Szukaj szkolenia

Obsługa logistyczna transakcji eksportowych

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Obsługa logistyczna transakcji eksportowych(kliknij temat szkolenia)

Program szkolenia:

Dzień: I

 1. Specyfika transakcji eksportowej 

 1. Przygotowanie i sporządzanie dokumentacji transakcyjnej w eksporcie: 
 • List intencyjny (Letter of Intent – LOI)
 • Dowód posiadania produktu (Proof of Product – POP)
 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu (Performance Bond – 2 % PB)
 • Oferta wstępna (Soft Corporate Offer – SCO)
 • Oferta pełna (Full Corporate Offer – FCO)
 • Projekt kontraktu eksportowego (Draft Contract)
 • Wzorce kontraktów typowych (standardowe modele)

 1. Wybór bazy dostawy wg Incoterms®2010
 • Określenie obowiązków sprzedającego (eksportera) w ramach poszczególnych formuł handlowych, w zakresie:
  • miejsca i terminu dostawy,
  • sposobu opakowania i oznakowania towaru,
  • procedur uzyskiwania wymaganych licencji (eksportowych bądź importowych), upoważnień, zezwoleń, odpraw związanych z bezpieczeństwem (AES, AIS) oraz innych formalności (np. kontroli przedwysyłkowej, ISPM 15, itp.),
  • wyboru gałęzi transportu i obowiązku zawarcia umowy przewozu w transporcie międzynarodowym,
  • obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w transporcie zasadniczym (reguły CIP i CIF),
  • ustalenia punktu przejścia ryzyka i kosztów dostawy ze sprzedającego na kupującego,
  • obowiązku dokonania odprawy celnej wywozowej i przywozowej
 • Przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie prawidłowego wyboru bazy dostawy z punktu widzenia optymalnej realizacji transakcji eksportowej w kontekście logistycznym.
 • Przeprowadzenie wstępnej kalkulacji ceny eksportowej w zależności od wybranej bazy dostawy wg Incoterms®2010, (minimalizacja kosztów obsługi logistycznej transakcji) – ćwiczenia praktyczne.
 • Ocena opłacalności transakcji eksportowej (w aspekcie logistycznym) na podstawie analizy porównawczej kalkulacji wstępnej i wynikowej.

Dzień: II

 1. Przygotowanie dokumentacji spedycyjno – transportowej dla transakcji eksportowej

 A. Dokumenty spedycyjne:

 • Zlecenie spedycyjne (eksport, przewozy multimodalne z udziałem transportu morskiego),
 • Spedycyjne zlecenie transportowe (międzynarodowy transport lądowy),
 • Zlecenie spedycyjne (przesyłka lotnicza eksport),
 • Zlecenie spedycyjne (transport kolejowy)


 B. Listy przewozowe w transporcie monomodalnym

 • Transport morski
 • Konosamenty (Bills of Lading – B/L)
 • Morski niezbywalny list przewozowy (Sea Waybill)
 • Transport drogowy
 • Międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR) 
 • Transport kolejowy
 • Międzynarodowe kolejowe listy przewozowe (CIM, SMGS)
 • Transport lotniczy
 • Międzynarodowy lotniczy list przewozowy (Air Waybill – AWB)
 • Transport wodny śródlądowy
 • Konosament transportu śródlądowego
 • Przesyłki kurierskie
 • Kurierski list przewozowy

 

C. Listy przewozowe w transporcie multimodalnym

 • Konosament lub dokument transportu multimodalnego,
 • Konosament spedytorski
 • Dokumenty FIATA:
  • FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt),
  • FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport)
  • FBL (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading),
  • FWB (Non – negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill),
  • FIATA SDT (Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods),
  • FIATA SIC (Shippers Intermodal Weight Certificate),
  • FWR (FIATA Warehouse Receipt),
  • Air Waybill (Non – negotiable FIATA Neutral AWB). 

 1. Inne dokumenty handlowe wymagane w ramach transakcji eksportowych
 • Faktury handlowe, faktury proforma, faktury celne,
 • Specyfikacje towarowe i packing lists,
 • Świadectwa pochodzenia towarów:
  • preferencyjnego (GSP Form. A, EUR.1, TR.1),
  • niepreferencyjnego (zwykłe i unijne),
 • Świadectwa kontroli przedwysyłkowej np. SGS,
 • Polisy pojedyncze i certyfikaty ubezpieczeniowe,
 • Świadectwa: wagi, ilości, jakości, kondycji towaru,
 • Świadectwa standaryzacyjne i inne,
 • Dokumenty składowe (kwity składowe, warranty)

 1. Dokumentacja celna związana z odprawami wywozowymi i przywozowymi
 • Zgłoszenie wywozowe (komunikat IE 515),
 • Informacja o przyjęciu zgłoszenia (zawiera numer MRN – IE 528),
 • Informacja o zwolnieniu towarów (w procedurze uproszczonej z załączonym EAD w formacie PDF – IE 529),
 • EAD – Wywozowy Dokument Towarzyszący,
 • Manifest eksportowy – przy składowaniu towarów, komunikat zbiorczy potwierdzający wyprowadzenie towarów – IE 547),
 • Dokument potwierdzający wyprowadzenie towaru – IE 599 (odpowiednik karty SAD 3),
 • Deklaracja Wartości Celnej (D.W.1),
 • Zbiorcza DWC (DW.2),
 • Arkusze informacyjne (INF 1 – INF 9),
 • Poświadczenie statusu celnego,
 • Karnet TIR (jako dokument zgłoszenia celnego i dokument celny gwarancyjny).

 1. Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
 • Konteneryzacja,
 • Obsługa ładunków w porcie morskim,
 • Transport ładunków niebezpiecznych oraz ponadnormatywnych,
 • Magazynowanie towarów w procesie transportowym,
 • Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw,
 • Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w transakcjach eksportowych

 1. Ćwiczenia praktyczne i sprawdzian testowy podsumowujący wiedzę uzyskaną w czasie szkolenia.

Grupa docelowa

Cel szkolenia:

Głównym zamierzeniem szkolenia jest ukazanie uczestnikom roli i znaczenia procesu wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa eksportującego. Proces ów obejmuje działania związane zarówno z odpowiednim przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej (list intencyjny, oferta wstępna, ocena zapytania ofertowego potencjalnego nabywcy, oferta pełna, zamówienie nabywcy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia), prawidłowym sporządzaniem dokumentacji wykonawczej, w związku z zawartym kontraktem (dokumentami handlowymi, a zwłaszcza przewozowymi, ubezpieczeniowymi, składowymi oraz wymaganiami, świadectwami i certyfikatami), jak i wreszcie ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji w ramach odpraw: celnej wywozowej i w zakresie bezpieczeństwa.

Czynności te niejednokrotnie przekraczają możliwości danego przedsiębiorstwa (zwłaszcza małego i średniego), co wiąże się z koniecznością korzystania z usług przedsiębiorstw TSL (transport – spedycja – logistyka).

W związku z powyższym zadaniem szkolenia jest zaprezentowanie w sposób praktyczny odpowiednich procedur wykonawczych związanych z realizacją procesów wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa.


Korzyści ze szkolenia:

 • Zaznajomienie się uczestników z rolą spedytora, operatora i integratora logistycznego w procesach wsparcia odpowiednich działań przedsiębiorstwa eksportującego.
 • Zrozumienie jak zmienia się rola spedytora i operatora oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw – logistycznych.
 • Zapoznanie się z procedurami przygotowania dokumentacji transakcyjnej, sposobami wyboru bazy dostawy z Incoterms®2010, skutecznym i opłacalnym sposobem przeprowadzania kalkulacji eksportowej, przygotowaniem dokumentacji handlowej i celnej w wywozie.
 • Poznanie funkcji przedsiębiorstwa logistycznego i ich znaczenia dla przedsiębiorstw eksportujących.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Gdańsk Jelitkowo - blisko plaży
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)
darmowe
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Scandic****
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Projektowanie optymalnych sieci dystrybucji i zaopatrzenia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Metody optymalizacji w zarządzaniu logistyką (program z wykorzystaniem solver MS Excel)
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Efektywne negocjacje zakupowe
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe