowe. Dojazd pracowników do miejsca wykonywania pracy a miejsce wykonywania pracy wg umowy o pracę. Delegacje, diety.

 

VIII. Urlopy pracownicze.

1) urlopy wypoczynkowe.

2) urlopy bezpłatne.

3) urlop „ojcowski”- warunki wykorzystania, wymiar, wynagrodzenie.

4) wykorzystanie urlopu w pierwszym i w ostatnim roku pracy.

5) urlop „na żądanie” – sytuacje gdy pracownik nie może wymuszać na pracodawcy tej formy czasu wolnego.

 

IX. Zatrudnianie młodocianych.

 

X. Wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy.

1) Definicje.

2) Roszczenia pracowników związane z wypadkami.

Różnica między wypadkiem w pracy a wypadkiem w drodze do pracy. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Odszkodowanie z ZUS. Kwota odszkodowania za % uszczerbku na zdrowiu. Zasiłek i renta.

 

XI. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

1) koszty sądowe związane z roszczeniami ze stosunku pracy.

2) Specyfika postępowania przed Sądem Pracy .

Ćwiczenia w pisaniu pozwów i pism procesowych do Sądu Pracy


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, wykładowca i specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Pedagogiki nauczycielskiej.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, właścicieli firm a także dla bezrobotnych oraz osób indywidualnych.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład, prezentacja, ćwiczenia, dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe