Szukaj szkolenia

Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie

Kategoria szkolenia: Logistyka
online
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników14
Adresaci szkolenia:

 

 • Kadra wyższego i średniego szczebla zarządzająca zakupami,
 • Pracownicy działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki
 • Planiści, dysponenci  zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów)
 
Cel szkolenia:

 

 • Nabycie wiedzy związanej z  poprawą skuteczności procesów w obszarze zakupów
 • Przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce metod wyboru i oceny dostawcy, organizacji procesu zakupowego w przedsiębiorstwie, prognozowania popytu w celu opracowania planów zakupowych,
 • Nabycie umiejętności niezbędnych dysponentowi tj. wyznaczania wielkości zapasu zabezpieczającego i wielkości dostawy,
 • Zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy zwiększeniu efektywności procesu zakupowego
 •  
Korzyści ze szkolenia:

 

Uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności oraz wykorzystania arkusza Ms Excel do:

 • zastosowania metod wyboru i oceny dostawcy
 • poprawy dostępności surowców, towarów i wyrobów gotowych
 • skutecznych negocjacji z dostawcą
 • możliwości poprawy trafności prognoz w formułowaniu planów zakupowych
 • dyskusji dotyczącej optymalizacji procesów zakupowych dla poszczególnych kategorii grup zakupowych
 • reorganizacji procesu zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie

czas szkolenia wydłużony aż do 18h zegarowych

Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma:

 • Wzorcowy arkusz klasyfikacji ABC/XYZ pozycji z zakupu (Ms Excel)
 • Wzorzec kategoryzacji z wykorzystaniem macierzy Krajicka
 • Wzorzec macierzy 5 sił Portera
 • Arkusz edukacyjny z 14 modelami prognostycznymi (Ms Excel)
 • Arkusz kalkulacyjny zapas zabezpieczający (Ms Excel)
 • Dostęp do branżowej, wielojęzycznej platformy e-learningowej – jest to doskonała okazja do utrwalenia wiedzy zdobytej na szkoleniu oraz doskonalenia kompetencji językowych w obszarze logistyki
 
Metody pracy:

 

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Analiza przypadków
 • Symulacje obliczeniowe
 • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów
 • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów

Wykorzystanie oraz zastosowanie MS Excel w zarządzaniu zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków).

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadanie podczas szkolenia własnego laptopa z pakietem Office min. 2007.

Dzień 1 – Zakupy jako element strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie zakupami w organizacji  – potężne źródło przewagi konkurencyjnej

 • Rola i miejsce procesów zakupowych w organizacji – czyli kto jest odpowiedzialny za świadome zakupy w firmie
 • Insourcing i outsourcing – czyli zanim kupisz to rozważ czy nie warto zrobić samemu
 • Zakupy w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa – czyli jaki wpływ ma proces zakupów na wyniki i działalność organizacji
 • Centralizować czy decentralizować zakupy w przedsiębiorstwie – czyli znajdź swoje rozwiązanie
 • Potrzeby informacyjne w zakresie zakupów
 • Asymetria informacyjna, czyli kto ma lepsze informacje ten ma przewagę w negocjacjach
 • E-procurement – istota z znaczenie w procesach zakupowych
 • Model TCO (Total Cost of Ownership) – czyli gdzie znaleźć oszczędności

Zarządzenie kategoriami zakupowymi – czyli dlaczego warto zrozumieć istotę kategorii zakupowych

 • Kategorie zakupowe – mit czy rzeczywista potrzeba przedsiębiorstwa
 • Kategorie zakupowe vs strategie zakupowe
 • Model Kraljica– czy jak dobrać strategię zakupową w przedsiębiorstwie

Analiza rynku dostawców czyli wpływ struktury rynku dostawców na zarządzanie zakupami

 • Mechanizm rynkowy vs. zakupy
 • Pomiar struktury rynku dostawców
 • Relacje pomiędzy ceną a popytem
 • Wpływ dostawców na zarzadzanie firmą – model Portera

Komunikacja z dostawcą –  czyli zrozum jakie „triki” negocjacyjne stosuje dostawca

 • Pozycjonowanie dostawców
 • Formy i narzędzia komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Podstawowe formy komunikacji interpersonalnej i ich zastosowanie w praktyce
 • Poziomy relacji z partnerami biznesowymi
 • Wizerunek odbiorcy w oczach dostawcy

 

Dzień 2 – Operacyjne zarządzanie zakupami

Planowanie popytu i podaży w zmiennym otoczeniu rynkowym – czyli czy jak skutecznie zaprognozować potrzeby zakupowe

 • Rola prognozowania w procesie zakupowym – czyli jak trafnie zaplanować wielkość potrzeb zakupowych
 • Podstawowe metody prognozowania – czyli jak zbudować modele prognostyczne w MS Excel
 • Jak ocenić trafność prognozy – czyli do czego wykorzystać błąd prognozy

Powiązanie zakupów i zaopatrzenia – czyli czy łączenie funkcji kupca i dysponenta to dobre rozwiązanie

 • Organizacja procesu zakupów operacyjnych i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie – czyli czy warto wdrożyć lean management w procesach zakupowych
 • Kupiec czy dysponent – czyli jak powiązać zakupy z zapasami
 • Podstawowe determinanty kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie
 • Klasyfikacja ABC/XYZ – czyli jaki wpływ ma klasyfikacja asortymentów na dobór strategii zakupowej w przedsiębiorstwie
 • Rola zapasu zabezpieczającego w przedsiębiorstwie
 • Parametry dostaw – jak sprawić, by koszty utrzymania zapasu były jak najniższe, a ceny zakupu wciąż akceptowalne

Metody oceny i wyboru dostawcy – czyli jak wybrać i ocenić dostawcę

 • Proces kwotowania RFx (Request for Proposal, Request for Information, Request for Quotation)
 • System kwalifikacji i oceny okresowej dostawców
 • Metody wyboru dostawcy – czyli jak wykorzystać Excela do wyboru dostawcy
 • Modelowanie preferencji w ocenie dostawców
 • Prawidłowe wprowadzenie nowego dostawcy (Phase In Phase Out proces)

Controlling procesów zakupowych – czyli jak zmierzyć skuteczność procesu zakupowego

 • Podstawowe KPI w procesie zakupów – jak je zmierzyć i zinterpretować
 • Mierniki oceny pracy kupca i dysponenta
 • Controlling operacyjny jako narzędzie do poprawy procesu zarządzania zakupami

SZKOLENIE ON-LINE

 

Miejsce realizacji szkolenia: on-line MS Teams

 

Godziny realizacji: 08:00 - 16:00 każdy dzień

 

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

 

REGULAMIN: https://kompetea.pl/regulamin-szkolen-on-line/

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Szkolenie na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzone przez ekspertów z zakresu logistyki, zarządzania zapasami. Zagadnienia teoretyczne omawiane na wielu przykładach z przedsiębiorstw, dodatkowo ćwiczenia praktyczne – MS Excel. Szkolenie w pełni zgodne z programem przedstawionym na stronie. Doskonały kontakt z organizatorami.” (Specjalista ds. zakupów, DANHOSS Sp. z o.o. Sp. komandytowa)

 

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bogate w wiedzę praktyczną, którą wykorzystam na stanowisku pracy” (Specjalista, ORLEN Ochrona Sp. z o.o. )

Lokalizacje i terminy

online
23.11.2021 - 24.11.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Kompetea

Biuro
223
Godziny kontaktu
9:00 - 16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)

Polecane szkolenia

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Lean Manufacturing
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
TISAX – system bezpiecznej wymiany informacji w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SMED - szybkie przezbrojenia maszyn - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Metoda 5S lean - szkolenie otwarte Wrocław
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Training Within Industry- TWI lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
TPM Lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Przewóz towarów objętych Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
2% rabatu Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 107,00 zł (900,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
455,10 zł (370,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
5% rabatu Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe