Szukaj szkolenia

Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje

(kliknij temat szkolenia)

1. Kontrole PIP:
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Jakie są nowe zasady kontroli PIP?
 • Kto obecnie może nas kontrolować?
 • Jakie nowe narzędzia ma do dyspozycji kontrolujący?
 • „Zasada pierwszego razu” – kogo dotyczy?
 • Planowane zmiany 2013 – rozszerzenie uprawnień inspektorów przy kontroli legalności zatrudnienia

2. Badania lekarskie pracownika:
Nowe zasady kierowania na badania lekarskie
 • Badania lekarskie po przerwie w pracy
 • Testy psychometryczne – dla kogo?

3. Świadectwa pracy:
Nowe zasady wydawania świadectw pracy
 • Kiedy świadectwo pracy wg starych zasad a kiedy wg nowych zasad?
 • Jakich rodzajów umów o pracę dotyczą zmiany?
 • Jak wystawiać świadectwa pracy wg nowych zasad?
 • Znowelizowane rozporządzenie wykonawcze

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników:
Wątpliwości interpretacyjne przepisów o podwyższaniu kwalifikacji zawodowych
 • Co to znaczy podnoszenie kwalifikacji w świetle aktualnych przepisów?
 • Inicjatywa / Zgoda pracodawcy – co to w praktyce oznacza?
 • Jakie uprawnienia ma pracownik w związku z podwyższaniem kwalifikacji?
 • Urlop szkoleniowy – komu się należy, w jakim wymiarze i jak go udzielać? – omówienie problematycznych zagadnień praktycznych
 • Co jeszcze może uzyskać pracownik w ramach uprawnień związanych z podwyższeniem kwalifikacji?
 • Umowa szkoleniowa / Porozumienie szkoleniowe – czym się różnią i kiedy które stosować?
 • Klauzule lojalnościowe

5. Uprawnienia rodzicielskie:
Nowe urlopy rodzicielskie z omówieniem praktycznych problemów:
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich 2013:
 1. Zmiany w urlopie macierzyńskim podstawowym
 2. Zmiany w urlopie macierzyńskim fakultatywnym - nowe wymiary i nowe zasady dzielenia na części
 3. Nowy rodzaj urlopu RODZICIELSKI
 4. Nowe wysokości zasiłków
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy na macierzyńskim i wychowawczym – różnice w konstrukcji prawnej oraz zmiany wprowadzone w nowelizacji 2013 roku – opcja odmowy pracodawcy
 • Ochrona pracownika związana z rodzicielstwem
 • Problemy praktyczne w dokumentacji urlopów rodzicielskich z uwzględnieniem zmian we wnioskach

6. Urlopy wypoczynkowe:
Najnowsze zmiany w kwestii urlopów wypoczynkowych oraz zagadnienia problematyczne w codziennej praktyce
 • Wymiar urlopu – jak liczyć czas nauki oraz jakie mamy inne okresy zaliczane do stażu urlopowego?
 • Jak wyliczyć urlop niepełnoetatowcowi, oraz osobie zmieniającej wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Urlopy proporcjonalne
 • Urlopy na żądanie – kiedy należy zawnioskować o urlop na żądanie, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jaką formę powinna mieć zgoda na urlop na żądanie, kiedy pracownik nie powinien korzystać z urlopu na żądanie? Jak potraktować niewykorzystane dni na żądanie w następnym roku kalendarzowym?
 • Urlop zaległy – zmiana w terminie w jakim należy wykorzystać urlop zaległy oraz kontrowersje w kwestii od kiedy nowe zasady stosować?
 • Urlop w okresie wypowiedzenia – czy można pracownika wysłać na przymusowy urlop i w jakim momencie można to zrobić?
 • Planowane zmiany – proponowane zmiany i uzupełnienia przepisów urlopowych

7. Ochrona danych osobowych:

Jakie są stanowiska MPIPS i GIODO w kwestii danych osobowych pracowników oraz najnowsze orzecznictwo Sądów w tym zakresie?

8. Monitoring pracowników
 • Prawne wymagania dla wdrożenia monitoringu pracowników
 • Monitorowanie aktywności pracowników w Internecie
 • Monitorowanie poczty e-mail
 • Montoring video
 • Monitoring trzeźwości (alko testy i narkotesty)
 • Przeszukanie pracownika/ miejsca pracy pracownika
 • Whistle-blowing scheme (systemy kontroli wewnętrznej nieprawidłowości)
 • Ewidencja czasu pracy z wykorzystaniem danych biometrycznych

9. Czas pracy z uwzględnieniem zmian 2013

 • Wymiar czasu pracy po wyroku TK z października 2012
 • Zmiany w czasie pracy 2013:
 1. Nowe systemy czasu pracy
 2. Nowe możliwości rozliczania godzin nadliczbowych
 3. Wydłużenie okresów rozliczeniowych
 4. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy o rozkładach czasu pracy
 • Ewidencja czasu pracy – przegląd najnowszego orzecznictwa

Grupa docelowa

Kierownicy działów kadr i płac, Pracownicy działów kadr i płac

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Metodologia

Zapoznanie uczestników szkolenia z ostatnimi zmianami z zakresu prawa pracy, oraz wyjaśnienia najbardziej problematycznych zagadnień pojawiających się w ostatnim czasie w praktyce kadrowej

Informacje dodatkowe

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty

Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu

W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad

Pomagamy w rezerwacji noclegów
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** w centrum miasta
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
Kompetea
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe