Szukaj szkolenia

Zarządzanie kompetencjami - III poziom interpretacja wyników oceny rocznej przygotowanie i udzielanie informacji zwrotnej oraz p

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zarządzanie kompetencjami - III poziom interpretacja wyników oceny rocznej, przygotowanie i udzielanie informacji zwrotnej oraz planowanie działań rozwojowych(kliknij temat szkolenia)
Cykl szkoleń z zakresu Zarządzania kompetencjami - kliknij tutaj


Program szkolenia:


PROGRAM Z PEŁNYM WYKORZYSTANIEM aplikacji BinBin© oraz fabularyzowanego studium przypadku Fab.STP więcej o aplikacji:  http://www.essey.com.pl/instrukcjascreeny25.03.pdf


1. Strukturalny model kompetencji – ModelS©. Podstawowe zasady doboru kompetencji do modelu i definiowania wskaźników. Wprowadzenie i krótkie powtórzenie ze szkolenia  poziomu


2. Krótkie omówienie możliwości podsumowywania i prezentacji wyników w różnych narzędziach oceny. Krótkie powtórzenie ze szkolenia  poziomu


3. Omówienie zasad pracy z informatyczną aplikacją BinBin©


4. Wykonanie oceny wybranych bohaterów studium przypadku z wykorzystaniem ww. aplikacji.

(UWAGA! studium przypadku to obszerny fabularyzowany materiał, który wprowadza Uczestników szkolenia w pełny kontekst funkcjonowania jego bohaterów, uwzględniając organizacyjną i kulturową rzeczywistość ich miejsca pracy, specyfikę samej pracy, relacje interpersonalne oraz charakterystykę poszczególnych ludzi i ich sposobu bycia – wszystko, co w codziennej rzeczywistości składa się na oddziałujące na człowieka otoczenie zawodowo-społeczne; z uwagi na obszerność i charakter tego studium przypadku Uczestnicy otrzymują materiał przed szkoleniem i są proszeni o zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem warsztatów; materiał ten ma za zadanie wprowadzić Uczestników w e wspólny kontekst organizacyjny, w ramach którego podczas szkolenia będą oceniać wybranych bohaterów; taka sama orientacja wszystkich Uczestników w środowisku będącym otoczeniem do sporządzana ocen da możliwość porównywania prac w parach/grupach, dyskutowania różnych podejść i analizowania korzyści z nich płynących; dzięki wspólnej rzeczywistości organizacyjnej wnoszonej przez fabularyzowane studium przypadku Uczestnicy  szkolenia mogą podczas warsztatu odnosić się do wspólnej rzeczywistości)

(prace warsztatowe w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)


5. Omówienie i analiza wyników oceny (wyniki z aplikacji IT) oraz sformułowanie wniosków z oceny (wprowadzenie trenera, indywidualne omówienie w grupach oraz  omówienie końcowych efektów na forum)


6.
 Przygotowanie działań korygujących/rozwojowych dla ocenianych osób.

  (prace warsztatowe w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)


  7.
   Przygotowanie informacji zwrotnej dla ocenianych osób.

   (prace warsztatowe w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)


   8. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej. 
   (ćwiczenia, symulacje)

   Grupa docelowa

   Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy z ocenianiem pracowników i chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym obszarze oraz dla tych, którzy szkolą kadrę menedżerską w zakresie oceny podwładnych i prowadzenia rozmów oceniających. Jest to istotne z uwagi na niewielki w programie szkolenia zakres wiedzy teoretycznej i ogólnie wprowadzającej w dziedzinę zarządzania kompetencjami. Jest to szkolenie z trzeciego poziomu cyklu ZK, więc ważne jest, by mieć wiedzę z zakresu pierwszego i drugiego poziomu, ponieważ podczas wykonywania oceny, analizy jej wyników i przygotowywania się do rozmowy oceniającej niewiele jest miejsca, na powtarzanie zasad tworzenia modeli kompetencji i narzędzi oceny.

   Certyfikaty

   Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

   Metodologia

   • miniwykład
   • omówienie/dyskusje
   • moderowane prace warsztatowe
   • symulacje

   Informacje dodatkowe

   • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
   • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
   • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
   • Pomagamy w rezerwacji noclegów
   • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

   Lokalizacje

   Kraków woj. małopolskie
   Hotel*** w centrum miasta
   darmowe
   Warszawa woj. mazowieckie
   Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
   darmowe
   Błąd serwera.

   Pozostałe szkolenia firmy

   Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
   Kompetea
   Do ustalenia
   750,00 zł (609,76 netto)
   Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 250,00 zł (1 016,26 netto)
   Controlling personalny - Controlling procesów HR
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 490,00 zł (1 211,38 netto)
   Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 490,00 zł (1 211,38 netto)
   Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 490,00 zł (1 211,38 netto)
   HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 490,00 zł (1 211,38 netto)
   HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 790,00 zł (1 455,28 netto)
   Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 390,00 zł (1 130,08 netto)
   Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 390,00 zł (1 130,08 netto)
   Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
   Kompetea
   Do ustalenia
   590,00 zł (479,67 netto)
   Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 390,00 zł (1 130,08 netto)
   Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 490,00 zł (1 211,38 netto)
   Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
   Kompetea
   Do ustalenia
   590,00 zł (479,67 netto)
   Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 550,00 zł (1 260,16 netto)
   Doskonalenie umiejętności menadżerskich
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 250,00 zł (1 016,26 netto)
   Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 290,00 zł (1 048,78 netto)
   Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 190,00 zł (967,48 netto)
   Przywództwo i zarządzanie zespołem
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 290,00 zł (1 048,78 netto)
   Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 390,00 zł (1 130,08 netto)
   Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 250,00 zł (1 016,26 netto)
   Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 250,00 zł (1 016,26 netto)
   Zarządzanie szkoleniami w organizacji
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 390,00 zł (1 130,08 netto)
   Czas pracy 2016 r.
   Kompetea
   Do ustalenia
   550,00 zł (447,15 netto)
   Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
   Kompetea
   Do ustalenia
   750,00 zł (609,76 netto)
   Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 290,00 zł (1 048,78 netto)
   Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
   Kompetea
   Do ustalenia
   2 400,00 zł (1 951,22 netto)
   PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
   Kompetea
   Do ustalenia
   2 400,00 zł (1 951,22 netto)
   Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
   Kompetea
   Do ustalenia
   1 490,00 zł (1 211,38 netto)

   Polecane szkolenia

   Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
   Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
   Do ustalenia
   1 100,00 zł (894,31 netto)
   Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
   Kompetea
   Do ustalenia
   750,00 zł (609,76 netto)
   Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   400,00 zł (325,20 netto)
   Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
   AVENHANSEN Sp. z o.o.
   Do ustalenia
   1 480,00 zł (1 203,25 netto)
   Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
   HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
   Do ustalenia
   1 500,00 zł (1 219,51 netto)
   Zarządzanie sobą poprzez cele
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Trening kompetencji menedżerskich
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Motywowanie pracowników I
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Budowa efektywnego zespołu
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Tworzenie biznesplanu
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie logistyczne
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie projektami - warsztaty
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie sytuacją kryzysową
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarzadzanie projektami
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Zarządzanie personelem
   ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
   Do ustalenia
   Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
   zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe