Szukaj szkolenia

Zarządzanie różnorodnością pokoleń na rynku pracy - jak komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników12

Cena brutto - za jednego uczestnika

Grupa docelowa

Dyrektorzy, kierownicy, kadra menedżerska, mistrzowie, brygadziści, specjaliści, HR Business Partnerzy, doradcy zawodowi, kadra akademicka.

Cele szkolenia

- Poznanie preferencji komunikacyjnych pokolenia Baby Boomers, X, Y i Z 

- Nauczenie się stosowania adekwatnego do pokolenia stylu przywództwa i udzielania zróżnicowanej informacji zwrotnej 

- Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych i motywacyjnych w kontaktach i w zarządzaniu osobami z innego pokolenia

Program ramowy

Dzień 1 (8 godzin)  
1. Wprowadzenie  

2. Komunikacja a różne rodzaje percepcji   
   a. Subiektywne interpretacje komunikatów i rzeczywistości 

3. Różnice pokoleniowe  
   a. poznanie preferencji komunikacyjnych z pokoleniem X, Y, Z, Baby Boomers  

4. Kanały komunikacji w kontekście różnic pokoleniowych  
   a. rola i wpływ treści, formy oraz mowy ciała w komunikacji 
   b. doświadczenie przez uczestników zjawiska oddzielenia różnych kanałów komunikacji 

5. Gdy niemożliwe staje się możliwe – zadanie z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości) 
- Uczestnicy w podgrupach (przy stolikach) otrzymują zadanie do wykonania. Polega ono na stworzeniu, z dostarczonych elementów, konstrukcji, która pozornie jest niemożliwa do stworzenia. Po kilku minutach, w większości bezowocnych prób, dzięki wskazówkom prowadzącego, udaje się wykonać zadanie. Ćwiczenie w szybki i bardzo obrazowy sposób ilustruje w jaki sposób można wpływać na zmianę postawy u innych osób. Ćwiczenie pokazuje w praktyce różnice międzypokoleniowe w ramach współpracy, komunikacji i podejścia do rozwiązywania problemów.

6. Błędy i bariery komunikacyjne w komunikacji międzypokoleniowej  
   a. rola i wpływ barier fizycznych, semantycznych, psychologicznych 
   b. bariery towarzyszące procesom komunikacji  
   c. sytuacje trudne spowodowane nieświadomym tworzeniem barier  
   d.sposoby niwelujące bariery w komunikacji i współpracy 
   e. projekcje i założenia międzypokoleniowe 

7. Metaprogram kierunku motywacji – czyli jak się komunikować żeby motywować  
   a. wpływ komunikatów na motywowanie i efektywność innych 
   b. pokazanie barier i błędów w komunikacji w praktycznym działaniu oraz wypracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych 

8. Informacja zwrotna we współpracy międzypokoleniowej  
   a. udzielanie efektywnej informacji zwrotnej 
   b. wykorzystanie metaprogramu kierunku motywacji podczas udzielania informacji zwrotnej 
   c. konstruowanie komunikatów informacji zwrotnej dostosowanych do stylów interpersonalnych i generacji pokoleniowych 
   d. dostosowanie częstotliwości udzielania informacji zwrotnej do pokoleń X, Y i Z 

9. Skuteczna komunikacja lidera i zarządzanie w sytuacjach trudnych  
   a. konstruowanie efektywnych komunikatów dostosowanych do różnic międzypokoleniowych w sytuacjach trudnych 
   b. feedback interwencyjny 

10. Rozmowa rekrutacyjna w kontekście różnic międzypokoleniowych 
    a. trzy najważniejsze pytania w rekrutacji – czyli praktyczne narzędzia a stereotypy rekrutacyjne  

11. Zakończenie warsztatu - podsumowanie 


Szczegółowy program jest zawsze dostosowywany do indywidualnych celów i potrzeb firmy oraz uczestników.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

- Poznają preferencje komunikacyjne pokolenia Baby Boomers, X, Y i Z 
- Zrozumieją jakie są ich charakterystyczne zachowania, jakie jest podejście do zmiany i do rozwiązywania problemów 
- Nauczą się stosować adekwatny do pokolenia styl przywództwa i udzielać zróżnicowaną informację zwrotną 
- Znajdą wspólny język z podwładnymi i współpracownikami 
- Zdobędą sposoby eliminowania lub ograniczania konfliktów i nieporozumień związanych z różnicami międzypokoleniowymi

Certyfikat

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training. 
 

Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów i coachingów.

Metodyka*

90% czasu warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi. 
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba. 
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski. 

*Metodyka - metody realizacji szkolenia (nie mylimy metodyki z metodologią, która jest nauką o badaniach naukowych stosowanych w danej dziedzinie).

Informacje dodatkowe

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych.Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w biznesie: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje.


Profesjonalizm naszego zespołu trenerów i coachów gwarantują następujące certyfikaty: ICC (International Coaching Community), Certyfikat Coach LMI™, Hogan Assessment Systems, Insights Discovery, Certyfikat Praktyk i Master NLP (The Society of Neuro-Linguistic Programming – Christina Hall, USA), MaxieDISC, DISC, De Bono Thinking Systems (Six Thinking Hats trainer, Indigo Busieness London), Andreas Novak Consulting Berlin – Lateral Thinking, TOC for Education Inc., Professor Tony Buzan – Mind Mapping for Business, Certyfikat Modelu ROI™ (USA – J. J. Phillips), Certyfitat ROI Institute oraz metodologii HPI (USA), Certyfikat ASTD (USA), HRD BP (Human Resources Development Business Partnering).

VR Training

Adam Sobiechart
505
Godziny kontaktu
8:00 - 18:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

OUTPLACEMENT W DZIAŁANIU
VR Training
Do ustalenia
MENEDŻERSKI ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
VR Training
Do ustalenia
DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKA
VR Training
Do ustalenia
TRZY NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA W REKRUTACJI
VR Training
Do ustalenia
MOTYWACJA POZAFINANSOWA
VR Training
Do ustalenia
Coaching w pracy menedżera (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
20 295,00 zł (16 500,00 netto)
Zarządzanie różnorodnością pokoleń na rynku pracy - jak komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers
VR Training
Do ustalenia
6 765,00 zł (5 500,00 netto)
Zarządzanie zespołem w praktyce
VR Training
Do ustalenia
6 765,00 zł (5 500,00 netto)
Coaching w pracy menedżera (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Zarządzanie zespołem w praktyce
VR Training
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Komunikacja w zarządzaniu z uwzględnieniem aspektów mobbingu
VR Training
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Komunikacja w zarządzaniu z uwzględnieniem aspektów mobbingu
VR Training
Do ustalenia
6 765,00 zł (5 500,00 netto)
Motywacyjne zarządzanie zespołem (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
13 530,00 zł (11 000,00 netto)
Motywacyjne zarządzanie zespołem (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
1 722,00 zł (1 400,00 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe