Szukaj szkolenia

Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

(kliknij temat szkolenia)


2. Omówienie warunków koniecznych do wprowadzenia planów ścieżek karier

  PRZYGOTOWANIE PLANU ŚCIEŻEK KARIER

 • decyzja o tym, że ostatecznym celem planu ścieżek karier w danej organizacji będzie budowa zaawansowanego systemu rozwoju pracowników
 • decyzja o tym, że plany ścieżek karier są etapem na drodze przygotowania programu zarządzania talentami
2. Zakomunikowanie wszystkim pracownikom celu i zasad planowania ścieżek karier

 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje wyjaśniające, czym jest planowanie ścieżek karier
 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje o celu nadrzędnym i celach wspomagających inne systemy ZZL
 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje na temat etapów prac nad planem ścieżek karier
 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje na temat stopnia wymaganego zaangażowania się w ten proces poszczególnych pracowników
 • przekazanie tak przygotowanego kompletnego komunikatu wszystkim pracownikom za pośrednictwem znanych i powszechnych w organizacji kanałów przekazu informacji

3. Analiza struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia

 • przegląd, weryfikacja lub opis pełnej struktury organizacji
 • definiowanie i opis wszystkich stanowisk w strukturze
 • analiza karier

5. Identyfikacja dotychczasowych działań związanych z rozwojem pracowników i analiza ich wyników

 • zebranie informacji na temat istniejących w organizacji systemów szkolenia/doskonalenia zawodowego pracowników
 • zebranie informacji na temat istniejących w organizacji systemów motywacyjnych

8. Przygotowanie dokumentacji wspomagającej realizację ścieżek karier

 • uzupełnienie dokumentacji wspomagającej systemy oceny pracowników o dokumenty przekładające wnioski z ocen na decyzje dot. planu ścieżek karier
 • uzupełnienie dokumentacji wspomagającej doskonalenie zawodowe pracowników o dokumenty przekładające wnioski ze szkoleń na decyzje dot. ścieżek karier
 • uzupełnienie dokumentacji wspomagającej systemy motywacyjne o dokumenty przekładające wnioski z procesu motywacyjnego na decyzje dot. ścieżek karier lub /i
 • zaprojektowanie nowych formularzy wspomagających realizację ścieżek karier

2. Zakomunikowanie wszystkim pracownikom celu i zasad programu zarządzania talentami (PZT)

 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje wyjaśniające, czym jest PZT i z jakimi innymi narzędziami ZZL jest związany
 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje o celu nadrzędnym i celach cząstkowych PZT
 • przygotowanie komunikatu zawierającego informacje na temat zasad kwalifikacji pracowników do PZT
 • przekazanie tak przygotowanego kompletnego komunikatu wszystkim pracownikom za pośrednictwem znanych i powszechnych w organizacji kanałów przekazu informacji

5. Przygotowanie dokumentacji wspomagającej realizację PZT

6. Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu zarządzania pracownikami objętymi PZT


 • przygotowanie kadry kierowniczej do powoływania i zarządzania zespołami z udziałem osób objętych PZT
 • przygotowanie kadry kierowniczej do stosowania systemu oceny w przypadku pracowników objętych PZT
 • przygotowanie kadry kierowniczej do radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi wynikającymi z niewłaściwego odbioru założeń i zasad działania PZT przez pracowników nie objętych tym programem
 • przygotowanie kadry kierowniczej do promowania PZT jako rozwiązania mogącego stanowić obopólną korzyść i ograniczanie oddziaływania PZT jako czynnika dzielącego pracowników jednej firmy i wprowadzającego negatywne postawy

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia planów ścieżek karier i/lub programów zarządzania talentami, a także dla tych, którzy są zainteresowani tymi dwoma rozwiązaniami na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej. W celu optymalnego wykorzystania wiedzy praktycznej prezentowanej na niniejszym szkoleniu niezbędna jest szeroka wiedza i/lub praktyka z zakresu procesu oceniania pracowników (SOOP, AC, DC).

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Metodologia

mini wykład; omówienie; analiza przykładu; dyskusja

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel***
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel***
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Zakopane woj. małopolskie
Hotel**** Resort & SPA
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
Kompetea
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe