Szukaj szkolenia

Archiwizacja dokumentowanie i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Do ustalenia
990,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Archiwizacja, dokumentowanie i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu wymaganych prawem lub wynikających z dobrych praktyk zasad dokumentowania przebiegu projektu finansowanego ze środków UE, zasad archiwizacji dokumentacji projektu, zasad ujęcia projektu w ewidencji księgowej beneficjenta oraz przebiegu audytu projektu. 

Korzyści dla użytkowników:

 • Uczestnicy nabędą wiedzę prawną, otrzymają niezbędne informacje w zakresie obszaru oraz podstaw oceny stanu faktycznego audytu projektów UE.
 • Szczegółowe przedstawienie problemu archiwizowania najistotniejszych dokumentów, dotyczących realizacji projektów unijnych z uwzględnieniem dokumentów księgowych, kadrowych i osobowych, merytorycznych i wynikających z procedur oraz dokumentów w formie elektronicznej.
 • Zapoznanie uczestników z formami dokumentowania operacji finansowych pochodzących funduszy unijnych.
 • Dogłębna analiza sposobów ewidencjonowania księgowego i rachunkowego podejmowanych operacji gospodarczych niezbędnych w trakcie realizacji projektu unijnego na gruncie prawa unijnego i zaleceń krajowych.
Trener:

Ceniony konsultant, trener, audytor finansów publicznych (CGAP). Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego, w tym 7 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi UE oraz 10 lat doświadczenia w zakresie opracowywania i prowadzenia szkoleń dedykowanych kierownictwu jednostek sektora publicznego. Wiedza zawodowa oraz kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, poparte studiami podyplomowymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz licznymi kursami doskonalącymi. Główne obszary szkoleń: pozyskiwanie dofinansowania ze środków UE, rozliczenie i księgowanie projektów unijnych.

 czytaj więcej...


Omawiane zagadnienia:

  • Dokumenty księgowe – wymagania w kontekście ustawy o rachunkowości oraz w świetle wytycznych.
  • Dokumenty kadrowo-płacowe – wymagane prawem oraz niezbędne z punktu widzenia potwierdzenia prawidłowości zatrudnienia kadry projektu.
  • Dokumenty związane z udzielaniem zamówień publicznych
  • Dokumentacja realizacji wskaźników produktu i wskaźników rezultatu
  • Inne dokumenty potwierdzające realizację projektu

2. Archiwizacja dokumentów.Omawiane zagadnienia:

  • Podstawy prawne (prawo krajowe i unijne)
  • Cele archiwizacji dokumentów
  • Działania i procedury w zakresie archiwizacji
  • Jakie dokumenty podlegają archiwizacji i okresy ich przechowywania
  • Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
  • Systemy ewidencji zasobów archiwalnych
  • Archiwizacja dokumentów księgowych
  • Archiwizacja dokumentów kadrowych i osobowych
  • Archiwizacja dokumentów merytorycznych i proceduralnych
  • Archiwizacja dokumentów elektronicznych

3. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych.Omawiane zagadnienia:

  • Wyodrębnienie księgowości projektu w świetle prawa unijnego oraz wytycznych krajowych.
  • Wybrane sposoby ewidencji księgowej projektu. Weryfikacja prawidłowości ewidencji projektu w księgach rachunkowych.
  • Ścieżka audytu – co to jest i jakie zasady powinna spełniać

4. Audyt projektu.Omawiane zagadnienia:

  • Podstawy prawne i wytyczne w zakresie audytu projektów UE.
  • Obszary badania audytowego oraz kryteria oceny stanu faktycznego.
  • Sprawozdanie z audytu – wartość informacyjna, stwierdzenie nieprawidłowości, zalecenia.
Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
-szkolenie trwa 2 dni (16h);-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09:00 - 17:00 drugiego dnia;-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.-w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch
Opcjonalnie:Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.Szczegóły dostępne pod numerem telefonu  (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: info@szkolenia-semper.pl 

 Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem ( 061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERul. Puszkina 3562-030 Luboń
Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00
Departament szkoleń otwartych:tel.  (61) 8 102 194           tel.  (61) 6 115 034           tel.  508 393 926        fax. (61) 6 247 936fax. (61) 2 786 300
info@szkolenia-semper.plwww.szkolenia-semper.pl

Uwaga:


Grupa docelowa

Grupa docelowa:
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej zaangażowani w proces realizacji poszczególnych projektów;
 • projektodawcy;
 • beneficjenci pomocy
 • oraz wszystkie osoby dla których proces archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych wymaga analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków.

Certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Metodologia

Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum

Pozostałe szkolenia firmy

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne w
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w praktyce kadry zarządzającej. 3-dniowe warsztaty konsultacyjne .
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Program Operacyjny Infrastruktura i
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Program Operacyjny Infrastruktura i
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Nowa perspektywa finansowa i nowe zasady dofinansowania projektów innowacyjnych dla przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojo
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Podatek VAT 2014 - Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. 3-dniowe warsztaty obejmujące aktualne zmiany.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne. Hotel Mercure*** - Zako
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Controlling i zarządzanie działem finansowym w praktyce - 2-dniowe interdyscyplinarne warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Ocena projektów inwestycyjnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Egzekucja - jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne księgi wieczyste
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa kas fiskalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja wierzytelności
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności powstałych z tytulu wynajmu lokali komercyjnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja) 19-20.02 Warszawa
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne w
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w praktyce kadry zarządzającej. 3-dniowe warsztaty konsultacyjne .
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe