Szukaj szkolenia

Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem

Kategoria szkolenia: Inne
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Mój lider wie, po co tu jest i co robi – to pierwszy etap budowania autorytetu lidera w zespole. Treści szkolenia koncentrują się wokół tych obszarów działań lidera, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie jego autorytetu wśród podwładnych oraz budują efektywne zasady współpracy i realizacji celów z zespołem.

Cele kluczowe:

 • Przygotowanie liderów / kierowników do pełnienia nowej roli w organizacji lub zwiększenie efektywności osób, które niedługo zajmują to stanowisko i potrzebują uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
 • Zdobycie wiedzy i przećwiczenie umiejętności skutecznego realizowania roli lidera w trzech obszarach: orientacja na zadanie, orientacja na budowanie zespołu oraz orientacja na skuteczność poszczególnych pracowników.

Korzyści:

Warsztaty mają na celu usprawnienie aktualnych działań Uczestników lub przygotowanie ich do pełnienia funkcji kierowniczej poprzez:

 • Poznanie podstawowych funkcji i zadań osoby kierującej zespołem.
 • Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności budowania zespołu i autorytetu w zespole.
 • Pogłębienie umiejętności komunikowania się z pracownikami w procesie realizowania zadań zespołu: od zlecania zadań, przez monitorowanie i bieżące informacje zwrotne,
 • Przećwiczenie rozmów w sytuacjach trudnych (takich jak motywowanie, korygowanie, dyscyplinowanie, przekazywania informacji trudnych.
 • Wartością dodatkową jest wymiana doświadczeń z Uczestnikami z różnych organizacji (swego rodzaju benchmarking dla funkcji i warunków działania lidera)

Proces szkoleniowy:

 • Przed szkoleniem zaprosimy Uczestników do anonimowej Ankiety wstępnej. Mimo, ż jest to szkolenie otwarte chcemy lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania tak, by spotkanie jak najlepiej na nie odpowiedziało.
 • Po warsztacie Uczestnicy otrzymają „zadanie domowe’, które ukierunkuje ich uwagę podczas codziennej pracy na świadome stosowanie narzędzi omawianych i ćwiczonych podczas spotkania.
 • Po 6-8 tygodniach Uczestnicy odbędą z Trenerem wirtualne spotkanie follow-up (4 godziny, w grupach 4-5 osobowych) – termin będzie ustalony po zakończeniu szkolenia.Celem spotkania jest wspólne przedyskutowanie zmian w sposobie działania, podzielenie się doświadczeniami oraz znalezienie rozwiązań na sytuacje trudne, które pojawiły się podczas stosowania nowej wiedzy i umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp, wprowadzenie

Gdy wchodzę do zespołu, jako lider… Kluczowe kroki do podjęcia

 • Źródła wiedzy o funkcji roli lidera w organizacji: Cele, oczekiwania, podstawowe uwarunkowania działania, kluczowe wyzwania
 • Jakim liderem chcę być? Pięć poziomów dojrzałości przywódczej lidera: Od stanowiska po osobowość. Wpływ na zaangażowanie i wydajność zespołu
 • Rola lidera w budowaniu współdziałania w zespole: Expose lidera

Kierowanie zespołem: Co to oznacza?

 • Proces kierowania zespołem w praktyce. Trójkąt sukcesu zespołu
 • Obszary troski lidera w kierowaniu zespołem: Punkty krytyczne na etapie planowania, organizowania, przewodzenia, kontroli i zarządzania informacją.
 • Miejsce motywacji w „kole kierowania” – usuwanie przeszkód i dawanie przestrzeni do zaangażowania
 • Delegowanie z punktu widzenia szefa

Skuteczne zlecanie zadań

 • Od ręcznego organizowania po delegowanie organizacji pracy: Typy zadań i poziomy partycypacji decyzyjnej
 • O czym trzeba pamiętać zlecając zadanie: Punkty krytyczne
 • Proces i obszary delegowania zadań pracownikom: Czy i kiedy rzeczywiście jestem niezastąpiony?
 • Zasady doboru ludzi do zadań
 • Dopasowanie sposobu zlecania zadań do poziomu dojrzałości zawodowej pracowników
 • Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla liderów na poziomie ludzi i zespołu

Informacje zwrotne w kierowaniu zespołem

 • Informacje zwrotne w pracy z zespołem i z pojedynczymi osobami
 • Pięć etapów korygowania działań
 • Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań
 • Reguły udzielania informacji zwrotnych
 • Wypracowanie modelu przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych: Cel, postawa lidera i forma
 • Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

Trudne sytuacje i trudne rozmowy w pracy z zespołem

 • Przekazywanie trudnych informacji: Efekt Spence’a w praktyce
 • Trzy typy rozmów trudnych w pracy lidera: korygowanie, motywowanie, dyscyplinowanie. Cele, założenia, przebieg
 • Jak w trakcie rozmów trudnych pracować z pytaniami i uaktywniać pracownika do wypracowywania pomysłów?
 • Reagowanie w sytuacjach konfliktowych w zespole

Podsumowanie

 • Indywidualne podsumowanie warsztatu. Obszary koncentracji przed spotkaniem follow up

Czas trwania:

Warsztat: 2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych)

Follow up (6-8 tygodni po zakończeniu szkolenia): 4 godziny dydaktyczne (grupy 4-5 osobowe); w zależności od liczby Uczestników zorganizowana zostanie 1 lub 2 grupy (9:00 – 12:15 i ew.12:45 – 16:00)

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00-17:00, drugi dzień:09:00–16:00

Grupa docelowa

Warsztaty skierowane są do osób, które niedługo będą liderami lub kierownikami bądź są nimi od niedługiego czasu. Adresatami mogą być też pracownicy, którzy mają potencjał liderski i taka kariera jest dla nich planowana w przyszłości.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Warsztat realizowany jest metodami aktywizującymi, wykorzystującymi takie narzędzia, jak:

 • analizy case study,
 • prace grupowe,
 • dyskusje moderowane,
 • symulacje,
 • coaching zespołowy,
 • odgrywanie ról.

Przykłady do zadań aktywnych zostaną opracowane na podstawie anonimowych przykładów uzyskanych od Uczestników na etapie Ankiety wstępnej.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
Hotel IBIS
25.11.2019 - 26.11.2019
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
16.06.2021 - 17.06.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
18.11.2021 - 19.11.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
16.12.2021 - 17.12.2021
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBID, Warszawa, mazowieckie
27.09.2021 - 28.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.11.2021 - 17.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Koncentracja, logiczne myślenie, ćwiczenie pamięci
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.09.2021 - 22.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Savoir vivre w biznesie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
25.10.2021 - 26.10.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Skuteczna obrona przed manipulacjami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

Polecane szkolenia

Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 000,00 zł (813,01 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1+Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Prac Transportowych (IBPT)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 800,00 zł (1 463,41 netto)
Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ dla Zadania)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
600,00 zł (487,80 netto)
Kompendium BIP
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, pomorskie
26.08.2021 - 26.08.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Dokument elektroniczny w urzędzie
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, małopolskie
30.08.2021 - 30.08.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, pomorskie
30.09.2021 - 30.09.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Prawo pracy po zmianach – zatrudnianie i zwolnienia pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, łódzkie
30.09.2021 - 30.09.2021
395,00 zł (395,00 netto)
WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA MASZYN OEE I SKRÓCENIE CZASU PRZEZBROJEŃ SMED
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.09.2021 - 30.09.2021
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Zapewnienie jakości dostaw - SQA
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
30.09.2021 - 01.10.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBID, Warszawa, mazowieckie
27.09.2021 - 28.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.11.2021 - 17.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Koncentracja, logiczne myślenie, ćwiczenie pamięci
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ISTQB Certified Tester Foundation Level
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, pomorskie
06.09.2021 - 08.09.2021
2 250,00 zł (2 250,00 netto)
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.09.2021 - 22.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.09.2021 - 22.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Savoir vivre w biznesie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
25.10.2021 - 26.10.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Skuteczna obrona przed manipulacjami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce (studia podyplomowe - Kraków)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
21.05.2021 - 30.09.2021
6 750,00 zł (6 750,00 netto)
Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Warszawa)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, mazowieckie
21.05.2021 - 30.09.2021
5 700,00 zł (5 700,00 netto)
Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Kraków)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
21.05.2021 - 30.09.2021
5 650,00 zł (5 650,00 netto)
Six Sigma Green Belt
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Platforma wideokonferencyjna, On-line, małopolskie
21.06.2021 - 30.09.2021
3 688,77 zł (2 999,00 netto)
Lista płac w 2021 roku - zmiany oraz problemy bieżące
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, warmińsko-mazurskie
14.10.2021 - 14.10.2021
320,00 zł (320,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe