Szukaj szkolenia

Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

- nabycie przez uczestników umiejętności identyfikacji najważniejszych obszarów problemowych w projektach w ramach POKL,

- nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z najczęstszymi i najgroźniejszymi problemami występującymi w trakcie realizacji projektów,

- zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o dofinansowanie i sposobów radzenia sobie z nimi,

-  nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z problemami technicznymi w Generatorach Wniosków: Aplikacyjnych i Płatniczych

- zdobycie przez uczestników wiedzy dot. sprawnego zarządzania projektem w ramach POKL

 

Program szkolenia

1. Przystępujemy do konkursu

a) Łatwo pozyskać, trudniej zrobić – działania/poddziałania najtrudniejsze w realizacji

b) Projekty „łatwe” – od mikrograntów do projektów ogólnopolskich

c) Procedura aplikacyjna – największe pułapki

d) Kryteria oceny projektów – na co zwrócić uwagę

e) Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) – czyli o najczęstszej przyczynie odrzucenia wniosku

f) Skuteczne aplikowanie – wskazówki praktyczne

2. Obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL

a) Podstawy pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (wymagania sprzętowe, instalacja),

b) Omówienie problematycznych funkcjonalności GWA,

c) Wypełnianie poszczególnych pól – uwaga na „haczyki”

d) Przygotowanie pliku do złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs – aby nie odpaść formalnie

3. Rozliczanie i przygotowanie wniosku o płatność

a) kwalifikowalność kosztów – na jakie koszty nie możemy sobie pozwolić?

b) monitoring finansowy projektu – uważaj na kwoty i terminy!

c) omówienie poszczególnych funkcjonalności Generatora Wniosków Płatniczych – „wpadki” techniczne w GWP

d) część opisowa wniosku o płatność

- opis działań przeprowadzonych w bieżącym okresie rozliczeniowym – szczegółowo, czy ogólnie?

- opis działań planowanych do przeprowadzenia w przyszłym okresie rozliczeniowym

- opis problemów w realizacji projektu – co warto wpisać, a czego unikać?

e) część finansowa wniosku o płatność

- postęp finansowy realizacji projektu – co z czym ma się zgadzać?

- uzyskany przychód projektu i korekty finansowe – kiedy wypełniać?

- źródła finansowania wydatków – prosta tabelka z kilkoma haczykami

- rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego – trudności z wkładem własnym

- harmonogram płatności – metodologia tworzenia

- załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem – najczęściej popełniane błędy

- załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – jak sprawdzić, żeby się zgadzało?

4. Koordynowanie projektu

a) Zapewnienie rezultatów projektu, w zgodzie z zasadą proporcjonalności – co zrobić, żeby nie zwracać dotacji?

b) Projektowanie narzędzi zarządzania projektem – aby projekt „toczył się sam”

c) Inicjalizacja projektu – najważniejszy dobry start

d) Zasady promocji projektu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów PO KL na lata 2007-2013” – jak promować, żeby się nikt nie przyczepił?

e) Dylematy rekrutacji

- kryteria wyboru uczestników

- co zrobić, gdy brakuje chętnych?

f) Formularz PEFS – jak sprawdzić i z czym ma się zgadzać?

g) Jak wprowadzać zmiany w projekcie?

- procedura wprowadzania zmian

- dozwolone zmiany

- jakich zmian się wystrzegać?

h) Gdy przychodzi kontrola

- zasady postępowania w czasie kontroli projektu

- co w przypadku nieprawidłowości – jak wdrażać zalecenia pokontrolne?

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania projektami, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w projektach, tworzenia biznesplanu. Uczestnikom szkoleń stara się przekazywać przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na kilkuletniej pracy przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów takich jak PHARE, ZPORR, SPO RZL oraz PO KL, a także przy projektach biznesowych.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora finansów publicznych, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego realizujący projekty oraz planujący pozyskać dotację w ramach PO KL, oraz do przedstawicieli sektora pozarządowego, firm i instytucji szkoleniowych, realizujących projekty w ramach POKL oraz zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na projekty szkoleniowo-doradcze.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego). Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na stronie: https://adept.pl.

Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Coaching
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Rekrutacja i selekcja pracownika
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Headhunting
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Coaching
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe