Szukaj szkolenia

Zarządzanie kompetencjami - poziom II przygotowanie narzędzi oceny i opracowanie zasad funkcjonowania całego systemu oceny okres

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zarządzanie kompetencjami - poziom II przygotowanie narzędzi oceny i opracowanie zasad funkcjonowania całego systemu oceny okresowej(kliknij temat szkolenia)
Cykl szkoleń z zakresu Zarządzania kompetencjami - kliknij tutaj

W ramach szkolenia Uczestnik otrzymuje dodatkowo książkę wraz z zawartą w niej aplikacją IT
\"Ocena pracowników. Nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji\"

PROGRAM Z PEŁNYM WYKORZYSTANIEM informatycznej aplikacji BinBin© więcej o aplikacji: http://www.essey.com.pl/instrukcjascreeny25.03.pdf


1. Strukturalny model kompetencji – ModelS©. Podstawowe zasady doboru kompetencji do modelu i definiowania wskaźników. Wprowadzenie i krótkie powtórzenie ze szkolenia  poziomu


2.
 Wybór metody, techniki, narzędzia i skali oceny

  • metody i techniki oceny kompetencji – przypomnienie
  • przegląd i omówienie rodzajów narzędzi oceny okresowej
  • przegląd i omówienie skal oceny kompetencji w powiązaniu z rodzajem narzędzia


  3. Warunki komplementarności wybranego narzędzia z charakterystyką modelu kompetencji – nie każdy model da się wpisać w każde narzędzie oceny (omówienie, przegląd i ćwiczenia praktyczne).


  4. Przygotowanie 3 różnych narzędzi oceny:

  • arkusz zbudowany na skali natężeń dla wskaźników(arkusz SNW)
  • arkusz zbudowany na skali natężeń dla kompetencji (arkusz SNK)
  • arkusz zerojedynkowy w wersji 1/0-1 bez wykorzystania skali natężeń

  oraz arkusz zerojedynkowy w wersji 0-1/1 bez wykorzystania skali natężeń (to dwie wersje tego samego narzędzia)

  (prace warsztatowe, praktyczne z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)


  5. Omówienie możliwości podsumowywania i prezentacji wyników w skonstruowanych narzędziach oceny.


  6. Omówienie zasad i możliwości oceny potencjału pracowników w ramach klasycznej obserwacyjnej oceny pracowników i uwzględnienie w SOOP także cyklicznej oceny sytuacyjnej na przykładzie Assesssment Center.

  • omówienie podstawowych zasad AC i warunków włączenia tej metody do rocznego SOOP
  • omówienie rodzajów zadań, które można zastosować jako AC w ramach SOOP

  7. Wypracowanie kilku zadań AC umożliwiających ocenę potencjału uzupełniającą ocenę z bezpośrednich obserwacji w warunkach pracy.
   
  (prace warsztatowe, praktyczne z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)

  Grupa docelowa

  Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy z modelami kompetencyjnymi i narzędziami oceny kompetencji oraz tych, którzy stoją przed zadaniem przygotowania, zweryfikowania, zmodyfikowania lub/i wdrożenia takiego rozwiązania. Jest to istotne z uwagi na niewielki w programie szkolenia zakres wiedzy teoretycznej i ogólnie wprowadzającej w dziedzinę zarządzania kompetencjami. Jest to szkolenie z drugiego poziomu cyklu ZK, więc ważne jest, by mieć wiedzę z zakresu pierwszego poziomu, ponieważ podczas omawiania narzędzi oceny niewiele jest miejsca, na powtarzanie zasad tworzenia modeli i ich operacjonalizacji.

  Certyfikaty

  Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

  Metodologia

  • miniwykład
  • omówienie/dyskusje
  • praca z przykładami narzędzi z praktyki ZZL
  • moderowane prace warsztatowe

  Informacje dodatkowe

  • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
  • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
  • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
  • Pomagamy w rezerwacji noclegów
  • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

  Lokalizacje

  Kraków woj. małopolskie
  Hotel*** w centrum miasta
  darmowe
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
  darmowe
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Controlling personalny - Controlling procesów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 790,00 zł (1 455,28 netto)
  Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 550,00 zł (1 260,16 netto)
  Doskonalenie umiejętności menadżerskich
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 190,00 zł (967,48 netto)
  Przywództwo i zarządzanie zespołem
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Czas pracy 2016 r.
  Kompetea
  Do ustalenia
  550,00 zł (447,15 netto)
  Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
  Kompetea
  Do ustalenia
  2 400,00 zł (1 951,22 netto)
  PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  2 400,00 zł (1 951,22 netto)
  Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)

  Polecane szkolenia

  Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Do ustalenia
  1 100,00 zł (894,31 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  400,00 zł (325,20 netto)
  Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 480,00 zł (1 203,25 netto)
  Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
  HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
  Do ustalenia
  1 500,00 zł (1 219,51 netto)
  Zarządzanie sobą poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Trening kompetencji menedżerskich
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Motywowanie pracowników I
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowa efektywnego zespołu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Tworzenie biznesplanu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie logistyczne
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami - warsztaty
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie sytuacją kryzysową
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarzadzanie projektami
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie personelem
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe