Szukaj szkolenia

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
20.11.2019 - 22.11.2019
1 790,00 zł

Celem szkolenia jest osiągnięcie szeregu efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej tj.: opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach, zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów, określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów, określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń, kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,  podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową, dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia, określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa, analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

I dzień szkoleniowy

„ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej

 • miejsce magazynów w strukturze gospodarki materiałowej i logistyki przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
 • zakresy obowiązków,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
 • obieg informacji,
 • uwarunkowania funkcjonowania.

Poziom i asortyment zapasów

 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

Technologia operacji magazynowych

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów,
 • harmonogramowanie operacji magazynowych.

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

II dzień szkoleniowy

„ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

 

Dokumentacja realizacji operacji magazynowych

 • rodzaje dokumentów stosowane w gospodarce magazynowej
 • zasady obiegu dokumentów,
 • bez papierowy obieg dokumentów,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i rozliczanie poszczególnych dokumentów.

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów „człowiek do towaru”, „towar do człowieka”.

Metody składowania zapasów

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

Wyposażenie techniczne magazynów

 • dokumentacja urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia pracowników do eksploatacji urządzeń technicznych w magazynach,
 • zasady doboru wyposażenia technicznego.

System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy

 • unormowania systemu wymiarowego opakowań,
 • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych

 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

III dzień szkoleniowy

„ZASADY PRZEPROJEKTOWANIA MAGAZYNÓW ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW”

 

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN.
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID

Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej

 • potrzeby przestrzeni składowej,
 • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów.

Przeprojektowanie magazynów istniejących

 • zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
 • zasady przeprojektowania,
 • obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
 • wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

Projektowanie magazynów nowo planowanych

 • zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
 • optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
 • warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

Koszty gospodarki magazynowej

 • wyodrębnienie i podział kosztów gospodarki magazynowej
 • mierniki i wskaźniki kosztów,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji kosztów gospodarki magazynowej.

Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów

 • opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
 • ocena przyjętych usprawnień.

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:30, drugi dzień: 9:00 – 17:00, trzeci dzień: 9:00 – 16:00

 

Grupa docelowa

Kierownicy przedsiębiorstw oraz pracownicy odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branżach (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

 


 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1790 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
20.11.2019 - 22.11.2019
1 790,00 zł
Karpacz woj. dolnośląskie
Hotel Mercure
04.12.2019 - 06.12.2019
1 790,00 zł
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
18.12.2019 - 20.12.2019
1 790,00 zł
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
27.01.2020 - 29.01.2020
1 790,00 zł
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
12.02.2020 - 14.02.2020
1 790,00 zł
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
25.03.2020 - 27.03.2020
1 790,00 zł
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
20.04.2020 - 22.04.2020
1 790,00 zł
Warszawa woj. dolnośląskie
Hotel IBIS
20.05.2020 - 22.05.2020
1 790,00 zł
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
17.06.2020 - 19.06.2020
1 790,00 zł
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 25.11.2019
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.11.2019 - 26.11.2019
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.11.2019 - 26.11.2019
Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych krajowych i międzynarodowych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.11.2019 - 26.11.2019
750,00 zł
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.11.2019 - 20.11.2019
790,00 zł
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2019 - 27.11.2019
750,00 zł
ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
19.11.2019 - 19.11.2019
790,00 zł
Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, małopolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
1 390,00 zł
Operacyjne zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
1 390,00 zł
Controlling logistyki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 390,00 zł
Negocjacje biznesowe międzynarodowe
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 390,00 zł
Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 390,00 zł
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
18.11.2019 - 18.11.2019
790,00 zł
Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
13.11.2019 - 15.11.2019
1 850,00 zł
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2019 - 19.11.2019
1 390,00 zł
Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 390,00 zł
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
1 390,00 zł
Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2019 - 19.11.2019
1 390,00 zł
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
1 350,00 zł
Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 390,00 zł
Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019
1 450,00 zł
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
1 390,00 zł

Polecane szkolenia

Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Twoja firma, Do uzgodnienia,
17.12.2019 - 17.12.2019
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Kwalifikacja i Ocena Dostawców. Organizacja Współpracy w Procesie Zaopatrzenia. Zakupy logistyka.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Czas pracy kierowców - z uwzględnieniem zmian od 3 września 2018 - Nowy taryfikator kar. – STAN PRAWNY NA ROK 2019.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 13.11.2019
Transport Drogowy: Mocowanie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
05.12.2019 - 05.12.2019
Zarządzanie Zakupami i Redukcja Kosztów Zaopatrzenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
VAT w transporcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
19.12.2019 - 20.12.2019
1 190,00 zł
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) – ZMIANY I AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9, Katowice, śląskie
10.12.2019 - 10.12.2019
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
Transport Drogowy: TRANSPORT DROGOWY - AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 14.11.2019
ADR- Przewóz Towarów Niebezpiecznych Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 14.11.2019
1 537,50 zł
Transport Spedycja Krajowa i Międzynarodowa Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 13.11.2019
1 537,50 zł
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 25.11.2019
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.11.2019 - 26.11.2019
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe