Szukaj szkolenia

PRAWO PRACY

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma zaprasza na szkolenie: 

PRAWO PRACY


Zobacz pełną ofertę szkolenia:Szkolenie Prawo pracy >>>

Idea szkolenia:


Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy uzyskają ujednoliconą wiedzę na temat zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 2016 roku oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania. Wszystkie przepisy omówione zostaną w przystępny sposób, w oparciu o praktyczne przykłady, co w znacznym stopniu ułatwi przyswojenie i utrwalenie wiadomości.

 

Program szkolenia:


1. ZMIANY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Jakie będą nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Jak będzie liczony 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy akta osobowe wszystkich pracowników będzie można przechowywać 10 lat?
 • Na czym będzie polegał proces elektronizacji akt osobowych?
 • Jakie będą zasady przechowywania akt osobowych elektronicznie?
 • Jakie nowe obowiązki dokumentacyjne spowoduje możliwość krótszego przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy podpisanie umowy elektronicznie przez pracownika będzie wymagało posiadania przez niego podpisu elektronicznego?
 • Czy informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia wręczana elektronicznie będzie musiała być opatrzona podpisem elektronicznym?
 • Czy wypowiedzenie i wypowiedzenie zmieniające będzie mogło być złożone elektronicznie?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika będzie musiało być opatrzone podpisem elektronicznym?
 • Czy zastrzeżenia związków zawodowych co do konsultowanego z nimi wypowiedzenia umowy o pracę będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym?
 • Które wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły mieć formę elektroniczną?
 • Czy dokumentacja urlopowa w całości będzie mogła być elektroniczna?
 • Czy dokumentacja z zakresu bhp będzie mogła być także prowadzona elektronicznie?
 • Jakie działania ma na celu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy?


2. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 R.

 • Jak w świadectwie pracy ująć urlopy związane z rodzicielstwem?
 • Jak wpisywać opiekę nad dzieckiem wykorzystywaną w godzinach?
 • Czy przy stanowiskach pracy należy wpisywać okresy zatrudnienia?
 • Jak wpisywać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy?
 • Czy należy wpisywać kwoty zajęte w ramach egzekucji komorniczej?
 • Czy wystawia się duplikaty świadectwa pracy?
 • Kiedy można wydać świadectwo pracy osobie innej niż pracownik?
 • Jakie zaszły zmiany w trybie sprostowania świadectwa pracy?


3. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017 R.

 • Od kiedy nie będzie obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia terminowego?
 • Kiedy doszło do wydłużenia terminu na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy z 7 dni na 21 dni?
 • Czy pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą nie tworzyć regulaminów pracy i wynagradzania?
 • Kogo objęły planowane zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia na umowie zlecenia?
 • Jakie zmiany dotyczyły ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników od 1.1.2017 r.?
 • Jak jest ustalana minimalna stawka przy umowach zlecenia?
 • Czy konieczna jest zmiana treści dotychczasowych umów zlecenia?
 • Czy należy prowadzić ewidencję godzin przepracowanych na zleceniu?
 • Jakie nowe kompetencjo otrzymała PIP w związku ze zmianami zasad wynagradzania umów zleceń?


4. OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z 2016 R.

 • Kiedy trzeba potwierdzać na piśmie warunki umowy o pracę z nowym pracownikiem?
 • Jakie dokumenty trzeba podpisać przed dopuszczeniem pracownika do pracy?
 • Na czym polegają zmiany związane z zakazem prac wzbronionych dla kobiet?
 • Czy w związku ze zmianami dotyczącymi prac wzbronionych konieczne będą zmiany w regulaminach pracy firm?


5. UMOWY O PRACĘ I RODZICIELSTWO – STANOWISKA URZĘDOWE

 • Jak liczyć wypowiedzenia umów terminowych zawartych przed 22 lutego 2016 r. i po wejściu w życie nowelizacji?
 • Czy ze starych umów na czas określony powinno się powykreślać klauzule o 2-tygodniowym wypowiedzeniu?
 • Czy zgłoszenie do PIP umowy zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi przekroczenie 33 miesięcy oznacza kontrolę w firmie?
 • Jak się liczy 33 miesiące zatrudnienia terminowego?
 • Czy jest limitowana liczba umów na okres próbny, które można zawrzeć z jednym pracownikiem?
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa terminowa, która przedłużyła się do dnia porodu i w trakcie tego przedłużenia przekroczono 33 miesiące zatrudnienia?
 • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć części etatu lub kilku godzin dziennie?
 • W jakich przypadkach nie będzie możliwe wykorzystanie odroczonego urlopu rodzicielskiego?
 • Jak udzielać wydłużonego urlopu rodzicielskiego?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Jak udzielać zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w godzinach, gdy pracownik zmienia wymiar etatu w trakcie roku?
 • Jak udzielać godzinowej opieki nad dzieckiem pracownikom niepełnosprawnym?
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa przedłużona do dnia porodu, jeśli pracownik przekroczy dzięki temu 33 miesiące zatrudnienia okresowego?
 • Czy o wydłużenie urlopu rodzicielskiego składa się odrębny wniosek?
 • Czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego musi być wykorzystane bezpośrednio po danym odcinku urlopu rodzicielskiego?
 • Kto należy do grona najbliższych członków rodziny, którzy mogą przejąć w pewnych przypadkach urlop macierzyński?


6. ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE


Zobacz pełną listę naszych szkoleń dla administracji publicznej:
https://www.projektgamma.pl/szkolenia-zamkniete/szkolenia-dla-administracji-publicznej

Informacje dodatkowe

Wybrani Klienci:


Sprawdź!Od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.Informacje o dofinansowaniu- szkolenia EFS >>
Konsorcjum szkoleniowe Gamma
„Mamy przyjemność poinformować, że w rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” zajęliśmy pierwsze miejsce wśród firm szkoleniowych w Polsce!
Ranking firm szkoleniowych 2018 >>
Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)ul. Mysłowicka 1501-612 WarszawaZnajdź nas na mapie >>>

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie

Pozostałe szkolenia firmy

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
PRZECIWDZIA
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
SZTUKA MOTYWOWANIA I PRZECIWDZIA
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
TALENTY I MOCNE STRONY - GALLUP W URZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
SZKOLENIE MEDIALNE - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
PROFESJONALNA OBS
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
ETYKA I PRZECIWDZIA
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
REKRUTACJA I SELEKCJA W URZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
KPA PO NOWELIZACJI
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
IPRZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
WORK-LIFE BALANCE
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
EWALUACJA SZKOLE
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
E-PR I SOCIAL MEDIA W NOWOCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
WARSZTATY POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
MIND MAPPING W PRACY W URZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W S
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLE
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LE
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANE Z WEJ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
WYW
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
POPRAWNO
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW W URZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
PROCEDURY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W PRAKTYCE
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
WYKORZYSTANIE DESIGN THINKING DO INNOWACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
SYTUACJE KRYZYSOWE - ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM ORGANIZACJI
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
PODSTAWY TWORZENIA EFEKTYWNYCH ANALIZ I RAPORTÓW ZA POMOCĄ NARZ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia
SAVOIR VIVRE I PROTOKÓ
Konsorcjum szkoleniowo doradcze Gamma
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Poprawność językowa pism urzędowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zastosowanie Excela w controllingu
Akademia Biznesu MDDP
Do ustalenia
Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Nowe obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
ASAP24 sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów (2-dniowe warsztaty kompetencyjne).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w projektach unijnych
ASAP24 sp. z o.o.
Do ustalenia
Finanse dla asystentek
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Recepcja jako wizytówka firmy
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Komunikacja wewnętrzna w służbie urzędu
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Profesjonalny sekretariat w urzędzie
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Rozliczanie projektów w ramach POIG 2007 – 2013
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PCM
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Specjalista ds. realizacji projektów unijnych w jednostkach publicznych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 3-dniowe wars
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
Adept s.c.
Do ustalenia
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
Adept s.c.
Do ustalenia
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
Adept s.c.
Do ustalenia
Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywid
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe