Szukaj szkolenia

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

Kategoria szkolenia: Ochrona środowiska
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.11.2019 - 22.11.2019
750 zł brutto

Zakres tematyczny szkolenia
Z punktu widzenia przedsiębiorcy ochrona środowiska to wymagania prawne ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia przyprawiają o zawrót głowy nawet osoby biegłe w tej dziedzinie. 
 

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

  jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa;
 • jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
 • kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA<<System prawny ochrony środowiska

Wprowadzenie – obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska

  Korzystanie ze środowiska
 • Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami

  Odpad, produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
 • Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku

System opłat za korzystanie ze środowiska

  Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Terminy oraz adresaci sprawozdań
 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
 • Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
 • Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
 • Zakres odpowiedzialności urzędów

Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska

  Przebieg kontroli
 • Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
 • Najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach ochrony środowiska omawianych podczas szkolenia

  Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

   

  Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

  ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE >>>>

Grupa docelowa

Adresaci szkolenia:Szkolenie adresowane jest do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych ochrony środowiska.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
12.04.2019 - 12.04.2019
750 zł
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
12.06.2019 - 12.06.2019
750 zł
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
11.10.2019 - 11.10.2019
750 zł
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
22.11.2019 - 22.11.2019
750 zł

Pozostałe szkolenia firmy

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
21.10.2019 - 22.10.2019
1 350 zł brutto

Polecane szkolenia

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
29.10.2019 - 29.10.2019
590 zł brutto
Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
1 990 zł brutto
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
21.10.2019 - 22.10.2019
1 350 zł brutto
IUCLID 6 - PRAKTYCZNE WARSZTATY
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Ciechocinek, kujawsko-pomorskie
03.12.2019 - 06.12.2019
1 990 zł brutto
OCHRONA ŚRODOWISKA: NOWE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA GOSPODARKI ODPADAMI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ORAZ KONKLU
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
25.11.2019 - 29.11.2019
2 180 zł brutto
Oceny oddziaływania na środowisko 2019 r.
Fundacja Wszechnicy Budowlanej Fundacja Wszechnicy Budowlanej
siedziba Fundacji Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, Warszawa, mazowieckie
04.12.2019 - 04.12.2019
450 zł brutto
GOSPODARKA ODPADAMI (W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI): NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE ORAZ PLANOWANE ZMIANY
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
26.11.2019 - 29.11.2019
1 990 zł brutto
POZWOLENIA WODNOPRAWNE: WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
26.11.2019 - 29.11.2019
1 950 zł brutto
AWARIE PRZEMYSŁOWE - ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI AWARYJNEJ I ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);, Warszawa, mazowieckie
20.11.2019 - 20.11.2019
650 zł brutto
AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Ciechocinek, kujawsko-pomorskie
03.12.2019 - 06.12.2019
1 990 zł brutto
PRZEGLĄD I INTERPRETACJA WYMAGAŃ NOWEJ NORMY ISO 45001
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
26.11.2019 - 29.11.2019
1 990 zł brutto
ZWALCZANIE ASF I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENY ZAMIESZKAŁE PRZEZ LUDZI
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza), Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
650 zł brutto
Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r. Zasady raportowania do Krajowej Bazy – 1-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
25.10.2019 - 25.10.2019
1 390 zł brutto
Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami – 1-dniowe warsztaty praktyczne dla przedsiębiorców.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
29.11.2019 - 29.11.2019
690 zł brutto
Dokumentacja wdrożeniowa produktów kosmetycznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 21.11.2019
640 zł brutto
Dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna produktów kosmetycznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
22.11.2019 - 22.11.2019
640 zł brutto
Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Polskie Centrum Czystszej Produkcji, ul. Krasińskiego 13, Katowice, śląskie
29.10.2019 - 29.10.2019
726 zł brutto
Zarządzanie chemikaliami - wymagania prawne wynikające z REACH i CLP
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Siedziba Stowarzyszenia ul. Krasińskiego 13, Katowice, śląskie
21.10.2019 - 21.10.2019
738 zł brutto
OCHRONA POWIETRZA W ŚWIETLE USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZWIĄ
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza), Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
650 zł brutto
ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);, Warszawa, mazowieckie
20.11.2019 - 20.11.2019
650 zł brutto
OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);, Warszawa, mazowieckie
20.11.2019 - 20.11.2019
650 zł brutto
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE; OCENY STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA W SCZEGÓLNOŚCI W
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza), Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
650 zł brutto
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA: ASPEKTY PRAKTYCZNE
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);, Warszawa, małopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
650 zł brutto
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Ciechocinek, kujawsko-pomorskie
03.12.2019 - 06.12.2019
1 990 zł brutto
oferta promowana
Decyzje środowiskowe - najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej która weszła w życie 24.09.2019 r.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa, mazowieckie
21.10.2019 - 22.10.2019
1 464 zł brutto
oferta promowana
Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
1 190 zł brutto
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, dolnośląskie
21.11.2019 - 21.11.2019
849 zł brutto
Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, śląskie
30.11.2019 - 30.11.2019
726 zł brutto
Kierownik Składowiska Odpadów Kierownik Spalarni Odpadów – przygotowanie do egzaminu państwowego
Atmoterm S.A.
Amoterm, Opole, opolskie
13.11.2019 - 14.11.2019
1 199 zł brutto
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe