Szukaj szkolenia

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001

Kategoria szkolenia: Inne
ONLINE, Kraków, małopolskie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZŚ i Audytora Wewnętrznego ISO 14001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 14001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZŚ.

Grupa docelowa

Zapraszamy chętnych do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 (PN-N 14001) oraz osoby na stanowisko Pełnomocnika oraz/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

 

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 14001:2015 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w Systemie Zarządzania Środowiskowego.

Certyfikaty

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po jego zdaniu Uczestnik otrzyma certyfikat uprawniający do pełnienia obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Metodologia

Wyklady przeplatane praktycznymi cwiczeniami zwiazanymi ściśle z dziedzina branzy uczestnikow

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Dzień 1 c.d.: Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 • Konwersatorium: Powtórzenie wiadomości – terminy i definicje zawarte w ISO 14001
 • Wykład: Definiowanie i wymagania względem polityki środowiskowej
 • Ćwiczenia: Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk
 • Ćwiczenia: Określenie i klasyfikacja aspektów środowiskowych
 • Wykład: Wyznaczanie celów i planów środowiskowych
 • Praktyczna budowa planów środowiskowych
 • Konwersatorium: Ocena spójności polityki z aspektami środowiskowymi
 • Wykład: Omówienie zagadnień z zakresu sterowania operacyjnego
 • Ćwiczenia: Tworzenie procedur sterowania operacyjnego dla konkretnych przykładów
 • Wykład: Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
 • Wykład: Zakres i sposób przeprowadzania przeglądu zarządzania
 • Ćwiczenia: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z określeniem działań doskonalących system

Dzień 2: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 • Wykład: Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Wykład: Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Ćwiczenia Planowanie audytów
 • Ćwiczenia: Zawiadomienie o audycie
 • Ćwiczenia: Spotkanie otwierające
 • Ćwiczenia: Obserwacje – definiowanie
 • Ćwiczenia: Raport i jego sporządzanie
 • Ćwiczenia: Działania poaudytowe
 • Egzamin

Lokalizacje i terminy

Gdańsk woj. pomorskie
02.12.2019 - 03.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
03.12.2019 - 04.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
05.12.2019 - 06.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
05.12.2019 - 06.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
09.12.2019 - 10.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
09.01.2020 - 10.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
09.01.2020 - 10.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
13.01.2020 - 14.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
16.01.2020 - 17.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
20.01.2020 - 21.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
23.01.2020 - 24.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
27.01.2020 - 28.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
04.02.2020 - 05.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
06.02.2020 - 07.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
10.02.2020 - 11.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
13.02.2020 - 14.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
03.03.2020 - 04.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
05.03.2020 - 06.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
02.04.2020 - 03.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
06.04.2020 - 07.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
16.04.2020 - 17.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
16.04.2020 - 17.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
20.04.2020 - 21.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
23.04.2020 - 24.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
27.04.2020 - 28.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
07.05.2020 - 08.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
11.05.2020 - 12.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
11.05.2020 - 12.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
18.05.2020 - 19.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
18.05.2020 - 19.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
25.05.2020 - 26.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
15.06.2020 - 16.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
18.06.2020 - 19.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
22.06.2020 - 23.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
25.06.2020 - 26.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
29.06.2020 - 30.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów
09.07.2020 - 10.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
13.07.2020 - 14.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
20.07.2020 - 21.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
23.07.2020 - 24.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
27.07.2020 - 28.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów
03.08.2020 - 04.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
06.08.2020 - 07.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
24.08.2020 - 25.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów
10.09.2020 - 11.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
14.09.2020 - 15.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
17.09.2020 - 18.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
24.09.2020 - 25.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
11.01.2021 - 12.01.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
19.01.2021 - 20.01.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
04.02.2021 - 05.02.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
15.02.2021 - 16.02.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
01.03.2021 - 02.03.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
15.03.2021 - 16.03.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
13.04.2021 - 14.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
26.04.2021 - 27.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
06.05.2021 - 07.05.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
24.05.2021 - 25.05.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
24.06.2021 - 25.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Online, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
28.04.2021 - 29.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
19.05.2021 - 20.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
05.05.2021 - 07.05.2021
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
22.06.2021 - 25.06.2021
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Administratorów
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
10.06.2021 - 11.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

Polecane szkolenia

Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Kraków)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
01.10.2020 - 30.06.2021
5 650,00 zł (5 650,00 netto)
Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Warszawa)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, mazowieckie
01.10.2020 - 30.06.2021
5 700,00 zł (5 700,00 netto)
TPm Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce (studia podyplomowe - Kraków)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
01.10.2020 - 30.06.2021
6 750,00 zł (6 750,00 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 000,00 zł (813,01 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1+Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Prac Transportowych (IBPT)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 800,00 zł (1 463,41 netto)
Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ dla Zadania)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
600,00 zł (487,80 netto)
Skuteczny mentor
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Online, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
24.05.2021 - 25.05.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Klient wymagający i trudne relacje z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.05.2021 - 28.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
20.05.2021 - 21.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
24.05.2021 - 25.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zakupy nie tylko dla kupców
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
26.05.2021 - 26.05.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Skuteczna obrona przed manipulacjami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
11.05.2021 - 12.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.05.2021 - 28.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Savoir vivre w biznesie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
03.06.2021 - 04.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
28.04.2021 - 29.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
19.05.2021 - 20.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
05.05.2021 - 07.05.2021
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
22.06.2021 - 25.06.2021
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Administratorów
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
10.06.2021 - 11.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe