Szukaj szkolenia

Systemy motywowania pracowników

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Cele szkolenia:

 • dowiesz się dlaczego motywowanie pracowników jest tak ważne i jakie skutki może rodzić brak motywacji
 • poznasz płacowe i pozapłacowe metody motywowania
 • dowiesz się jaką strategię motywacyjną najlepiej przyjąć w zależności od cech osobowości pracownika
 • nauczysz się napędzać pracowników do rozwoju poprzez odpowiednie motywowanie
 • zwiększysz efektywność motywowania


Program szkolenia:


MODUŁ I SZKOLENIA: Wstęp do szkolenia

 • Przedstawienie i wzajemne poznanie trenera i uczestników 
 • Prezentacja planu i celów szkolenia 
 • Ustalenie zasad związanych z przebiegiem szkolenia 
 • Ćwiczenie indywidualne „co dla mnie znaczy motywacja?” 
 • Dyskusja : czym jest motywacja, moje rozumienie motywacji, stereotypy na temat motywacji


MODUŁ II SZKOLENIA: Podstawowe teorie motywacji, czego mogą nas nauczyć?

 • Co nas motywuje: Co motywuje szefów? Co motywuje podwładnych?
 • Na ile jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby motywacyjne swoich podwładnych?
 • Najważniejsze teorie motywacji (Maslow, Herzberg, Adams, McClelland).
 • Co z nich ma zastosowanie w realiach pracy uczestników szkolenia?

MODUŁ III SZKOLENIA: Motywacja w organizacji

 • Dlaczego motywacja jest ważna w organizacji?
 • Konsekwencje braku uwzględnienia czynnika motywacyjnego w strategii organizacji.
 • Czy moja organizacja jest nastawiona na motywowanie - ćwiczenie
 • Czy pieniądze motywują czy mobilizują? Przegląd systemów płacowych uwzględniających czynnik motywacyjny.
 • Rozwój pracownika w organizacji nastawionej na motywowanie.


MODUŁ IV SZKOLENIA: Motywowanie bez finansów

 • Dekalog motywacji – 10 praw skutecznego motywowania.
 • Motywacja wewnętrzna - co naprawdę jest ważne   
 • Źródła prawdziwej motywacji.
 • Na ile szef może docierać do tych źródeł?
 • Gdzie jest granica w poszanowaniu prywatności pracownika? 
 • Czynniki motywacji pozafinansowej, czym dysponuje przełożony. Analiza czynników motywacji. 
 • Poszukiwanie realnych sposobów motywowania podwładnych


MODUŁ V SZKOLENIA: Motywacyjny łańcuch kierowania

 • Funkcje kierownicze a motywowanie pracowników Stymulowanie działań pracowników i zerwanie z rutyną 
 • Utrzymywanie członków zespołu  w pozytywnym napięciu
 • Zachęcanie do kreatywności i docenianie postępów 
 • Umiejętność gratulowania sukcesu
 • Sztuka słuchania i informowania: dobór właściwego tonu wypowiedzi 
 • Umiejętność przekonania do akceptacji ambitnych celów
 • Analiza osiągnięć pracownika okazją do ponownego zmobilizowania go
 • Zaplanowanie i przemyślane wdrożenie procesu delegowania
 • 10 podstawowych kroków:
   1. co możesz delegować?
   2. kto jest odbiorcą delegowanej władzy
   3. jaką część swojej władzy delegować
   4. jaki będzie wymagany poziom nauki i nadzoru
   5. jak motywować pracownika do wykonania zadania
   6. nadzorowanie realizacji
   7. tworzenie systemu kontroli
   8. przekazywanie zadania
   9. informowanie innych o przedsięwziętych działaniach
   10. przekształcanie delegowania władzy w stały element zarządzania i motywowania.


MODUŁ VI SZKOLENIA: Mój styl kierowania a motywowanie • Mój styl kierowania - test 
 • Podstawowe style kierowania: które są skuteczne a które nie?
 • Określenie własnego stylu i dobieranie do niego narzędzi motywowania. 
 • Analiza zespołu podstawą do zastosowania stylu zarządzania. Teoria Blancharda
 • Jak umiejętnie rozwijać własny styl i podążać za zespołem? Techniki do zastosowania

MODUŁ VII SZKOLENIA: Trzy postawy szefa, umiejętności interpersonalne w motywowaniu • Trzy postawy  szefa – potrzebne w zależności od okoliczności.
  • 1 bieg - Kiedy szef nakazuje? – nastawienie na Ja
  • 2 bieg - Kiedy negocjuje? – nastawienie na My
  • 3 bieg - Kiedy prosi? – nastawienie na Ty
 • Kiedy użyć właściwą postawę i jak to wpływa na zespół?
 • Reguły motywującej komunikacji kierowniczej
 • Poszukiwanie źródeł automotywacji – samotność szefa

MODUŁ VIII SZKOLENIA: Motywowanie na co dzień • Równowaga w nagradzaniu i karaniu.
 • Efekt aureoli.
 • Jak odróżnić wykonywanie obowiązków od postaw zasługujących na wyróżnienie?
 • Błędy w nagradzaniu.
 • Ile kategorii nagród mogę stworzyć?
 • Jak odróżnić pochwałę od bezwartościowego komplementu? 
 • Kara jako narzędzie dyscyplinowania.
 • Czy kara może motywować?
 • Jak karać, żeby nie demotywować?
 • Błędy popełniane podczas karania.
 • Radzenie sobie w konkretnych trudnych sytuacjach 
  •  zdemotywowany pracownik, 
  •  zdemotywowany zespół.
 • Jak motywacja wpływa na wynik jednostki, zespołu, firmy?

Miejsce szkolenia:

Informacja o dokładnym miejscu, w którym odbędzie się szkolenie, zostanie Państwu przekazana najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia.

 

Zapisy:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie i odesłanie faxem lub mailem formularza zgłoszenia (.pdf), który znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.biznesedukator.pl/szkolenia-otwarte/szkolenie-systemy-motywowania-pracowniko/989.html (przycisk \"Zamów\")

 

Kontakt:


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia, prosimy o kontakt:

mailowy: szkolenia@biznesedukator.pl

lub telefoniczny: (22) 649 15 83

 

Zapraszamy także do zapoznania się z całą naszą ofertą na stronie: www.biznesedukator.pl

Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy szczególnie:

 • menedżerów, 
 • liderów,
 • szefów projektów
 • inne osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzające zespołami ludzi


Certyfikaty

Certyfikat Biznes Edukatora o odbyciu szkolenia.

Metodologia

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:

"Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem". W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje rozmów z pracownikami, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu systemy motywowania pracowników są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach. Uczestnicy mogą przećwiczyć różne  sytuacje związane ze swoimi podwładnymi.

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Sala szkoleniowa
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Rekrutacja i selekcja
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Lidership
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Coaching w pracy menedżera
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzanie zmianą
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Komunikacja z pracownikami
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Zarządzanie zespołem
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Trening menedżerski
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe