Szukaj szkolenia

Strategie Zakupowe w przedsiębiorstwie - procedury i umowy z dostawcami.

Kategoria szkolenia: Logistyka
online
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę na temat doboru strategii zakupowej w odniesieniu do różnych grup dostawców,
 • zdobędą umiejętności poszukiwania dostawców i ich segmentacji, oceny oraz kwalifikacji,
 • poznają zmiany prawa w zakresie zawierania umów zakupu,
 • uzyskają praktyczne wskazówki jak formułować z punktu widzenia kupującego, zapisy umowne, zgodne z aktualnymi przepisami,
 • zapoznają się z interpretacją poszczególnych sformułowań w obowiązujących przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania kupującego, który jest płatnikiem w umowie,
 • poznają zasady analizy ryzyka umowy w sferze zakupu i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych,
 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów, zawieranych przez działy zaopatrzenia,
 • uzyskają porady na temat skutecznego dochodzenia reklamacji przez kupujących.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Logistyka zaopatrzenia a strategia zakupowa. 

 • Procesy logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 • Identyfikacja i optymalizacja kosztów zakupu.
 • Decyzje ograniczające ryzyko zakupów.

2. Proces poszukiwania i segmentacji dostawców.

 • Segmentacja dostawców.
 • Logistyka informacji w sferze zakupów.
 • E-procurement i platformy przetargowe.
 • Normy ISO a ocena dostawców.

3. Metody oceny i kwalifikacji dostawców. 

 • Audit dostawców.
 • Systemy punktowe oceny dostawców.
 • Inne systemy oceny dostawców.
 • Kwalifikacja dostawców.
 • Książka dostawcy jako zbiór procedur zakupowych.

4. Proces ofertowy w zakupach. 

 • Zapotrzebowanie i zapytanie ofertowe.
 • Prawne uwarunkowania ofert dostawców.
 • Procedury postępowania z ofertami dostawców.
 • Zamówienie jako akceptacja oferty.
 • Znaczenie ogólnych warunków zakupu (OWZ).

5. Ogólna koncepcja umowy z dostawcą. 

 • Wpływ założeń w zakresie ogólnej koncepcji na kształt umowy.
 • Baza dostawy według zwyczajów Incoterms.
 • Sposoby rozliczania umów zakupu.
 • Zasady negocjowania rozliczenia umowy przez kupującego.

6. Elementy umowy z dostawcą. 

 • Elementy umowy i zasady ich negocjowania.
 • Dane formalne umowy.
 • Zasadnicze warunki umowy zakupu.
 • Ogólne warunki umowy zakupu.
 • Zabezpieczanie terminów dostaw i kary umowne.
 • Rozstrzyganie spraw spornych.

7. Umowa ramowa w sferze zakupów. 

 • Specyfika ramowej umowy zakupu.
 • Elementy umowy ramowej.
 • Ustalanie cen i harmonogramów dostaw.
 • Zawieranie umów wykonawczych w ramach umowy ramowej.
 • Pierwszeństwo uzgodnień w warunkach umowy ramowej.

8. Reklamowanie zakupu towarów i usług.

 • Prawne uzasadnienia reklamacji.
 • Rękojmia jako odpowiedzialność z mocy prawa.
 • Gwarancja jako podstawa reklamacji na podstawie umowy.
 • Kwestie odpowiedzialności dostawcy na bazie Konwencji CISG.
 • Reklamacje wobec spedytorów i przewoźników.

Case study:

 • praktyczna analiza umów zakupu;
 • wyszukiwanie pułapek w umowach z dostawcami.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

DODATKOWO - Konsultacje po szkoleniu przez Internet (30 dni od terminu szkolenia).

Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

Grupa docelowa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zakupu, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.

Certyfikaty.

Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin (PDF).

Metodologia.

Program jest realizowany w formie zdalnej. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.  Oba dni:

 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

Cena promocyjna szkolenia online wynosi 1290 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Cena po okresie promocji: 1390 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP .

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.


W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
 

Lokalizacje i terminy

online
14.11.2022 - 15.11.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Metody redukcji kosztów zakupów w firmach
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji magazynu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Lean Manufacturing
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
TISAX – system bezpiecznej wymiany informacji w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SMED - szybkie przezbrojenia maszyn - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Metoda 5S lean - szkolenie otwarte Wrocław
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Training Within Industry- TWI lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
TPM Lean - szkolenie otwarte
Kuźnia P Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)
Przewóz towarów objętych Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
2% rabatu Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 107,00 zł (900,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
455,10 zł (370,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
5% rabatu Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe