Szukaj szkolenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Fundusz świadczeń socjalnych jest podstawowym narzędziem pomocy socjalnej świadczonej na rzecz pracowników.  Tym bardziej cennym, iż w dobie finansowego kryzysu wielu rodzinom środki uzyskane z funduszu pozwalają na wypoczynek, na aktywność fizyczną i kulturalną, uzyskanie pożyczek mieszkaniowych czy bezzwrotnych zapomóg materialnych lub rzeczowych. Aby poprawnie gospodarować środkami funduszu niezbędna jest w tym zakresie znajomość przepisów prawnych oraz  wiedzą związaną z zasadami współpracy z osobami, które wraz z pracodawcą współgospodarują środkami funduszu.


Program szkolenia

1. Podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu.

2. Przedmiot działalności socjalnej:

• dopłata do różnych form wypoczynku

• aktywność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna

• dopłata do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego

• pomoc materialna – rzeczowa i finansowa

• pożyczki na cele mieszkaniowe

3. Wysokość corocznego odpisu podstawowego, w tym zwiększenia odpisu na osoby, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu uznaniowego na emerytów i rencistów.

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie. Wysokość odpisu na nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami oraz emerytów i rencistów.

5. Wysokość odpisów w roku 2011r.

6. Terminy przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

7. Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych .

8. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

9. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Preliminarz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli plan działalności socjalnej w danym roku budżetowym.

11. Współpraca z organizacjami związków zawodowych, przedstawicielem załogi oraz komisją socjalną – nawiązanie poprawnych relacji, negocjacje, poszukiwanie korzystnych rozwiązań, osiąganie porozumienia, uprawnienia organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi.

12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przepisach podatkowych:

• Paczki świąteczne dla pracowników

• Imprezy i spotkania organizowane dla pracowników – czy można zorganizować imprezę integracyjną?

• Bilety na basen, siłownię, aerobik i wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe

• Bony towarowe, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi,

• Dopłaty do wypoczynku

• Wycieczka dla pracowników lub emerytów i rencistów

• Zapomogi

• Umorzenie pożyczek na cele mieszkaniowe

• Dopłata do pobytu dzieci w żłobkach, przedszkolach

• Pożyczki na cele mieszkaniowe

• Opodatkowanie świadczeń przyznanych emerytom i rencistom

• Działalność socjalna a VAT

• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ustawa o zamówieniach publicznych

• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ustawa o ochronie danych osobowych

• Błędy najczęściej popełnianie przez pracodawców w zakresie gospodarowania środkami zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych.

13. Dokumentacja i ewidencja wydatków ponoszonych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną.

14. Ustawa o ochronie danych osobowych a konieczność pozyskania niezbędnych  informacji  o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do pracodawców,  pracowników zajmujących się działalnością socjalną w zakładach pracy, przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli załogi oraz członków komisji socjalnych.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe