Szukaj szkolenia

Bilans 2021. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku. Zmiany na przełomie 2021/2022- Szkolenie z 2 noclegami i wyżywieniem

Kategoria szkolenia: Podatki
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
20.01.2022 - 21.01.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie

Dzień I 
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021/2022
1.    Rozliczenie strat z lat ubiegłych 
a)    wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat 
b)    przypisanie straty do źródła przychodu 
c)    rozliczanie strat podatkowych w warunkach COVID-19.
2.    Przychód podatkowy w CIT 
a)    Ulga za złe długi – zmiany 2021/2022
b)    Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego
c)    Kary umowne, odszkodowania, a przychody
d)    Moment rozpoznania przychodu (istotna zawieranych umów w kontraktach handlowych, wydanie towaru, wystawienie faktury, wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe, zaliczki, powiązanie z podatkiem VAT)
e)    Otrzymanie należności, a powstanie przychodu - zaliczki, przedpłaty, należności o charakterze definitywnym i niedefinitywnym
f)    Przychody z nieodpłatnych świadczeń (np. poręczenia, służebności, korzystanie z cudzego majątku bez odpłatności)
g)    Korekta przychodu - moment ujęcia.
3.    Koszty uzyskania przychodu w CIT 
a)    Związek kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie - definicja, przykłady
b)    Kiedy koszt podatkowy w ustawie o CIT oraz orzecznictwie?
c)    Moment ujęcia korekty kosztów
d)    Zasady rozliczania kosztów w czasie
e)    Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - najnowsze interpretacje i orzecznictwo
f)    Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT
g)    Koszty używania samochodów w firmie - aktualne interpretacje i orzecznictwo
h)    Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
i)    Reklama i reprezentacja - praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów)
4.    Opodatkowanie spółki komandytowej oraz jawnej w 2021 r. 
a)    Sposób rozliczenia podatku dochodowego przez spółkę oraz wspólników; od 10.01.2021 lub 01.05. 2021
b)    Zaliczki na poczet zysku wypłaconych wspólnikom w trakcie roku, a podatek dochodowy
c)    Zysk wypłacanego ze spółki komandytowej za rok 2021, a podatek dochodowy
d)    Odliczenie podatku zapłaconego przez spółkę dla komplementariusza oraz zwolnienie z opodatkowania dla komandytariusza - zasady stosowania
e)    Zasady opodatkowania spółek jawnych CIT 
5.    Spółka nieruchomościowa - definicja i dodatkowe obowiązki po zakończeniu 2021 r.
6.    Nowe obowiązki - sprawozdania z realizacji strategii podatkowej - kogo dotyczy i co powinno zawierać takie sprawozdanie?
7.    Szczególne rozwiązania i zasady w CIT/PIT obowiązujące w 2021 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19
8.    Nowy Ład podatkowy – istotne zmiany w działalności gospodarczej od 2022r


Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.    Rozliczenie podatku osób pracujących za granicą – ograniczenia ulgi abolicyjnej
2.    Rezydencja podatkowa osób fizycznych – nowe wyjaśnienia MF
3.    Nowy Ład podatkowy – najważniejsze zmiany od 2022r


Podatek VAT
1.    Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
2.    Zbycie samochodu a korekta podatku naliczonego
3.    Zmiany w wykupie samochodów leasingowych od 2022r.
4.    Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu a odliczenie podatku naliczonego


Dzień II 
Wprowadzenie
Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:
1.    Głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe – zakres obowiązków i odpowiedzialności,
2.    Kluczowe elementy sprawozdania finansowego,
3.    Forma sprawozdania finansowego – zasady sporządzania za rok 2021 i planowane zmiany,
4.    Zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości – co nowego od 2022r,
5.    Zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.


Harmonogram zamknięcia roku


Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:
1.    Elementy sprawozdania finansowego
a)    bilans
b)    rachunek zysków i strat
c)    zestawienie zmian w kapitale własnym
d)    rachunek przepływów pieniężnych
e)    Informacja dodatkowa
2.    Sprawozdanie z działalności - KSR 9, elementy kontynuacji działalności w warunkach COVID-19.


Zagadnienia szczegółowe:
1.    Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021: 
a)    założenie kontynuacji działalności – co należy ująć w sprawozdaniu finansowym i sprawozdania z działalności,
b)    ujęcie pomocy publiczna,
c)    Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 – utrata wartości aktywów.
2.    Zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,

3.    Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: 
a)    ustalenie wartości początkowej,
b)    metody amortyzacji,
c)    elementy podatkowe.
4.    Leasing: 
a)    istota leasingu,
b)    leasing operacyjny,
c)    leasing finansowy,
d)    elementy podatkowe.
5.    odroczony podatek dochodowy: 
a)    aktywa,
b)    rezerwy,
c)    kompensata.


Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
1.    Zarządzenie i instrukcja inwentaryzacji,
2.    Czym się różni inwentaryzacja od spisu z natury?,
3.    spis z natury – zasady przeprowadzania w warunkach COVID-19,
4.    potwierdzenie sald z kontrahentami, bankami, innymi podmiotami powiązanymi,
5.    w drodze weryfikacji – co, kiedy, jakimi dokumentami?,
6.    rozliczenie i ujęcie w księgach i w podatkach różnic inwentaryzacyjnych.


Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.


Pytania i dyskusja.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w godzinach: 
Dzień 1: 10.00 - 16.00
Dzień 2: 09.00 - 14.30

Lokalizacje i terminy

Zakopane woj. małopolskie
Zakopane
13.01.2022 - 14.01.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Gdańsk
20.01.2022 - 21.01.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Kraków, Kraków, małopolskie
16.10.2021 - 20.03.2022
4 090,00 zł (3 325,20 netto)
Kurs przygotowujący do egzaminów na Doradcę Podatkowego - forma zdalna
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Plaforma online, Rzeszów, podkarpackie
16.09.2021 - 17.02.2022
5 153,70 zł (4 190,00 netto)
oferta promowana
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
23.10.2021 - 20.03.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
01.02.2022 - 04.02.2022
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
26.03.2022 - 16.10.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2022 – „Polski Ład” uchwalony! Wykładowca: Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30, Płock, mazowieckie
18.01.2022 - 18.01.2022
402,00 zł (389,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe