Szukaj szkolenia

Szkolenie z asertywności: czym jest asertywność, na czym polega i co może dać dobrego

 

Szkolenie z asertywności: czym jest asertywność, na czym polega
i co może dać dobrego

 

W KM Studio oferujemy naszym Klientom szkolenie Asertywność, czyli stanowczo i  łagodnie do przodu. Jest to szkolenie dwudniowe, które prowadzimy metodą warsztatową, wykorzystując intensywnie interakcje z uczestnikami. Aby polecić szkolenie Asertywności… warto na początek opowiedzieć co się kryje za samym pojęciem asertywności.

 

Czym jest asertywność?

 

Asertywność to rodzaj postawy wobec siebie i innych, opartej na szacunku, przejawiającej się w zachowaniu, emocjach

i wiedzy/przekonaniach.

 

Na poziomie emocji człowiek asertywny czuje się pewny siebie i wartościowy w relacjach z innymi oraz z samym sobą.

Te uczucia są stabilne i nie podatne na okoliczności zewnętrzne, to znaczy, że są obecne zarówno w sytuacjach miłych, jak

i nieprzyjemnych ( np. konflikt), w relacjach partnerskich jak i niesymetrycznych ( np. z przełożonym).

 

Jeśli chodzi o wiedzę, czy przekonania, to człowiek asertywny myśli, że zarówno od sam jak i inni ludzie są „w porządku”. Przyznaje i sobie i innym prawo do realizowania osobistych celów, reprezentowania swoich interesów, wyrażania opinii, poglądów, generalnie do wyrażania siebie. Asertywność zakłada, że w relacji z drugim człowiekiem ani ja ani ten

drugi nie jest lepszy ani gorszy.

 

Żeby mieć poczucie własnej wartości asertywna osoba nie potrzebuje, nikogo poniżać, ani siebie stawiać na bardziej uprzywilejowanej pozycji. Do bliskiej, dobrej relacji nie potrzebuje też się wycofywać na pole uległości. Jeśli chodzi

o zachowanie, to asertywny człowiek dba o swoje granice ale też nie przekracza granic drugiej osoby w takich sytuacjach jak:  wyrażanie potrzeb, próśb

i oczekiwań, egzekwowanie umów, przekonywanie, odmawianie, wyrażanie opinii, poglądów,

w tym przekazywanie informacji zwrotnej.  

 

Na czym polega szkolenie asertywności?

 

 Otóż, podczas dwudniowego kursu asertywności uczestnicy pod okiem trenera umiejętności interpersonalnych ćwiczą zachowania asertywne w trudnych dla siebie sytuacjach.

 

Sam trening zachowań to jednak za mało, żeby zastosować umiejętności asertywnego postępowania w realnych relacjach zawodowych czy z bliskimi. Podczas szkolenia asertywności robimy dlatego także trening mentalny i emocjonalny, czyli pracujemy z uczestnikami nad tym, aby pożądane zachowania umieć zastosować w życiu dzięki głębokim przekonaniom podpartym poczuciem własnej wartości zakorzenionym w emocjach. Łatwo się domyśleć, że nasz trening asertywności

to dość głęboka praca, czasami podobna jak na terapii. Często bowiem ( o ile nie zawsze) kłopot z asertywnością nie polega na tym, że człowiek nie wie jak należy się zachować, aby było to asertywne, tylko jego myśli i/lub uczucia uniemożliwiają mu takie zachowanie w kontakcie z konkretną osobą.

 

Staramy się dotrzeć do tych przekonań o sobie i innych, które generują poczucie niższości, bycia mało wartym, mniej ważnym i pokazujemy naszym uczestnikom w jaki sposób te przeszkody pokonywać zamieniając nieużyteczne na aktualnie potrzebne i realistyczne.

 

W czasie treningu asertywności pracujemy nad nazywaniem i ujawnianiem uczuć i myśli, które pojawiają się podczas ćwiczeń. Zachęcamy uczestników do dzielenia się swoimi odkryciami związanymi z pracą wewnętrzną, pytamy czy podobne wrażenia jak podczas odgrywania ról pojawiają się w codziennych kontaktach, przyglądamy się im wspólnie. Na tym nie koniec, podczas szkolenia asertywności zawsze szukamy rozwiązań: słów, argumentów, tonu głosu, postawy ciała, gestów, które

będą właściwe i użyteczne w realnej sytuacji.

 

Podczas szkolenia asertywność w KM Studio – szkolenia raczej odgrywamy role niż „robimy scenki”. Różnica polega na głębokości doświadczenia. Nie chodzi o wyćwiczenie gotowego zdania, lecz raczej o znalezienie roli, która będzie naturalna

i stymulująca wewnętrzną moc i mądrość w rzeczywistej sytuacji. Bardzo nam zależy, aby zmiany postaw naszych uczestników były trwałe i satysfakcjonujące.

 

Zatem, trening asertywności w KM Studio to z jednej strony ćwiczenie zachowań w interakcji z innymi uczestnikami, często nagrywane na video i dokładnie omawiane aby wspólnie wyciągać wnioski, to także praca nad sposobem myślenia, budowaniem aktualnego światopoglądu i zastępowanie nim tego nawykowego, to także praca nad emocjami. Nasi uczestnicy słyszą na szkoleniu z asertywności pytania: „Jak to czujesz?” „Jak byś to uczucie nazwał(a)?”, „Które miejsca w ciele to porusza?”, a także „Jak to dzisiejsze doświadczenie wykorzystasz jutro w swoim życiu? Co Ci jeszcze potrzebne, żeby uruchomić jutro w pracy te wszystkie zasoby, z których skorzystałeś dzisiaj?”

 

Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy wyszli ze szkolenia asertywność z poczuciem, że wypracowali własny, dopasowany do swoich możliwości i ograniczeń sposób na poradzenie sobie z sytuacją trudną. Zawsze pracujemy nad bardzo indywidualnymi rozwiązaniami.

 

Szczegółowe zagadnienia, na których opieramy kurs Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu

 

Trening asertywności jest zbudowany na pięciu modułach:

 

  1. Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych,
  2. Asertywność a myślenie o sobie
  3. Asertywność w kontaktach z ludźmi
  4. Użyteczne techniki do stosowania w różnych sytuacjach
  5. Asertywność z trudnymi partnerami.

 

Nie traktujemy ich jako scenariusza zajęć, lecz raczej jako mapę, po której swobodnie poruszamy się podążając za uczestnikami. Zawsze jednak zaczynamy kurs asertywności od dobrego rozumienia pojęć. Rozmawiamy o tym jaka jest

natura asertywności, czym asertywność nie jest, rozwiewamy mity, np. taki, że „jak będę asertywny, to znaczy że stanę się niedostępny i egoistyczny”.

 

Pokazujemy czym asertywność różni się a w czym jest podobna do uległości i agresji. Jednym słowem, szukamy plusów

w zachowaniach uległych ( zwykle osoby uległe są miłe, pomocne, łagodne, szanujące innych) i agresywnych ( zwykle osoby agresywne są stanowcze, osiągają zamierzone cele, szanują siebie, mówią co myślą). Staramy się „wziąć” z tych dwóch skrajnych postaw to, co najlepsze jednocześnie rezygnując z tych aspektów, które są negatywne ( np. w uległości jest to brak szacunku do siebie i niestawianie granic, a w agresji lekceważenie, niezauważanie innych ludzi, przemoc). Pracujemy nad poprawnym rozpoznawaniem zachowań asertywnych, szukamy przykładów z życia osobistego i zawodowego.

 

Podczas treningu asertywności nie może zabraknąć ćwiczeń związanych ze wzmacnianiem osobistej bazy, czyli pracy nad wysokim poczuciem własnej wartości, inaczej mówiąc samooceną.

 

Uczestnicy pracują nad określeniem co jest w nich wartościowe, na wielu poziomach życia, trenują przyjmowanie uczucia szacunku do siebie i doceniania siebie, ćwiczą asertywną autoprezentację tak, by oswajać dojrzały ogląd siebie jako osoby posiadającej wiele zasobów, potencjał do rozwoju oraz ograniczenia.

 

Kursanci doświadczają również, że człowiek, który żyje i działa popełnia czasem błędy i ma do tego prawo. W tym module celem dla nas jest to, aby uczestnicy zaakceptowali fakt, że bycie niedoskonałym, nieidealnym nie przeszkadza

w pielęgnowaniu szacunku do siebie. Dla wielu osób takie pozytywne i pozbawione presji podejście do samego siebie a także dostrzeżenie swoich mocnych stron i usłyszenie o nich od innych ludzi jest doświadczeniem bardzo poruszającym.  W trakcie treningu asertywności pokazujemy uczestnikom narzędzia służące do samodzielnego pielęgnowania samooceny już poza ramami szkolenia. Jest to niezwykle istotne, aby nie poprzestać na jednorazowym miłym doświadczeniu bycia pełną

i wartościową osobą. Wysoka i adekwatna samoocena to baza do nabywania i rozwijania większości umiejętności społecznych, nie tylko asertywności.

 

Kolejnym elementem kursu jest poszerzanie świadomości Uczestników  na temat tego, do czego mają prawo wraz z konstatacją, że to prawo mają również inni ludzie. W trakcie szkolenia pracujemy nad pełną listą praw- począwszy od prawa do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb ( nie jest to oczywiste dla wszystkich) po prawo do tego, by nie wiedzieć, nie chcieć, nie robić rzeczy, których być może inni od nas oczekują. W ramach tego modułu pracujemy nad wspaniałą sentencją Fritza Pearlsa ( zwaną modlitwą psychoterapii Gestalt) dotyczącą dbania o swoje granice:

 

„Ja to ja, Ty to Ty

 

Ja nie jestem na świecie, aby spełniać Twoje oczekiwania, Ty nie jesteś po to, by spełniać moje.

 

Jeśli się kiedyś spotkamy, to wspaniale, jeśli nie, to trudno. Nic nie można na to poradzić”.

 

Wraz z uczestnikami kursu Asertywność pracujemy nad tym, aby właściwie zrozumieć i poczuć sens tej sentencji, która opowiada o wolności, prawie do siebie, do własnej przestrzeni i zanurzeniu we własnej tożsamości, co jest potrzebne, aby móc wchodzić w relacje w sposób dojrzały/dorosły.

 

Oprócz Pearlsa treningowi asertywności patronuje także druga ważna postać, jaką jest Eric Berne, twórca analizy transakcyjnej. Podczas wszystkich ćwiczeń asertywności w relacjach z ludźmi, zachęcamy uczestników do rozpoznawania uczuć i myśli charakterystycznych dla trzech postaw opisywanych przez Berne ( głosów), które zwykle uruchamiamy odruchowo a możemy robić to świadomie. Chodzi o głos dziecka ( wszystkie nasze chcenia rodzące agresywne i roszczeniowe działania), głos rodzica ( to taki wewnętrzny „palec”, który zakazuje i nakazuje, mówi co wolno, czego nie, co się powinno,

a co trzeba) i głos dorosłego, czyli głos, który pozwala nam świadomie wybrać pomiędzy tym pierwszym i tym drugim, głos, który w sytuacjach trudnych zadaje pytanie o to, co w danej chwili będzie użyteczne, możliwe, dobre. Ten trzeci głos, to głos asertywności.

 

Kiedy przejdziemy wraz z kursantami przez tę pierwszą część pracy ( poznawczą, światopoglądową), zaczynamy pracować nad zachowaniami asertywnymi w konkretnych sytuacjach z ludźmi. Ćwiczymy wyrażanie ( oraz przyjmowanie) potrzeb, próśb

i oczekiwań, ćwiczymy odmawianie (i przyjmowanie odmów), wyrażanie ( i przyjmowanie) złości, egzekwowanie umów, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, przyjmowanie krytyki, wyrażanie pochwał ( i przyjmowanie), wyrażanie (i przyjmowanie) opinii, a także przekonywanie ( bo i to można robić asertywnie lub nieasertywnie).

 

Zachęcamy uczestników, aby podczas szkolenia asertywności pracowali na własnych przykładach, to znaczy, że jeśli to możliwe, najchętniej bierzemy na warsztat sytuacje i osoby, które są kłopotliwe dla kursantów w codziennym doświadczeniu. Może to być rozmowa z ojcem, matką, rodzeństwem, szefem, przyjacielem, kolegą/koleżanką, itd. Trener lub inny uczestnik „podgrywa” opisaną wcześniej przez ćwiczącego osobę starając się oddać jak najbardziej wiarygodnie kontekst i emocje. Trenujemy rozmowy i zachowania wobec tzw. trudnych partnerów ( czyli osób wycofanych, roszczeniowych, agresywnych, manipulujących, dominujących, wyniosłych, sceptycznych, sarkastycznych, itd.).

 

Szkolenie Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu kończy się udzieleniem kursantowi szczegółowej informacji zwrotnej przez trenera i pozostałych uczestników. Jest to feedback na temat zasobów człowieka a także tych elementów

i kierunków, które warto dalej rozwijać.

 

Zapraszamy na szkolenie lub na trening asertywności.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe