Szukaj szkolenia

Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru(kliknij temat szkolenia)

Program szkolenia

 

1.      Najważniejsze zasady prawidłowego sporządzania dokumentów transakcyjnych będących przedmiotem negocjacji z chińskim dostawcą, pośrednikiem handlowym lub nabywcą towaru:

 

·         zapytanie importowe skierowane do chińskiego partnera,

·         odpowiedź na ofertę wywołaną zapytaniem w postaci:

Ø  zamówienia importowego, lub

Ø  kontroferty.

·         oferta sprzedaży:

Ø  ogólna (z własnej inicjatywy polskiej firmy),

Ø  szczegółowa (w następstwie zapytań ze strony chińskiego partnera)

 

2.      Podstawowe zasady skutecznych negocjacji z partnerem chińskim uwzględniające zdecydowaną różnorodność kulturową, inny system wartości, specyfikę etykiety biznesowej i kontaktów osobistych (quanxi), rezerwa wobec obcokrajowców.

 

3.      Należyte przygotowanie pola negocjacji z uwzględnieniem hierarchii ważności poszczególnych elementów, które będą przedmiotem negocjacji i zakresu ustępstw, np.:

·         cena (pułap minimalny i maksymalny), ewentualne ustępstwa cenowe,

·         termin, miejsce, waluta, sposób i forma płatności, pamiętając o tym, że w interesie importera leży odłożenie w czasie momentu zapłaty,

·         formuła handlowa wg INCOTERMS® 2010, tworząca bazę dostawy i mająca wpływ na wysokość ceny jednostkowej i wartości ogólnej dostawy oraz kontrolę nad towarem w czasie transportu do Polski,

·         termin dostawy (należy wybrać taką formę płatności, która zapewnia kontrolę nad terminem wysyłki towaru przez chińskiego dostawcę),

·         kontrola przedwysyłkowa i dowód jej przeprowadzenia przez renomowaną firmę kontrolną w zakładzie producenta (zgodność dostawy z zawartą umową),

·         dokumenty handlowe i certyfikaty niezbędne do wprowadzenia towaru na obszar celny UE i dopuszczenia go do obrotu,

·         opakowanie i oznakowanie towaru (ograniczające ryzyko uszkodzenia lub zaginięcia w transporcie),

·         ubezpieczenie towaru w transporcie,

·         gwarancje: dobrego wykonania umowy, zwrotu wpłaconej zaliczki w przypadku niewywiązania się partnera z ustalonych w umowie warunków.

 

 

4.      Specyfika negocjacji warunków płatności z firmami chińskimi (dążą do zapewnienia sobie pełnej zapłaty przed wysyłką towaru mimo uzgodnień negocjacyjnych, poprzez obciążenie kontrahenta kosztami kredytu kupieckiego, przez zręczne operowanie różnymi formami instrumentów płatniczych i systemem okresowych przedpłat), polegające m.in. na preferowaniu takich form i sposobów płatności jak:

 

·         akredytywa dokumentowa potwierdzona  „at  sight” (z reguły przy pierwszej umowie),

·         akredytywa swobodnie negocjowana (freely  negotiable),

·         akredytywa przenośna lub wiązana (back – to – back), jeżeli kontrahent chiński jest pośrednikiem handlowym,

·         forfaiting i dyskonto wekslowe,

·         inkaso dokumentowe \"at sight” lub akredytywa niepotwierdzona

 \"at sight” na ostatnią część płatności realizowaną po dotarciu towaru do miejsca przeznaczenia.

 

5.      Zasady rozliczeń transakcji handlowych są często oparte o regulacje chińskie, całkowicie odmienne od polskich, bądź unijnych a zarazem bardzo nowoczesne i mające charakter uniwersalny, jak np.:

 

·         Negotiable Instruments Law of the Peoples Republic of China

( 2004 Revision) – prawo o instrumentach zbywalnych jak weksle I czeki,

·         Regulacje Sądu Najwyższego ChRL dotyczące akredytyw dokumentowych

 z 2006 r., różniące się od przepisów opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu,

·         Regulacje dotyczące gwarancji z 1995r., czy wreszcie

·         Przepisy regulujące funkcjonowanie chińskiego systemu bankowego.

Grupa docelowa

 • Eksporterzy (sprzedający)
 • Importerzy (kupujący)
 • Sales and marketing managers
 • Zarządzający zakupami
 • Dystrybutorzy
 • Brokerzy celni
 • Przewoźnicy, konsolidatorzy i załadowcy
 • Bankowcy (obsługa kredytów, obsługa transakcji handlu zagranicznego)
 • Ubezpieczyciele i brokerzy ubezpieczeniowi
 • Konsultanci handlowi
 • Doradcy prawni
 • Logistycy, konsultanci logistyczni

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Metodologia

Cel szkolenia:

Handel towarowy z podmiotami z Chin stanowi wyzwanie dla każdego, który się go podejmuje. Wiadomo powszechnie, że współczesne Chiny są największą fabryką świata i zarazem największym eksporterem. Firmy zagraniczne są zatem w przeważającej większości importerami towarów z Chin, powinny więc posiadać umiejętność skutecznego i zarazem korzystnego zabezpieczenia swoich interesów.

Partnerzy z Chin jako eksporterzy na ogół narzucają warunki płatności wygodne dla siebie, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż chcą jak najwcześniej otrzymać zapłatę za zamówiony towar i to w pełnej wysokości.

Z kolei zagraniczni importerzy muszą mieć na względzie aspekt własnego bezpieczeństwa związany z zamówionym towarem. Dotyczy to zabezpieczenia dostawy w sensie ustalonej ilości, gatunku, stopnia jakości ewentualnie kondycji towaru oraz norm i standardów, które musi on spełniać aby mógł być dopuszczony do obrotu w kraju importu.

Celem szkolenia jest więc zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi eksportu do Chin jak i importu z towarów z tego kraju, procedurami celnymi i podatkowymi, korzystaniem z usług agentów handlowych.

Ponadto, co jest niebagatelne, uczestnicy powinni znać podstawowe zasady skutecznych negocjacji z partnerami chińskimi, specyfiki ich kultury, zachowań, zwyczajów.

Korzyści ze szkolenia:

 • Przyswojenie sobie niezbędnej wiedzy o specyficznym charakterze negocjacji i sposobu zawierania umów handlowych z partnerami chińskimi.
 • Poznanie zwyczajów, zachowań i tricków handlowych często stosowanych przez kontrahentów chińskich w toku realizacji transakcji.
 • Umiejętność w zakresie negocjowania warunków płatności i dostawy towarów, aby skutecznie zabezpieczyć własne interesy.
 • Poznanie specyfiki urzędowych wymagań w zakresie przywozu towaru do Chin, jak i wywozu zagranicę.
 • Zdolność kontroli procesu dostawy towaru na całej długości łańcucha dostawy (aspekty logistyczne związane z załadunkiem, rozładunkiem towaru i transportem do miejsca przeznaczenia).

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel***
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)
darmowe
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel***
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Scandic****
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Projektowanie optymalnych sieci dystrybucji i zaopatrzenia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Metody optymalizacji w zarządzaniu logistyką (program z wykorzystaniem solver MS Excel)
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Efektywne negocjacje zakupowe
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe