Szukaj szkolenia

Efektywna obsługa trudnego i wymagającego klienta.

Kategoria szkolenia: Sprzedaż
Do ustalenia
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników15

Zakres tematyczny szkolenia.


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 
 

Cel szkolenia: 
poznanie i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnych / efektywnych metod obsługi Klienta i budowania Jego lojalności w procesie reklamacji, windykacji i innych sytuacjach w których zachowanie Klienta może być odebrane przez obsługującego pracownika jako trudne.

Szczegółowe korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Właściwej postawy osoby obsługującej każdego Klienta.
 • Korzyści dla siebie i pracodawcy z profesjonalnej obsługi reklamacyjnego i windykacyjnego Klienta.
 • Zachowań roszczeniowych Klientów.
 • Zasad stosowania słów, gestów i sposobów zachowania w celu optymalnej komunikacji z Klientami.
 • Przeszkód w porozumiewaniu oraz sposobów ich pokonywania.
 • Technik radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.
 • Zasad zachowania asertywnego.
 • Aktywnego słuchania.
 • Budowania dobrych relacji z Klientem oraz wzajemnego zaufania.
 • Zasad wywierania wpływu i skutecznej argumentacji.
 • Psychologicznego oddziaływania na klienta.
 • Metody przeformułowania obiekcji i odpowiadania na trudne pytania.
 • Sposobów radzenia sobie z emocjami Klientów.
 • Znajomości różnych typów Klientów i zasad doboru odpowiednich form komunikacji.


Możliwość zdobycia, poszerzenia i utrwalenia umiejętności z zakresu:

 • Poznania i zrozumienia zachowań trudnych Klientów.
 • Budowania porozumienia z Klientem poprzez kontrolowanie swoich słów, gestów i zachowania.
 • Efektywnego komunikowania się z różnymi typami Klientów.
 • Aktywnego słuchania.
 • Dostrzegania i pokonywania przeszkód w budowaniu porozumienia z Klientem.
 • Wykorzystywania technik ułatwiających komunikację z trudnym klientem.
 • Przyjmowania perspektywy Klienta w procesie obsługi.
 • Tonowania negatywnych emocji Klienta.
 • Odpowiedzi na trudne pytania Klientów.
 • Argumentowania i zasad wywierania wpływu na Klientów.
 • Budowania pozytywnych relacji.
 • Panowania nad własnymi emocjami i stresem.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.

 • Ćwiczenie integracyjne.
 • Cele, korzyści i metody pracy.
 • Program szkolenia.
 • Oczekiwania uczestników.

Główne cele ćwiczenia integracyjnego:

 • wprowadzenie do wspólnej pracy uczestników szkolenia.
 • podniesienie samooceny i motywacji do pracy.

2. Rola jakości obsługi ,,trudnego’’ Klienta. 

 • Obecne problemy wynikające z kontaktów z klientem.
 • Wizerunek obsługi klienta.
 • Proaktywna postawa w obsłudze Klienta.
 • Korzyści dla mnie i Firmy z efektywnej obsługi klienta.

Przy aktywnym udziale uczestników szkolenia ustalamy jak powinna wyglądać obsługa klienta i jakie z takiej obsługi wynikają korzyści.

3. Odczytywanie i przekazywanie sygnałów niewerbalnych.

 • Mowa ciała- postawa, gestykulacja, mimika.
 • Strefy dystansu.
 • Szybkość i tempo mówienia.
 • Intonacja i dykcja.

Ćwiczenie komunikacyjne wprowadzające, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy. 

4. Dostosowanie przekazu komunikacyjnego do rozmówcy i formy komunikowania się.

 • Typologia Klientów.
 • Przeszkody komunikacyjne.
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna.
 • Zasady telefonicznej i bezpośredniej komunikacji z Klientem.

Przedstawienie prostych, praktycznych wskazówek dotyczących postępowania w rozmowie z różnymi typami Klientów.

5. Emocje w czasie obsługi reklamacji.

 • Odczucia Klientów składających reklamacje.
 • Techniki tonowania emocji Klientów.
 • Zasady rozmowy ze zdenerwowaną, agresywną osobą.

Ćwiczenie grupowe pomagające zrozumieć uczestnikom szkolenia jak czuje się Klient zgłaszający reklamacje. 

6. Pozytywne nastawienie do klienta. 

 • Rola pozytywnego nastawienia.
 • Pozytywne zwroty.
 • Przeformułowania.
 • Moc komplementu.

Ćwiczenie ,,Przytulanka’’ z przekazywania pozytywnych komunikatów.

7. Badanie powodów kontaktu i oczekiwań klienta.

 • Techniki zadawania pytań.
 • Empatyczne i aktywne słuchanie.
 • Parafrazowanie.
 • Sposób mówienia o przedmiocie kontaktu np. reklamacji.

,,Fascynująca opowieść’’ ; ,,Pytaj a znajdziesz’’
 

8. Przekonywanie min. procesie windykacji i informowanie klienta o niepopularnych decyzjach.

 • Dostosowanie przekazu do pozycji i osobowości Klienta.
 • Mechanizmy perswazji psychologicznej w obsłudze Klienta.
 • Wywieranie wpływu i argumentowanie.
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji / informacji.

Ćwiczenie ,,przekonywanie’’
Omówimy jak działa i z czego wynika perswazja psychologiczna a następnie nauczymy się komunikować i przekonywać do swoich racji różne typy osobowościowe Klientów.
Uzgodnimy też w jakiej formie przekazywać Klientom niepopularne decyzja aby ułatwić im przyjęcie ich.

9. Postawa asertywna.

 • Rola asertywności w rozmowie z Klientem.
 • Nasza reakcja na sytuacje nieakceptowane.
 • Reakcja na manipulacje Klientów.

Czy jestem asertywny – test autodiagnozy ; wzmacnianie postaw asertywnych.

10. Jestem pewny siebie i spokojny.

 • Metody pozwalające dystansować się od negatywnych emocji.
 • Zasady zapobiegania i radzenia sobie ze stresem.

Ponieważ zdarza się że praca z Klientem jest stresująca dlatego porozmawiamy o tym jak przeciwdziałać wystąpieniu stresu i reagować jak już się pojawi.

11. Podsumowanie szkolenia – przyszłe działania.

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
 • Zarys indywidualnej implementacji nabytych umiejętności w codziennej pracy.

W określonej formie, w grupach uczestnicy zbierają informacje i na forum podsumowujemy najważniejsze elementy ze szkolenia. Następnie każdy tworzy indywidualny plan wdrożenia wybranych elementów ze szkolenia do codziennej pracy z klientem.
 

Grupa docelowa.

Szkolenie kierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za obsługę również trudnych Klientów.  

Certyfikaty.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Metodologia.

Szkolenie prowadzone będzie metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z uczestników.
Metody i formy pracy z grupą:
Mini - wykład trenera, wykład interaktywny, gry szkoleniowe, „burza mózgów”, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, analiza przypadku, testy; praca indywidualna, praca w grupach, praca z kamerą.
 

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

09:50 – 10:00 Logowanie do platformy 
10:00 – 13:00 Zajęcia część I 
13:00 – 14:00 przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 Zajęcia część II

 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji i Radzenie Sobie z Obiekcjami Klienta.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
KONTRAHENCI ARABSCY - różnice międzykulturowe metody efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Obsługa klienta: Sytuacje trudne w obsłudze klienta i zarządzanie stresem
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Negocjacje Handlowe. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Event Manager – organizator imprez
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Senior to też klient
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Marketing internetowy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Pokaz jezyk konkurencji profesjonalne warsztaty Copywritingu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wizerunek firmy i marki - czyli jak pokonać konkurencję w mediach i zdobyć klienta?
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Etykieta w biznesie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Marketing w nowoczesnej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Marketing i PR w Internecie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Reklama internetowa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Negocjacje handlowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowoczesny kanał sprzedaży - Hipermarket
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Sprzedaż mobilna
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Marketing partyzancki czyli jak małym kosztem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Techniki sprzedaży
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Sprzedaż krok po kroku
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca z agencją reklamową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Planowanie mediów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie reklamą
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Warsztaty handlowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
E-mail marketing
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Promocja w Social Media
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
E Marketing - promocja firmy w Internecie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wprowadzenie w tajniki efektywnej sprzedaży
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wpływ komunikacji na właściwą sprzedaż
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczne umawianie się na spotkania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Techniki współczesnego copywritingu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe