Szukaj szkolenia

Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix

Wprowadzenie


  Prezentacja podejścia 4ATMT Mix ©


  Praktyczne przygotowanie elementów na 4 polach matrycy 4A

  • z pomocą trenera uczestnicy w małych zespołach (parach) bazując na swej praktyce kierowniczej definiują różnorodne sposoby oddziaływania na pracownika w poszczególnych 4 aspektach modelu
  • zespoły prezentując i omawiając swe opracowania wymieniają się wykonaną pracą


  Praktyczne przećwiczenie różnorodnego oddziaływania w stosunku do różnych osób

  • uczestnicy zapoznają się ze studium przypadku, w którym będą opisani różni bohaterowie w kontekście swej pracy i różnorodnych wydarzeń. Każdy z bohaterów ma swą wyrazistą charakterystykę, która wymaga innego traktowania i podejścia; uczestnicy mają za zadanie przygotować swój plan działania wobec różnych bohaterów studium przypadku w różnych sytuacjach
  • po pierwszym etapie pracy nad swoim planem działania uczestnicy prezentują go, co jest omawiane na forum z komentarzem i wskazówkami trenera (ten etap prac jest różnie organizowany w zależności od preferencji i gotowości uczestników, a także specyfiki całej grupy – np. prezentują po kolei wszyscy choć tylko jedną reakcję i omówienie jest na koniec lub omówienie jest po każdej prezentacji poświęconej jednej reakcji).
  • po pierwszym etapie omawiania rozwiązań przygotowanych przez uczestników wprowadzana jest dalsza część ST i losów bohaterów, po której uczestnicy ponownie przygotowują plan działań; uwzględniając nowe wątki; ponownie jest to prezentowane i omawiane.

Grupa docelowa

Menadżerowie zarządzający ludźmi

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Metodologia

Co to jest 4ATMT Mix ?

4ATeam/GroupIndividualMemberTreatment-MixÓ (w skrócie 4ATMT MixÓ) to model zarządzania zespołem mający na celu wzmocnienie u pracowników poczucia sensu pracy i zaangażowania w nią oraz przeciwdziałanie rozwijaniu się wrogich zachowań organizacyjnych.

Jest to to rozwiązanie bazujące na klasycznych zasadach psychologii motywacji oraz różnic indywidualnych połączone z uniwersalnie efektywnymi regułami zarządzania marketingowego opartego na modelu McCarthy’ego 4P marketing-mix. 4A TMT MixÓopisuje zasady organizacji pracy ludzi i zarządzania ich aktywnością zawodową, które leżą w zakresie odpowiedzialności i możliwości menedżerów operacyjnych, czyli są pochodną stylów zarządzania. Podstawą poprawnego wzmacniającego oddziaływania na pracowników w tym modelu jest utrzymywanie właściwej równowagi między ich motywacją wewnętrzną i zewnętrzną, a tym samym wzmocnienie u pracownika jego poczucia sensu i kontroli swej pracy.

Podstawowe założenie proponowanego podejścia to traktowanie środowiska zespołu jak dynamicznego rynku, na którym prowadzi się wszelkie działania, a pracowników należących do tego zespołu jak ‘klientów’, natomiast zlecane im zadania i obowiązki jak ‘produkty’, które trzeba tym klientom dobrze sprzedać. Klienci na zewnętrznym rynku są różni i oczywiste jest, że trzeba do nich dopasować zarówno sam produkt, jak i towarzyszące mu elementy np. cenę, sposób promocji oraz kanał i warunki dystrybucji. Analogiczna charakterystyką ma klient wewnętrzny, czyli ktoś z kim współpracuje się w ramach jednej firmy. Podejście 4ATMT MixÓ idzie jeszcze dalej i zakłada traktowanie pracownika również jako klienta wewnętrznego, a zespół oraz szefa jak mały rynek, na którym oddziałują siły bardzo zbliżone do tych na klasycznym rynku, gdzie działają reguły marketingu. Każdy z członków zespołu wymaga doboru innych rozwiązań w zakresie czterech podstawowych aspektów: sposobu definiowania/przekazywania założeń i celów zadania (Achievement), sposobu motywowania (Arousing of action), oferowanej samodzielności (Autonomy of action) oraz sposobu przekonywania / wywierania wpływu (Affecting), co daje model 4A. W ramach tych czterech podstawowych aspektów przedstawione są różnorodne podejścia ukazujące szeroką gamę możliwości wyboru stylu zarządzania (sposobu oddziaływania na ludzi), które będzie dopasowane zarówno do indywidualnych oczekiwań i potrzeb jednostki, jak i będzie uwzględniało charakter sytuacji i wykonywanego zadania.

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** lub centrum konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** lub centrum konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Zakopane woj. małopolskie
Hotel Resort & SPA****
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Gdańsk Jelitkowo - Hotel blisko plaży
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Controlling personalny - Controlling procesów HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
Kompetea
Do ustalenia
1 550,00 zł (1 260,16 netto)
Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe