Szukaj szkolenia

Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021

Kategoria szkolenia: Logistyka
online
650,00 zł (528,46 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które wejdą w życie 01.01.2021 r. Na mocy nowelizacji powstanie trzecia kategoria podmiotu — przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach zyska uprawnienia konsumenckie w zakresie:

 • niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych),
 • rękojmi za wady,
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przepisy wymuszają wiec tym samym zmianę regulaminów we wszystkich firmach sprzedających towary lub świadczących usługi.

Adresaci szkolenia:

 

osoby odpowiedzialne za proces reklamacji, pracownicy DOK, sprzedaży; właściciele firm, w tym sklepów internetowych

Cel szkolenia:

 

W czasie szkolenia uczestnicy zdobędą  niezbędną wiedzę nt. nowelizacji przepisów konsumenckich obowiązujących od stycznia 2021 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną zupełnie nowe instytucje dot. reklamacji jak np.: nowe wytyczne dot. regulaminów sprzedażowych, reklamacyjnych, gwarancyjnych, ochrona konsumencka dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy też nowy wymiar odpowiedzialności za cechy sprzedawanego produktu. Nowe przepisy wymuszają zmianę procedur reklamacyjnych we wszystkich podmiotach sprzedających towary lub świadczących usługi.

Korzyści ze szkolenia:

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu prawa reklamacyjnego, dostosowaną do najnowszych zmian kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego czy też ustawy- Prawo Przedsiębiorców. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat m.in. sposobów postępowania z reklamacjami (procedura krok po kroku), obliczania terminów reklamacyjnych, rozróżniania  i odpowiedniego kwalifikowania rękojmi i gwarancji.

Metody pracy:

 

Zajęcia są realizowane w oparciu o  wykład oraz praktyczne warsztaty – m.in. praca na dokumentacji reklamacyjnej, niedozwolonych klauzulach umownych, orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz stanowiskach UOKIK.

Program szkolenia:

Zmiany od 01.01.2021 r.

 • ochrona konsumencka dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • „Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie” – Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu B2B
 • analiza PKD pod kątem reklamacji
 • zmiana regulaminów sprzedażowych (niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne, rękojmia za wady, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość) – Dokumentacja reklamacyjna
 • Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – wskazanie różnic w procedurach reklamacyjnych
 • umowy niezwiązane z zawodową działalnością
 • proces reklamacyjny „Krok po Kroku” według nowych przepisów (od 01.01.2021)– procedura reklamacyjna,
 • nowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta
 • odpowiedzialność za cechy produktu – sprzedawca na równi z producentem

Podstawowe przepisy prawa regulujące problematykę reklamacji (rękojmi i gwarancji):

 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
 • przepisy reklamacyjne w stosunku do konsumentów (osób fizycznych),
 • przepisy reklamacyjne w stosunku do przedsiębiorców,
 • źródła prawa oraz hierarchia aktów prawnych dot. reklamacji,
 • zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta,
 • zakres zastosowania kodeksu cywilnego,
 • reguły kolizyjne;

Charakterystyka umowy sprzedaży: 

 • treść i forma umowy,
 • ogólne warunki umów,
 • wzory umów i regulaminy,
 • obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów w lokalu przedsiębiorcy,
 • tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość,
 • pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość;

Gwarancja a rękojmia: 

 • gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji,
 • czas trwania gwarancji,
 • odpowiednie zapisy gwarancyjne,
 • możliwość rezygnacji z gwarancji,
 • rękojmia – przepisy kodeksu cywilnego, czas trwania; interpretacja przepisów,
 • rękojmia a gwarancja –krzyżowanie się uprawnień;

Niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej:

 • klauzule abuzywne (niedozwolone),
 • orzecznictwo SN, NSA oraz UOKIK;

Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową.

 • wady fizyczne,
 • wady prawne,
 • niezgodność towaru z umową,
 • znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
 • niekompletność rzeczy, kwestia odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe,
 • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna;

Procedura reklamacyjna:

 • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
 • obniżenie ceny – uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,
 • odstąpienie od umowy i jego skutki(możliwość obciążenia kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa),
 • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
 • naprawa rzeczy,
 • sposób naprawy,
 • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania przez sprzedawcę,
 • zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego,
 • koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu;

Terminy dot. reklamacji (rękojmi i gwarancji):

 • terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
 • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady,
 • dochodzenie odpowiedzialności sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
 • terminy dot. rękojmi,
 • terminy dot. gwarancji;

Regulacje dotyczące odstąpienia od umowy:

 • termin do odstąpienia,
 • kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

Sprzedaż międzynarodowa a prawo reklamacji:

 • Sprzedaż wewnątrz Unii Europejskiej,
 • Sprzedaż poza Unię Europejską (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, USA, Kanada);

Dyskusja, konsultacje, case studies.

Harmonogram godzinowy:

 

I dzień

 

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:00

 

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

**w przypadku szkoleń online czas realizacji może być krótszy lub dłuższy w zależności od tempa pracy grupy, względów technicznych czy ilości zadawanych pytań

 

Pobierz program szkolenia: https://kompetea.pl/szkolenia/prawne-aspekty-rozpatrywania-reklamacji/#

 

SZKOLENIE ON-LINE

 

Miejsce realizacji szkolenia: on-line

 

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

 

REGULAMIN: https://kompetea.pl/regulamin-szkolen-on-line/

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Dziękuję bardzo za przeprowadzone szkolenie. Z pewnością jedno z najciekawszych i lepiej przeprowadzonych, w których miałam okazję uczestniczyć. Pełen profesjonalizm i ogromna wiedza.” (spec, Saint Gobain)

 

„Szkolenie rewelacja. Jedno z nielicznych, gdzie nabyta wiedza przełoży się bezpośrednio na działanie w rynku. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą plus bardzo dużo przykładów z życia.” (spec, Saint Gobain)

Lokalizacje i terminy

online
15.01.2021 - 15.01.2021
650,00 zł (528,46 netto)
online
19.02.2021 - 19.02.2021
650,00 zł (528,46 netto)
online
16.04.2021 - 16.04.2021
650,00 zł (528,46 netto)
online
25.06.2021 - 25.06.2021
650,00 zł (528,46 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)

Polecane szkolenia

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Lean Manufacturing
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
TISAX – system bezpiecznej wymiany informacji w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SMED - szybkie przezbrojenia maszyn - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Metoda 5S lean - szkolenie otwarte Wrocław
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Training Within Industry- TWI lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
TPM Lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Przewóz towarów objętych Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
2% rabatu Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 107,00 zł (900,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
455,10 zł (370,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
5% rabatu Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe