Szukaj szkolenia

Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji(formułowanie komunikatu rekrutacyjnego oraz wykorzystanie w ocenie selekcyjnej testów i wywiadów kompetencyjnych oraz Assessment Center)(kliknij temat szkolenia)
Cykl szkoleń z zakresu Zarządzania kompetencjami - kliknij tutaj


Program szkolenia:


1. Strukturalny model kompetencji – ModelS©. Podstawowe zasady doboru kompetencji do modelu i definiowania wskaźników –wprowadzenie, powtórzenie ze szkolenia  poziomu 1.


2. Omówienie związku między zawartością oraz zakresem modelu kompetencji a strategią i kulturą firmy.


3.
 Omówienie zasad tworzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy:

  • zasady przypisywania kompetencji do stanowisk pracy
  • błąd zbytniego różnicowania kompetencji względem stanowisk pracy przez ich całkowite rozdzielenie
  • nadawanie wag kompetencjom w modelu – wyznaczanie kompetencji kluczowych
  • różnicowanie stanowisk pracy za pomocą wag przypisanych do kompetencji
  • różnicowanie stanowisk pracy za pomocą zmiany wskaźników lub ich zakresów
  • relacja między elementami formalnego opisu stanowiska pracy a elementami opisu kompetencyjnego
  • definiowanie kluczowych kryteriów selekcyjnych na podstawie opisów stanowisk pracy i ich kontekstu


  4. Zasady formułowania komunikatu rekrutacyjnego wykorzystującego jednocześnie jego funkcję selekcyjną, jaki funkcję budowy wizerunku firmy, w tym także wizerunku pracodawcy.


  5. Wykonanie ogłoszenia rekrutacyjnego odpowiadającego na konkretne potrzeby firmy

   (na podstawie studium przypadku).


   6.
    Charakterystyka wywiadu jako techniki oceny kompetencji i jego rodzaje:

    • wywiad behawioralny
    • wywiad kompetencyjny
    • wywiad pogłębiony
    • wywiad diagnostyczny
    • wywiad retrospekcyjny /sytuacyjny
    • wywiad stresogenny
    • wywiad konfrontacyjny
    • wywiad panelowy


    7. Charakterystyka Assessment Center jako metody oceny kompetencji bazującej na technice obserwacji i wnioskowania.


    8. Sytuacja modelowa jako kontekst dla kompetencyjnych kryteriów selekcyjnych i podstawa przygotowania narzędzi do wywiadu i AC, czyli scenariusza wywiadu oraz scenariusza zadań i symulacji AC.


    9. Omówienie zasad przygotowywania scenariuszy wywiadu selekcyjnego opartego  o kompetencyjne kryteria selekcyjne oraz przygotowanie jego fragmentów.

    (prace warsztatowe  w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)


    10. Omówienie trudnych sytuacji występujących podczas wywiadów i sposobów radzenia sobie w takich okolicznościach.


    11. Przeprowadzenie symulacji wywiadów.

    (w symulacjach trener pełni rolę ocenianego; wywiady są w trakcie komentowane i omawiane; także scenariusz wywiadu podlega omówieniu w trakcie jego realizacji)


    12. Omówienie zasad przygotowywania zadań i symulacji AC do wykorzystania podczas krótkich spotkań selekcyjnych.


    13. Przeprowadzenie zadań i  symulacji oraz omówienie ich wyników.

    Grupa docelowa

    Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy zoceną selekcyjną i chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym obszarze oraz dla tych, którzy szkolą kadrę menedżerską w zakresie oceny selekcyjnej.

    Certyfikaty

    Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

    Metodologia

    • miniwykład
    • omówienie/dyskusje
    • moderowane prace warsztatowe
    • symulacje

    Informacje dodatkowe

    • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
    • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
    • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
    • Pomagamy w rezerwacji noclegów
    • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

    Lokalizacje

    Kraków woj. małopolskie
    Hotel*** w centrum miasta
    darmowe
    Warszawa woj. mazowieckie
    Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
    darmowe
    Błąd serwera.

    Pozostałe szkolenia firmy

    Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
    Kompetea
    Do ustalenia
    750,00 zł (609,76 netto)
    Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 250,00 zł (1 016,26 netto)
    Controlling personalny - Controlling procesów HR
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 490,00 zł (1 211,38 netto)
    Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 490,00 zł (1 211,38 netto)
    Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 490,00 zł (1 211,38 netto)
    HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 490,00 zł (1 211,38 netto)
    HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 790,00 zł (1 455,28 netto)
    Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 390,00 zł (1 130,08 netto)
    Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 390,00 zł (1 130,08 netto)
    Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
    Kompetea
    Do ustalenia
    590,00 zł (479,67 netto)
    Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 390,00 zł (1 130,08 netto)
    Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 490,00 zł (1 211,38 netto)
    Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
    Kompetea
    Do ustalenia
    590,00 zł (479,67 netto)
    Doskonalenie umiejętności menadżerskich
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 250,00 zł (1 016,26 netto)
    Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 290,00 zł (1 048,78 netto)
    Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 190,00 zł (967,48 netto)
    Przywództwo i zarządzanie zespołem
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 290,00 zł (1 048,78 netto)
    Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 390,00 zł (1 130,08 netto)
    Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 250,00 zł (1 016,26 netto)
    Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 250,00 zł (1 016,26 netto)
    Zarządzanie szkoleniami w organizacji
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 390,00 zł (1 130,08 netto)
    Czas pracy 2016 r.
    Kompetea
    Do ustalenia
    550,00 zł (447,15 netto)
    Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
    Kompetea
    Do ustalenia
    750,00 zł (609,76 netto)
    Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 290,00 zł (1 048,78 netto)
    Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
    Kompetea
    Do ustalenia
    2 400,00 zł (1 951,22 netto)
    PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
    Kompetea
    Do ustalenia
    2 400,00 zł (1 951,22 netto)
    Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
    Kompetea
    Do ustalenia
    1 490,00 zł (1 211,38 netto)

    Polecane szkolenia

    Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
    Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
    Do ustalenia
    1 100,00 zł (894,31 netto)
    Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
    Kompetea
    Do ustalenia
    750,00 zł (609,76 netto)
    Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    400,00 zł (325,20 netto)
    Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
    AVENHANSEN Sp. z o.o.
    Do ustalenia
    1 480,00 zł (1 203,25 netto)
    Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
    HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
    Do ustalenia
    1 500,00 zł (1 219,51 netto)
    Zarządzanie sobą poprzez cele
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Trening kompetencji menedżerskich
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Motywowanie pracowników I
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Budowa efektywnego zespołu
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Tworzenie biznesplanu
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie logistyczne
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie projektami - warsztaty
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie sytuacją kryzysową
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarzadzanie projektami
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Zarządzanie personelem
    ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
    Do ustalenia
    Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
    zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe