Szukaj szkolenia

Badania prądami wirowymi ET (1+2)

Kategoria szkolenia: Zawodowe
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 29.11.2019
6 027,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Wiedza teoretyczna:
 • Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712
 • Podstawy fizyczne metody
 • Charakterystyka sprzętu do badań
 • Obsługa defektoskopu wiroprądowego
 • Kontrola aparatury badawczej
 • Techniki badań prądami wirowymi
 • Możliwości i ograniczenia w stosunku do innych metod
 • Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury)
 • Normy związane z obiektami badań oraz techniką badań i kontrolą aparatury
 • Zawartość i zasady redagowania instrukcji badania
 • Aspekty bezpieczeństwa badania
 • Dyrektywa 2014/68/UE
Umiejętności praktyczne:
 • Skalowanie defektoskopu na próbkach odniesienia
 • Nastawianie czułości badania
 • Lokalizacja nieciągłości w obiektach badanych przy pomocy różnych sond
 • Klasyfikacja wskazań (punktowe, liniowe)
 • Ocena wielkości wskazań
 • Praca z normami oraz redagowanie instrukcji badania
 • Przeprowadzenie badania, ocena i interpretacja wskazań
Normy związane:
 • EN ISO 9712, EN ISO 15549, EN ISO 12718, EN ISO 10893-1, EN ISO 10893-2, EN ISO 17643

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących uzyskać po raz pierwszy lub poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w metodzie prądów wirowych, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kandydaci na pracowników i pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT.

Certyfikaty

Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Sp. z o.o., którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego następnego dnia po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Metodologia

Szkolenie teoretyczno-praktyczne.

Lokalizacje i terminy

Zabrze woj. śląskie
ośrodek zewnętrzny
12.11.2018 - 23.11.2018
Zabrze woj. śląskie
siedziba organizatora szkolenia
28.01.2019 - 08.02.2019
Gdynia woj. pomorskie
siedziba organizatora szkolenia
03.06.2019 - 14.06.2019
Zabrze woj. śląskie
siedziba organizatora szkolenia
18.11.2019 - 29.11.2019
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Badania penetracyjne PT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
18.11.2019 - 22.11.2019
Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
09.12.2019 - 13.12.2019
Badania wizualne VT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Szczecin, zachodniopomorskie
09.12.2019 - 13.12.2019
Badania penetracyjne PT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
13.11.2019 - 15.11.2019
Badania prądami wirowymi ET 1
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 23.11.2019
Badania ultradźwiękowe UT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 06.12.2019
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Dyrektywa RoHS II
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
26.11.2019 - 26.11.2019
Metrologia długości i kąta
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
05.12.2019 - 06.12.2019
Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
1 537,50 zł
Rysunek techniczny
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Materiałoznawstwo
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
02.12.2019 - 03.12.2019
Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich (możliwość dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 05.12.2019
Recertyfikacja – Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
21.11.2019 - 21.11.2019
Certyfikowany malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych wyk. zabezpieczenia antykorozyjne zg. z PN-EN ISO 1294
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Kielce, świętokrzyskie
15.11.2019 - 16.11.2019
Powłoki ochronne – cechy użytkowe i badania
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
04.12.2019 - 05.12.2019
Konstrukcje ocynkowane. Anodowa i katodowa ochrona antykorozyjna
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
Badania przyspieszone – komora solna i komora wilgotnościowa
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 18.11.2019
Metody nieniszczące w ocenie jakości powłok przed i po starzeniu w komorze solnej
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
26.11.2019 - 26.11.2019
Badania przyspieszone – ocena odporności materiałów na działanie promieniowania słonecznego UV
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
22.11.2019 - 22.11.2019
Wymagania dla powłok proszkowych dla zastosowań zewnętrznych
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
1 353,00 zł
Izolacja wg NORSOK R-004
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
27.11.2019 - 28.11.2019
Przygotowanie zakładu do wdrożenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wg normy EN 1090
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
25.11.2019 - 25.11.2019
Audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
27.11.2019 - 28.11.2019
Kwalifikowanie technologii spawania
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
27.11.2019 - 27.11.2019
Rysunek techniczny w spawalnictwie
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
19.11.2019 - 19.11.2019
Obliczanie i projektowanie konstrukcji w spawalnictwie
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
09.12.2019 - 11.12.2019
Materiały ich spawalność i spajanie
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 22.11.2019
Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
19.11.2019 - 21.11.2019
Obliczanie kosztów procesu spawania
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
12.12.2019 - 13.12.2019

Polecane szkolenia

Badania penetracyjne PT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
18.11.2019 - 22.11.2019
Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
09.12.2019 - 13.12.2019
Badania wizualne VT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Szczecin, zachodniopomorskie
09.12.2019 - 13.12.2019
Badania penetracyjne PT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
13.11.2019 - 15.11.2019
Badania prądami wirowymi ET 1
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 23.11.2019
Badania ultradźwiękowe UT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
18.11.2019 - 06.12.2019
Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej)
Progress Project Sp. z o.o.
Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Lean Manufacturing
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
13.11.2019 - 15.11.2019
SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Lean Manufacturing
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
02.12.2019 - 03.12.2019
Warsztaty 5S
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
02.12.2019 - 02.12.2019
1 094,70 zł
QRQC oraz Root Cause Analysis
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
18.12.2019 - 18.12.2019
1 094,70 zł
Koordynator Kaizen
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
29.11.2019 - 29.11.2019
Negocjacje Zakupowe. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
02.12.2019 - 03.12.2019
INNOWACJA W FIRMIE. Szkolenie dla działów R&D (B+R)
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
Sala szkoleniowa w Warszawie, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, małopolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
Zarządzanie kosztami na produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
DDP. Demand Driven Planner
MPM Productivity Management Sp. z o.o. MPM Productivity Management Sp. z o.o.
do ustalenia,
14.11.2019 - 15.11.2019
Lean w IT
Progress Project Sp. z o.o. Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 18.12.2019
SCM – Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w fabryce
MPM Productivity Management Sp. z o.o. MPM Productivity Management Sp. z o.o.
fabryka Scanfil, Sieradz, łódzkie
27.11.2019 - 29.11.2019
Korzystanie z wyłączeń przy przewozie towarów niebezpiecznych
THETA Doradztwo Techniczne
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro, Łódź, łódzkie
02.12.2019 - 02.12.2019
Zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro, Łódź, łódzkie
20.11.2019 - 20.11.2019
Towar niebezpieczny na lądzie morzu i w powietrzu
THETA Doradztwo Techniczne
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro, Łódź, łódzkie
12.12.2019 - 12.12.2019
Obowiązki producentów i dystrybutorów wyrobów mających kontakt z żywnością
THETA Doradztwo Techniczne
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro, Łódź, łódzkie
09.12.2019 - 09.12.2019
Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
THETA Doradztwo Techniczne
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro, Łódź, łódzkie
25.11.2019 - 25.11.2019
Akademia Lean Lidera – zarządzanie zmianą na poziomie GEMBA
Kompetea Sp. z o.o. Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 02.12.2019
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to zrobić prawidłowo
THETA Doradztwo Techniczne
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro, Łódź, łódzkie
14.11.2019 - 14.11.2019
Statystyka w Excelu
Lynsky Solutions Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, 30-363, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 217,70 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe