Szukaj szkolenia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Łódź, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 18.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)

Adresaci:
Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Cel szkolenia:
Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.
Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W trakcie kursu pierwszego stopnia główny nacisk kładziemy na przygotowanie praktyczne tj. prawidłowe opisywanie i porządkowanie teczek archiwalnych, wypełnianie formularzy, układanie dokumentacji według zespołów archiwalnych pod okiem doświadczonego trenera- praktyka.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do problematyki.

 • Źródła wiedzy na temat metodologii archiwalnej
 • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
 • Różnice pomiędzy prowadzeniem archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Współpraca z nadzorem archiwalnym
 • Określanie kategorii archiwalnej dokumentacji i jej przynależności do klasy.

II. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.

 • Podstawowe systemy kancelaryjne
 • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy
 • Omówienie normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Podział kompetencji pracowników
 • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic
 • Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw
 • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego.

III. Najważniejsze akty prawa polskiego regulujące postępowanie z dokumentacją.

IV. Profesjonalne archiwum zakładowe.

 • Zasób archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
 • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
 • Bezpieczny archiwista.

V. Najważniejsze procedury postępowania w archiwum zakładowym.

 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
 • Procedura skontrum
 • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.

VI. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.

 • Studia wstępne
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 • Klasyfikacja i kwalifikacja akt
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
 • Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.

VII. Praktyczna analiza najważniejszych procedur postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym.

 • Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
 • Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 • Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
 • Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
 • Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
 • Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.

VIII. RODO. Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym.

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do problematyki
 • Postawa prawna przetwarzania danych osobowych w archiwum zakładowym
 • Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące archiwistę
 • Wprowadzenie teoretyczne do problematyki
 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez osoby zatrudnione w zakładzie pracy
 • Współpraca archiwisty z podmiotami zewnętrznymi
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji a ochrona danych osobowych
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w archiwum zakładowym
 • Najważniejsze postanowienia ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Specyfika stosowania niektórych artykułów RODO w praktyce archiwalnej
 • Okresy obligatoryjnego przechowywania dokumentacji a RODO.

IX. Porządkowanie dokumentacji pracowniczej.

 • Zasady prowadzenia i dbania o dokumentację pracowniczą
 • Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Podział dokumentacji osobowej pracownika na cztery części
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwość ich skrócenia
 • Możliwość zmiany formy dokumentacji pracowniczej
 • Dane osobowe a dokumentacja pracownicza.

X. Państwowa służba archiwalna. Współpraca archiwisty z nadzorem archiwalnym w zakresie kontroli, przekazywania materiałów archiwalnych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Struktura organizacyjna archiwów państwowych
 • Narodowy zasób archiwalny i jego podziały
 • Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
 • Udział archiwum państwowego w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej – ekspertyza
 • Kontrola z archiwum państwowego.

 

Lokalizacje i terminy

Katowice woj. śląskie
Katowice
24.03.2021 - 26.03.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Lubin woj. lubelskie
Lublin
29.03.2021 - 31.03.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
07.04.2021 - 09.04.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław
14.04.2021 - 16.04.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Kraków
26.04.2021 - 28.04.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
05.05.2021 - 07.05.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Gdańsk
17.05.2021 - 19.05.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Katowice
24.05.2021 - 26.05.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Poznań
02.06.2021 - 04.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Łódź
16.06.2021 - 18.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Lublin woj. lubelskie
Lublin
21.06.2021 - 23.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)

Trenerzy biorący udział

SUKCES Centrum Rozwoju

Edyta Szczerkowska
507 507
Godziny kontaktu
8:00-17.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
On-line, On-line, dolnośląskie
21.06.2021 - 21.06.2021
356,70 zł (290,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
on-line, on-line, opolskie
21.06.2021 - 23.06.2021
922,50 zł (750,00 netto)
PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021
SUKCES Centrum Rozwoju
Kraków, Kraków, małopolskie
18.06.2021 - 18.06.2021
430,50 zł (290,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – PRZYGOTOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICĄ AKT
SUKCES Centrum Rozwoju
Łódź, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 16.06.2021
350,00 zł (350,00 netto)

Polecane szkolenia

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
On-line, On-line, dolnośląskie
21.06.2021 - 21.06.2021
356,70 zł (290,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
on-line, on-line, opolskie
21.06.2021 - 23.06.2021
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
23.08.2021 - 23.08.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Archiwizacja Dokumentacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.08.2021 - 02.08.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.07.2021 - 05.07.2021
725,70 zł (590,00 netto)
PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021
SUKCES Centrum Rozwoju
Kraków, Kraków, małopolskie
18.06.2021 - 18.06.2021
430,50 zł (290,00 netto)
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie EZD
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, łódzkie
29.06.2021 - 29.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, mazowieckie
14.10.2021 - 14.10.2021
160,00 zł (160,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – PRZYGOTOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICĄ AKT
SUKCES Centrum Rozwoju
Łódź, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 16.06.2021
350,00 zł (350,00 netto)
Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, małopolskie
22.06.2021 - 22.06.2021
320,00 zł (320,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, łódzkie
24.06.2021 - 24.06.2021
160,00 zł (160,00 netto)
10% rabatu Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników organów administracji publicznej.
Centrum Szkoleń Eureka
szkolenie online, online, mazowieckie
15.06.2021 - 15.06.2021
490,77 zł (399,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
24.09.2021 - 24.09.2021
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium najnowszych zmian – 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
17.06.2021 - 18.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zakopane, Zakopane, małopolskie
15.06.2021 - 18.06.2021
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
08.07.2021 - 09.07.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
10% rabatu Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
24.06.2021 - 25.06.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.07.2021 - 23.07.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2021 - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
06.07.2021 - 07.07.2021
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe