Szukaj szkolenia

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR

 • Analiza pracy – metody i zastosowanie
 • Tworzenie i opisywanie stanowisk pracy  - warsztat
  1. Podział zadań i odpowiedzialności w firmie oraz struktura organizacyjna jako uwarunkowania opisów stanowisk pracy
  2. Przypisanie zadań i odpowiedzialności w jednostkach organizacyjnych do stanowisk pracy
  3. Zasady kształtowania stanowisk pracy i opisów stanowiska pracy (zakresy, odpowiedzialność)
  4. Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne na stanowisku pracy
  5. Standardowe zapisy opisów stanowiska pracy – omówienie na przykładach
  6. Zapisy dot. ról projektowych i procesowych w opisach
  7. Konstruowanie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na stanowisku pracy
  8. Zaprojektowanie procesu opracowania opisów stanowisk pracy w firmie
  9. Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie opracowania opisów
  10. Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie opracowania opisów
  11. Monitoring aktualności regulaminów i opisów

 • Wartościowanie stanowisk pracy - warsztat
  1. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy
  2. Dobór metody wartościowania a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń
  3. Wybór metody wartościowania stanowisk dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie
  4. Kryteria wartościowania a późniejsze wyniki
  5. Proces wartościowania w firmie
  6. Przećwiczenie procedury wartościowania dwiema metodami wartościowania (porównywanie parami i metoda analityczno-punktowa)
  7. Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań pracowników i wynagrodzeń na rynku pracy
  8. Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników wartościowania
  9. Porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku)
  10. Polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku
  11. Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne
  12. Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk


 • Zasady systemu zarządzania przez cele
  1. Cele strategiczne firmy, a cele jednostek organizacyjnych, zespołów i pracowników
  2. Cele i główne funkcje systemu
  3. Etapy w systemie :
   1. i.      Planowanie
    1. Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
    2. Kaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji –zasady i ćwiczenie
    3. Parametryzacja celów / zadań –zasady i ćwiczenie
    4. Zasada SMART w planowaniu celów
    5. Postawienie celów zgodnie ze SMART - ćwiczenie
    6. Proste i zaawansowane wskaźniki realizacji celów
    7. Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
    8. ii.      Realizacja celów i wsparcie w realizacji
     1. Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR –zasady i ćwiczenie
     2. Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność zarządzania zespołem przez menedżerów
     3. Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
     4. iii.      Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
      1. Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
      2. Omówienie wpływu wyników rozliczania celów na możliwe decyzje względem pracownika
      3. Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów - przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 • Inne koncepcje wynagradzania za efekty i ich zasady
  1. Systemy wydajności
  2. Systemy oceny wyników ilościowych
  3. Systemy oceny jakości
  4. Systemy oceny wskaźnikowej – KPI
 • Powiązanie wynagrodzeń zmiennych z wynikami biznesowymi
  1. Wynagradzanie za efekty – koncepcja motywowania
  2. Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  3. Premiowanie na bazie systemu zarządzania przez cele
  4. Wynagrodzenia zależne od target sprzedaży – systemy prowizyjne
  5. Wynagrodzenia zależne od ilości – systemy akordowe
  6. Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  7. Wynagrodzenia zależne od innowacyjności - premie projektowe
  8. Nagrody za szczególne osiągnięcia i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  9. Składniki materialne (niefinansowe) i ich rozdział w zależności od wyników
  10. Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych
 • Wpływ efektywności pracy na stałe składniki wynagradzania oraz perspektywy awansowe – możliwości i kontrowersje


 • Zasady efektywnego zarządzania wynagrodzeniami
  1. Funkcje nowoczesnych systemów motywacyjnych i rola systemy wynagradzania w motywacji
  2. Koncepcja Wynagrodzenia Całkowitego obejmującego elementy finansowe i pozafinansowe
  3. Nowy trend rynkowy : Koncepcja Employee Value Proposition a możliwości efektywnego budowania systemów motywacji i wynagradzania– zasady i warsztat
  4. Składniki finansowe i niefinansowe – możliwości a praktyki rynkowe
  5. Analiza systemu wynagrodzeń (wspólna analiza, czy obecnie stosowany system wynagrodzeń spełnia cele organizacji)
 • Konstytuowanie nowego systemu wynagradzania– zasady i warsztat
  1. Strategia wynagradzania a strategia firmy
  2. Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji
  3. Wynagrodzenia w firmie a rynek – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego
  4. Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych i zmiennychorazdobór składników
  5. Analiza kosztów nowego systemu wynagradzania
  6. Metody konstruowania rocznego budżetu wynagrodzeń
  7. Taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji
  8. Metody ograniczania kosztów pracy ogółem a zachowanie motywacyjnej funkcji wynagrodzenia
 • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
  1. Budowanie efektywnych regulacji dot. wynagrodzeń - rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w zależności od stosowanej strategii i polityki personalnej oraz charakteru firmy
  2. Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy
  3. Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę)
  4. Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy
  5. Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek
  6. Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia
 • Przygotowanie do negocjacji z reprezentacją pracowników nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
  1. Aspekty formalne negocjacji
  2. Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne.
 • Grupa docelowa


  Certyfikaty

  Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

  Metodologia

  Forma prowadzenia zajęć:

  • Szkolenia będą mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie:
  - kształtowania struktur organizacyjnych i opisywania stanowisk pracy
  - wartościowania stanowisk pracy
  - planowania, monitorowania i oceny wyników
  - kształtowania zasad systemów premiowych i prowizyjnych oraz algorytmów naliczania wysokości
    wynagrodzeń zmiennych
  - budowy koszyka wartości dla pracowników oraz budowy spójnego systemu wynagardzania    skierowanego
   na motywację
  - porównywania wysokości wynagrodzeń i rozwiazań sytemu wynagradzania do rynku pracy (benchmark
   wynagrodzeń i raporty płacowe)

  • Zaprezentowane i przećwiczone zostaną konkretne metodologie i narzędzia rynkowe, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

  - 5 popularnych sposobów opisywania stanowisk pracy: arkusze i metody opisywania stanowisk pracy,
  procedury postępowania w zakresie opisywania stanowisk pracy i ich aktualizacji

  - 6 metod wartościowania stanowisk pracy: metodologie wartościowania stanowisk pracy i arkusze do
  wartościowania, procedury postępowania w zakresie wartościowania stanowisk pracy i ich aktualizacji

  - 12 metod kształtowania wynagrodzeń zmiennych: metodologie kształtowania wynagrodzeń zmiennych,
  procedury i arkusze do planowania i oceny wyników oraz algorytmy naliczania

  - 3 metody budowy motywacyjnego systemu wynagradzania w tym w oparciu o EVP: metodologie
  kształtowania koszyka wartości w ramach systemu wynagradzania, procedury i arkusze do zmiany systemu
  wynagradzania w tym rozmów z reprezentacją załogi

  • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania oraz przegląd. Dostarczone materiały będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

  • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o metodologiach dostępnych na rynku i benchmarkach w obszarze wynagradzania wraz z rekomendacjami ich wykorzystania i oceną rzetelności.

  • Szkolenie przygotowuje również uczestników do przeprowadzania audytu wynagrodzeń w organizacji zarówno z perspektywy menedżera lub specjalisty HR, jak też konsultanta zewnętrznego.

  Informacje dodatkowe

  • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
  • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
  • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
  • Pomagamy w rezerwacji noclegów
  • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Controlling personalny - Controlling procesów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 790,00 zł (1 455,28 netto)
  Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 550,00 zł (1 260,16 netto)
  Doskonalenie umiejętności menadżerskich
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 190,00 zł (967,48 netto)
  Przywództwo i zarządzanie zespołem
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Czas pracy 2016 r.
  Kompetea
  Do ustalenia
  550,00 zł (447,15 netto)
  Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
  Kompetea
  Do ustalenia
  2 400,00 zł (1 951,22 netto)
  Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)

  Polecane szkolenia

  Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Do ustalenia
  1 100,00 zł (894,31 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  400,00 zł (325,20 netto)
  Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 480,00 zł (1 203,25 netto)
  Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
  HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
  Do ustalenia
  1 500,00 zł (1 219,51 netto)
  Zarządzanie sobą poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Trening kompetencji menedżerskich
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Motywowanie pracowników I
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowa efektywnego zespołu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Tworzenie biznesplanu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie logistyczne
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami - warsztaty
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie sytuacją kryzysową
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarzadzanie projektami
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie personelem
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe