Szukaj szkolenia

Ochrona środowiska

(54 ofert)
szkolenie
rabat
cena (zł)
-
lokalizacja
https://perfectiodc.pl/
https://effectgroup.pl/
https://www.wsb.pl/gdansk/
https://superszkolenia.pl/
https://szkolenia.com/firma/theta-consulting-sp.z-o.o.-545
https://szkolenia.com/szkolenie/szkolenie-on-line-polski-lad-rewolucja-w-kadrach-i-placach-od-1-stycznia-2022r.-51357
https://www.cpi.com.pl/
https://szkolenia.com/firma/hillway-training-consulting-sp.j.-458
https://kompetea.pl/szkolenia/interpersonalne/
https://szkolenia.com/firma/grupa-szkoleniowa-solberg-1158
https://szkolenia.com/szkolenie/effective-problem-solving-wg-podrecznika-aiag-46838
https://szkolenia.com/szkolenia?q=Centrum+Szkoleniowe+PROGRESS+Anna+Kleczko
https://www.tuv.com/poland/pl/lp/tuv-rheinland-academy/search.html?term=&filter=%5B%5D&offset=0&wt_mc=Other.external-link.no-interface.PL22_A02_GPLP.PL22_A02_GPLP03_BN_02.banner.banner_szkoleniacom&cpid=PL22_A02_GPLP03_BN_02
https://www.edufuturo.pl/katalog-szkolen/kalendarz-szkolen.html?month=11&year=2020&next=1
https://www.lynskysolutions.pl/
https://superszkolenia.pl/
5% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Gdańsku lub online.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
05.04.2022 - 08.04.2022
pewne
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem lub online.
Zakopane, Zakopane, małopolskie
22.03.2022 - 25.03.2022
pewne
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTOSOWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH DO KONKLUZJI BAT
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
23.02.2022 - 23.02.2022
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Online, Online, dolnośląskie
27.01.2022 - 28.01.2022
pewne
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Aktualne obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2021/2022 - elektroniczny rejestr BDO, ...
Online, Online, dolnośląskie
18.02.2022 - 18.02.2022
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r. Zasady raportowania do Krajowej Bazy.
Online, Online, dolnośląskie
17.02.2022 - 17.02.2022
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Sprawozdawczość odpadowa i produktowa w systemie BDO – 1-dniowe warsztaty praktyczne. Online.
Online, Online, dolnośląskie
11.02.2022 - 11.02.2022
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Odpady budowlane, przemysłowe - obowiązki branży budowlanej wynikające z aktualnych przepisów o ochronie środowiska.
Online, Online, dolnośląskie
10.02.2022 - 10.02.2022
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Kierownik składowiska odpadów oraz Kierownik spalarni i współspalarni. 2-dniowe szkolenie przygotowujące do ...
Online, Online, dolnośląskie
21.02.2022 - 22.02.2022
pewne
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Magazynowanie odpadów w praktyce - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 – 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Online, Online, dolnośląskie
25.02.2022 - 25.02.2022
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Odpady na uczelniach wyższych – Baza danych o odpadach (BDO), wymagania prawne, ewidencja odpadów, sprawozdawczość.
Online, Online, dolnośląskie
28.01.2022 - 28.01.2022
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Rejestr BDO i gospodarka odpadami dla początkujących – 1-dniowe warsztaty szkoleniowe. Kompendium cennej wiedzy.
online, online, dolnośląskie
25.01.2022 - 25.01.2022
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
OOŚ W PROCESIE INWESTYCYJNYM, ROLA RAPORTU OOŚ (WARSZTATY, STUDIUM PRZYPADKÓW) I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
AMG Szkolenia
Hotel Lido, Jurata, pomorskie
21.06.2022 - 24.06.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH: WARSZTATY KOMPUTEROWE
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
15.03.2022 - 18.03.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I OPŁATY W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI. WARSZTATY W BAZIE BDO
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
01.03.2022 - 04.03.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
Sprawozdawczość opakowaniowa i produktowa w BDO (w tym opłata recyklingowa) oraz produkty objęte wpisem do BDO
Katowice, Katowice, śląskie
28.01.2022 - 28.01.2022
910,20 zł (740,00 netto)
TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW – STOSOWANIE PRZEPISÓW W PRAKTYCE
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
23.02.2022 - 23.02.2022
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Online, Online, dolnośląskie
24.01.2022 - 25.01.2022
pewne
1 414,50 zł (1 250,00 netto)
Migracja dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi oraz zwalczanie ASF w praktyce inspekcji weterynaryjnej
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
23.02.2022 - 23.02.2022
799,50 zł (650,00 netto)
Ochrona powietrza: ograniczanie emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO; warsztaty
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
15.03.2022 - 18.03.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
IUCLID 6 – REACH / CLP. Warsztaty komputerowe
AMG Szkolenia
Hotel Lido, Jurata, pomorskie
21.06.2022 - 24.06.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Zakopane, Zakopane, małopolskie
28.03.2022 - 31.03.2022
pewne
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Warsztaty opracowania kart charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878/UE; notyfikacja mieszanin stwarzających zagrożenie
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
01.03.2022 - 04.03.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
Gospodarowanie odpadami, w tym odpadami poużytkowymi: najważniejsze zagadnienia
AMG Szkolenia
Hotel Lido, Jurata, pomorskie
28.06.2022 - 01.07.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
14.03.2022 - 15.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2021 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
17.03.2022 - 18.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
03.02.2022 - 03.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa/ ONLINE, mazowieckie
07.02.2022 - 08.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
10.02.2022 - 10.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
18.02.2022 - 21.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
23.03.2022 - 24.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
18.03.2022 - 18.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
07.02.2022 - 07.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
25.01.2022 - 26.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
07.02.2022 - 08.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
14.02.2022 - 14.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
14.03.2022 - 14.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
18.03.2022 - 18.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
04.02.2022 - 04.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
09.03.2022 - 09.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
31.01.2022 - 31.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - aktualny stan prawny
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
17.02.2022 - 18.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
23.02.2022 - 24.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt w praktyce administracji publicznej; zwalczanie ASF. Edycja rozszerzona
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
15.03.2022 - 18.03.2022
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
01.02.2022 - 01.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm
Katowice, Katowice, śląskie
02.02.2022 - 02.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Odpady w firmach - wymagania prawne najnowsze zmiany ewidencja sprawozdawczość gospodarka odpadami w praktyce
Katowice, Katowice, śląskie
10.02.2022 - 10.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
System BDO od podstaw - wymagania, zmiany, praktyka
Katowice, Katowice, śląskie
16.02.2022 - 16.02.2022
725,70 zł (590,00 netto)
Podstawy raportowania KOBIZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty
Katowice, Katowice, śląskie
25.02.2022 - 25.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Katowice, Katowice, śląskie
31.01.2022 - 31.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)

Ochrona środowiska - otwarte kursy i szkolenia

Interesuje Cię ochrona środowiska i chcesz poznać najnowsze regulacje prawne w tej tematyce? Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć działania ekologiczne w biurze i stworzyć kodeks ekologiczny w firmie skorzystaj z oferty szkoleń z zakresu ochrony środowiska, które są dostępne w naszej bazie kursów. Do osiągnięcia sukcesu w warunkach dzisiejszej gospodarki niezbędne są zgodne z unijnymi rozporządzeniami działania proekologiczne. Sprawdź, jak możesz wdrożyć je w swoim biznesie.

Działania firm na rzecz ochrony środowiska – kursy i szkolenia

Co tak naprawdę oznacza proekologiczny model biznesu przedsiębiorstwa? Jak przekuć działania na rzecz ochrony środowiska w globalny sukces i dobry wizerunek firmy? W naszej bazie szkoleń znajdziesz kursy ochrony środowiska, dzięki którym poznasz odpowiedzi na te pytania i nauczysz się jak respektować polskie i unijne prawo ochrony środowiska. Zmniejszysz koszty materiałów, opłat za energię oraz za wywóz śmieci dzięki sprawnej gospodarce odpadami w firmie i wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii.

Chciałbyś zawodowo zajmować się ochroną środowiska? Polecamy certyfikowane szkolenia specjalistów ds. ochrony środowiska, kursy dotyczące sporządzania sprawozdań do KOBIZE, trans granicznego przemieszczani odpadów oraz sporządzania kart charakterystyki wyrobów i substancji chemicznych.

Nie bądź obojętny na zmiany w prawie unijnym i zadbaj o bezpieczeństwo środowiska i dobre imię Twojej firmy. Wybierz profesjonalne szkolenie dotyczące ochrony środowiska z naszej bazy szkoleń.

 

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe